Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski
godło polski

Ustawa o kierujących pojazdami

Prawo o ruchu drogowym
A A A

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Osoby uprawnione do kierowania pojazdami

Art. 3.

1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

2. Kierującym pojazdem może być również osoba, która odbywa szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, o których mowa w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.4)), i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym.

3. Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

4. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem lub pojazdem zaprzęgowym.

Art. 4.

1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:

2. Kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Przepis ten nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy oraz krajowego prawa jazdy osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3.

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uznawane za ważne prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na terytorium któregokolwiek z tych państw to prawo jazdy zostało zatrzymane lub czasowo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem.

Art. 5.

1. Prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednio motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów:

2. Pozwolenie wojskowe, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, stwierdza posiadanie przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej i żołnierza służby kandydackiej uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym, zespołem pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pojazdem pobranym w ramach świadczeń na rzecz obrony.

3. Międzynarodowe prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowymlub zespołem pojazdów w ruchu międzynarodowym na terytorium państw-stron Konwencji, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyjątkiem kierowania ciągnikiem rolniczym. Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy.

4. Prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

5. Zagraniczny dokument wojskowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio motorowerem lub pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w okresie ważności prawa jazdy.

Art. 5a.

Krajowe prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. d, stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w tym prawie jazdy i umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 6.

1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:

4. Kolejką turystyczną może kierować osoba, która posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii co najmniej od 2 lat.

5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego może określić, w drodze rozporządzenia, w sposób odmienny od przepisów ust. 1, uprawnienia osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranymi w ramach świadczeń na rzecz obrony, a także dodatkowe wymagania w stosunku do tych osób.

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się odpowiednio:

Art. 7.

1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania:

2. Kierujący tramwajem może posiadać tylko jedno ważne pozwolenie na kierowanie tramwajem.

Art. 8.

1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:

Art. 9.

1. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:

2. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:

gość
2013-11-11 12:24:48
Odpowiedzi: 1
Witam juz tyle tych pytań było ale i tak napisze: Czy na kat. B+E moge prowadzić ciągnik np ktory waży 4.5t z presą do bel ? Bo gdy jest napisane ze ciagnikiem rolinczym mgoe jechac to zaden tonaż nie jest napisany.??
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-03 11:15:41
Tak możesz. Art.6-3/2 kategorii B E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonego ciągnika rolniczego oraz przyczepy (przyczepami)
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-12 18:32:41
Odpowiedzi: 1
witam czy można się poruszać pojazdem bez uprawnień czterokołowym innym(L6E)do 350 kg,4kw,prędkośc do 45km/h jeżeli osoba jest starsza niż 18lat
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-04-15 14:40:18
nie można. jeżeli ukończyło się 18 lat przed wejściem w życie nowych przepisów to można poruszać się "na dowód osobisty" motorowerem - "prawa nabyte".; Ustawa o kierujących wprowadziła definicje czterokołowca lekkiego i na takowy pojazd należy zdobyć prawo jazdy AM.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-26 09:24:35
Odpowiedzi: 1
witam czy można się poruszać pojazdem bez uprawnień czterokołowym innym(L6E)do 350 kg,4kw,prędkośc do 45km/h jeżeli osoba jest starsza niż 18lat
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-04-15 14:08:09
nie - pojazd podlega pod prawo jazdy AM
Dodaj odpowiedź
dariusz
2014-04-09 15:03:44
Odpowiedzi: 0
mam pytanie czy osoba pelnoletnia morze poruszac sie pojazdem typu microcar l6e bez prawa jazdy
Gość
2014-06-15 13:57:27
Odpowiedzi: 0
Witam.Posiadam kartę motorowerową.Mam pytanie od ilu lat mogę wozić kogoś na skuterze według najnowszego kodeksu drogowego?
leszek
2014-08-24 16:46:57
Odpowiedzi: 3
czy moge jezdzic microcarem lekkim 5km,45km/godz. bez prawka jako prawa nabyte,obecnie jezdze rometem 50cm3,5km bez prawka na dowod,bo roznie pisza i mówią
Odpowiedzi (3):
kierowca
2014-12-21 09:11:48
A czy dowód osobisty jest dokumentem potwierdzajacym znajomość przepisów ruchu drogowego i techniki jazdy określonym pojazdem????
Gość
2016-04-28 00:30:53
to poco puscili bez uprawniej skutery.ja jezdze 8lat skuteremem a teraz przechodze na ten samochud microcar i mam robic prawko.
Gość
2017-01-26 19:04:37
Po to, że skuter jest motorowerem i mogą nim jeździć bez prawa jazdy, na zasadzie praw nabytych, osoby które ukończyły 18 lat przed wejściem w życie nowej ustawy. Natomiast microcar motorowerem nie jest i praw nabytych dla tych pojazdów nie ma, więc obowiązuje minimum kategoria AM.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-11 02:10:53
Odpowiedzi: 0
Wiecie jak to będzie? Firmy oraz osoby zajmujące się produkcją i sprowadzeniem takich aut typu microcar zarobią na takich ludziach, bo wygodniej jest jeździć bez prawa jazdy osobom, którym nie udało się zdać a po latach, kiedy będzie duża ilość ludzi jeżdżących takimi autami i wordy będą puste zmienią to prawo i wszyscy na każdy pojazd będą musieli mieć prawo jazdy! Osobiście uważam, że nierozsądne jest pozwalanie na jeżdżenie bez jakichkolwiek uprawnień, ponieważ są to osoby, które przeważnie nie mogły zdać prawa jazdy i być może nie powinny mieć takich uprawnień! Z ustawy wynika, że „ślepy” może prowadzić auto i każda osoba niemająca pojęcia o zasadach ruchu drogowego!!!
Gość
2015-01-06 22:15:40
Odpowiedzi: 1
witam mam pytanie kupiłem kosiarkę która jest pojazdem wolnobierznym czy wymagane śa uprawnienia do kierowania tym pojazdem jeśli bede sie poruszał po drodze publicznej ???
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-06-15 15:00:02
A moim zdaniem jaki by ten maxi suektr nie był nawet 650 ccm to nie dorf3wna moto. Mocny motocykl łatwo schodzi w okolice 3 sekund do 100 km/h o to chodzi w motorach a taki suektrek na automacie ile ma do 100 km/h? 5 sekund mają już najszybsze suektry ktf3re palą jak samochody a te co palą jeszcze rozsądnie jak na taki sprzęt mają około 10 sekund do paki albo więcej.
Dodaj odpowiedź
Paweł
2015-02-22 22:15:08
Odpowiedzi: 1
Witam, Czy posiadacz prawka kat. B może prowadzić ciągnik? Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Paweł
2015-02-22 23:08:41
Doczytałem, można.
Dodaj odpowiedź
Waldek
2015-03-09 21:49:56
Odpowiedzi: 0
Jakim pojazdem mechanicznym można jeżdzić bez uprawnień mam na myśli pojazd samochodowy lekki z homologacją l6e
Gość
2015-03-12 13:36:25
Odpowiedzi: 0
Ustawa wprowadziła wymianę kart motorowerowych na prawo jazdy AM. Jestem starej daty. Kiedyś do prowadzenia motoroweru potrzebna była karta rowerowa, którą posiadam, później tylko dowód osobisty, więc karty motorowerowej nie wyrabiałem. Czy mogę wymienić kartę rowerową na AM?
Gość
2015-04-22 20:28:46
Odpowiedzi: 2
Witam jakie są mandaty za kierowanie pojazdem bez danych uprawnień?
Odpowiedzi (2):
Ona
2015-09-15 14:08:45
5 stów
Ona
2015-09-15 14:13:20
A przepraszam, bez danych uprawnień to 3 stówki i 1 punkt.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-09-07 18:36:15
Odpowiedzi: 1
Witam, czy wystarczy prawo jazdy kat B do kierowania busem do 3.5t z przyczepą lekka 750kg?
Odpowiedzi (1):
Ona
2015-09-15 14:11:45
Tak
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-09-22 20:29:01
Odpowiedzi: 1
witam jakie musze mieć uprawnienia żeby poruszać sie microcarem 50cm3
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-12-29 21:38:51
AM
Dodaj odpowiedź
eugeniusz
2015-09-26 19:53:18
Odpowiedzi: 0
Witam DMC pojazdu-2265 a przyczepy-1300.czy wystarczy kategoria B?
Gość
2015-10-15 12:26:45
Odpowiedzi: 1
Witam,czy nie posiadajac Prawa Jazdy kat B,moge prowadzic pojazd ? Gdy mam odbyty kurs na prawo jazdy,i zdany egzamin Teoretyczny ?? Według ustawy tak... 300 zł to jest Mandat za brak Prawa jazdy ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-30 20:12:47
dit :est ce qu’on est censuré de com’ si on te dit que tes chaussures … euh … ben comment dire… elles ne sont pas top? non parce que t’étais encore malade de la limo quand tu t’es laissée coae?incrv?a(fnis gaffe si tu censures tu risques un jour de ne plus dire bonjour)
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-25 17:31:43
Odpowiedzi: 1
Czy po ukończeniu 35lat mogę jeździć microcarem o pojemności 505cm sześciennych i o mocy 4kw bez żadnych uprawnień.
Odpowiedzi (1):
dariusz
2016-10-27 21:52:12
Mam skanczone 54lat mogę jeździć microcarem o pojemności 505cm sześciennych i o mocy 4kw bez żadnych uprawnień.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-17 17:13:17
Odpowiedzi: 0
Mam 45 lat.Czy mogę jeździć czterokołowym pojazdem o mocy silnika 11 koni mechanicznych rejestrowanym na 4 osoby, na dowód osobisty lub prawo jazdy kategorii T?
Gość
2016-08-27 19:25:15
Odpowiedzi: 1
czterokolowczem lekkim do 500cm sześciennych jeździmy na dowod osobisty?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-10-08 11:21:24
Też dałem podobne zagadnienie, wg policji drogowej nie, wg niektórych sprzedawców tak. Są tacy co już zapłacili 500 za brak uprawnień.i bądź mądry...
Dodaj odpowiedź
Przemek
2016-08-30 14:27:00
Odpowiedzi: 1
chce kupić samochód wolnobieżny co może jechać max 45 na godzinę jestem z rocznika 1989 ukończyłem lat 18 w 2007 roku chcę wiedzieć czy taki samochód mogę prowadzić na dowód osobisty jeśli tak gdzie jest na to paragraf i kodeks że by mieć go zawsze przy sobie wrazie kontroli policji
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-09-08 11:26:13
nie ma w ustawie pojecia samochód wolnobieżny. Jest pojazd silnikowy, samochodowy oraz wolnobieżny. Jak zajrzysz do ustawy i znajdziesz hasło pojazd wolnobieżny bedziesz miał wszystko wyjasnione.
Dodaj odpowiedź
Krzysztof
2016-10-07 07:44:09
Odpowiedzi: 0
Dlaczego wiele osób twierdzi, że czterokolowcem lekkim poj, 400 diesel ,homologacją L6e , o masie 349 kg, prędkością 45 km/h --- można jeździć na dowodzie osobistym, jeśli przed wejściem ustawy gość był pełnoletni . Pytałem drogówki- nie! A ludziska jakoś jeżdżą !
Darek
2016-10-27 22:40:40
Odpowiedzi: 0
Mam skanczone 54lat czy mogę jeździć microcarem o pojemności 505cm sześciennych i o mocy 4kw bez żadnych uprawnień.
Bartek
2017-03-21 13:54:34
Odpowiedzi: 0
Witam, posiadam motorower(skuter) 50 cm3 ot pytanie brzmi, czy mogę poruszać się nim bez uprawnień na dowód osobisty jeśli ukończyłem 18 lat przed 19 stycznia 2013r czy do dziś obowiązuje zasada praw nabytych i czy dalej mogę jeździć "na dowód"? I nie muszę obawiać się kontroli?
max
2017-11-30 13:05:28
Odpowiedzi: 0
"kategorii B E, C1 E, C E, D1 E i D E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)" Posiadajac kategoria B E moge poruszac sie ciagnikiem rolniczym z 2 przyczepami o masie calkowitej DMC 5 t kazda? Z gory dziekuje za odpowiedz.
Bartosz
2018-03-10 20:59:55
Odpowiedzi: 0
Czy jeżeli posiadam prawo jazdy (a1), a nie mam skończonych 18 lat mogę przewozić inne osoby?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie