Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Ustawa o kierujących pojazdami

Prawo o ruchu drogowym
A A A

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Okres próbny

Art. 91.

1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.

2. W okresie próbnym kierowca jest obowiązany:

3. W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się:

4. Przepis ust. 3 pkt 3 i 4 nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, określonych w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii B:

Art. 92.

1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego:

2. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje niezwłocznie staroście informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, będących podstawą przedłużenia okresu próbnego.

3. Starosta przesyła niezwłocznie informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, podając datę oraz termin przedłużenia okresu próbnego:

Art. 93.

1. Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. a, prowadzi wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

2. Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony w formie zajęć o charakterze teoretycznym, trwających 2 godziny, i obejmuje w szczególności przedstawienie:

3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

4. Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony za opłatą.

5. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Art. 94.

1. Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. b, prowadzi odpłatnie ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

2. Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym jest przeprowadzane w formie ćwiczeń praktycznych, trwających 1 godzinę, i ma na celu:

3. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

Art. 95.

1. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego określi, w drodze rozporządzenia:

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić:

Pytania prawne (5):
Większe okno
Gość
2011-06-01 21:45:51
Odpowiedzi: 1
Czy okres próbny, o którym mowa w Ustawie o kierujących pojazdami dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy przed rokiem 2011 (np. w 3 kwartale roku 2010)?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-07-07 13:53:21
Teoretycznie prawo nie działa wstecz, więc ja rozumiem, że przepis ten dotyczy osób, które otrzymały prawo jazdy po wejściu ustawy w życie. Choć nie wiem kiedy ta zmiana miała by obowiązywać - nie znalazłem aktu prawnego
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-06-01 21:48:06
Odpowiedzi: 1
Czy na kurs doszkalający, o którym mowa w Art. 91 Ustawy o kierujących pojazdami dostanę zaproszenie, czy muszę się na niego zgłosić z własnej woli?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-09-12 22:20:50
Nikt nie zaprasza na szkolenie, musisz sam się zgłosić.
Dodaj odpowiedź
al
2011-08-23 22:16:59
Odpowiedzi: 0
od kiedy obowiązuje artykuł o okresie próbnym?czy jeśli zdałem prawko w sierpniu 2011 to okres ten mnie obejmuje?czy na kurs doszkalający dostanę jakieś zaproszenie?
Młody kierowca
2013-01-23 19:28:22
Odpowiedzi: 1
Prawo nie działa wstecz, więc jeżeli zdałem teorię jeszcze w grudniu 2012r, a praktykę dopiero 23 stycznia 2013 to obowiązują mnie te zasady, czy nie?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-09-12 22:15:52
liczy się data wydania, czyli decyzji starosty która widnieje w prawie jazdy nie data zdania egzaminu
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-02-09 19:56:32
Odpowiedzi: 0
Okres próbny dla młodych kierowców wchodzi w życie dopiero od 4 stycznia 2016 r. (art. 139 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, tekst jednolity)
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie