Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Ustawa o kierujących pojazdami

Prawo o ruchu drogowym
A A A

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

Art. 106.

1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 8 ust. 3.

Art. 107.

1. Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2 lit. c.

2. Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi jest prowadzony w zakresie kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:

3. W przypadku rozszerzania zakresu posiadanego zezwolenia zainteresowana osoba uczestniczy jedynie w odpowiednim kursie uzupełniającym.

4. Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi obejmuje:

5. Kurs uzupełniający dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi obejmuje:

6. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy wydaje zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi osobie, która:

7. Koszty kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

Art. 108.

1. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:

2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Art. 109.

1. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobie, która spełnia wymagania określone w art. 106 ust. 1 pkt 1  4, potwierdzone przedstawionym:

2. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, określając:

3. Starosta przedłuża ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, na okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6.

4. Starosta rozszerza zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, odpowiednio do przedstawionego zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

5. Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione. Przepisy ust. 1  4 stosuje się odpowiednio.

6. Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

7. Opłata, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu.

Art. 110.

Kierować pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), może osoba posiadająca odpowiedni stan zdrowia, kwalifikacje i umiejętności oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Przepisy art. 106109 stosuje się odpowiednio.

Art. 111.

1. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego określi, w drodze rozporządzenia:

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się:

Pytania prawne (9):
Większe okno
iro
2011-04-26 12:49:06
Odpowiedzi: 0
5. Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione.
Jak zawsze nic nie wspomniano o Pogotowiach Ratunkowych.Dlaczego my nie jesteśmy w tym ujęci kiedy to się w końcu zmieni,dlaczego zawsze wszystko musimy płacić z własnej kieszeni,w czym jesteśmy gorsi od Policji Straży i innych służb wymienionych w art.109 punkcie 5.
iro
Gość
2011-12-27 11:31:19
Odpowiedzi: 0
zawsze tak było, jestem kierowcą karetki ponad dwadzieścia lat i wiem jedno zawsze byliśmy piątym kołem u woza.Pewnie prywatna firma sfinansowała by to szybciej niż w większości odpowiedzialne za to państwo.A w ustawie piszą o nas Państwowe Ratownictwo Medyczne.PS.Amożna było iść do jakiegokolwiek OSP.
Gość
2013-01-14 15:48:29
Odpowiedzi: 0
Czy zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych wydane przez właściwego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej uprawnia strażaka do kierowania pojazdem uprzywilejowanym będącym w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, w przypadku gdy jest on również strażakiem OSP. Czy dla pojazdów OSP musi posiadać oddzielne zezwolenie wydane przez starostę - i odwrotnie??
Gość
2013-01-26 16:09:12
Odpowiedzi: 0
Czy funkcjonariusze policji,sg, abw itp instytucji też muszą mieć specjalne zezwolenie do wykonywania konwojów przedmiotów dużej wartości,pieniędzy itp wartościowych rzeczy ? Czy dotychczasowe zaświadczenia pozwalające na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi są ważne i czy trzeba wykonywać dodatkowe kursy odnoście kierowania pojazdami uprzywilejowanymi ? Czy kursy techniki jazdy przeprowadzone przez policję i sg zawierające dość obszerny program ( min. płytę poślizgową, jazdę szybką itd) mogą byś traktowane jako kurs do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi ?
Gość
2013-04-03 18:39:19
Odpowiedzi: 0
mnie tylko ciekawi kiedy w końcu pojawią się ośrodki które będą szkolić tych kierowców bo na razie to nic nie ma,nikt nic nie wie i nikt nie ma zielonego pojęcia kiedy pojawią się przepisy wykonawcze do tej ustawy,ot,taki prawny bubel podobnie jak było z badaniami na ADR-y
sano
2013-07-02 11:03:54
Odpowiedzi: 1
Czy jest określona górna granica wieku dla kierowcy poj.uprzywilejowanego np. ochotniczej straży pożarnej ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-07-02 21:36:45
O tym decydują badania lekarskie !!! A nie granica wieku .
Dodaj odpowiedź
Marian
2013-07-02 14:04:13
Odpowiedzi: 1
Mam dwa orzeczenia, które mówią:ORZECZENIE LEKARSKIE- w wyniku badania lekarskiego......,na podstawie Art.30j ust.1ustawy z dn.06 września 2001r o transporcie drogowym stwierdza się: i drugie ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE- w wyniku badania lekarskiego.......,stosownie do przepisów art.43 pkt2 oraz art.229 &4 Kodeksu Pracy orzeka się, żę .... Czy Zaświadczenie Lekarski- orzeka się- w tym przypadku jest rownoznaczne ze Orzeczeniem Lekarskim- gdzie jest zapis-stwierdza się.Będę wdzięczny za odpowiedź. Moje Starostwo kwestionuje zaświadczenie.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-04-24 18:29:30
orzeczenie do starostwa a zaświadczenie lekaskie do pracy
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-08-04 08:43:21
Odpowiedzi: 1
Kto pokrywa koszty wydania zezwolenia na prowadzenia poj.uprzywilejowanych.[nie interesuje mnie OSP]
Jeśli ktoś się orientuje poproszę o podkładkę?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-09-03 21:16:34
Jeśli np. Chodzi o Policję to funkcjonariusze nie wnoszą opłat, są one pokrywane z budżetu panstwa
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-08-04 08:49:28
Odpowiedzi: 0
Kursy na kierowców uprzywilejowanych wchodzą od 2016 roku.Do tego momentu ośrodki regionalne zostano muszą zostać wybudowane.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie