Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: kwiecień 2017r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Ruch pojazdów

Oddział 7 - Przecinanie się kierunków ruchu

Art. 25.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się:

Art. 26.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Art. 27.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.

1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu nawprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej częścidrogi, którą zamierza opuścić.

2. (uchylony).

3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Art. 28.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

6. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

Gość
2014-12-04 22:00:42
Odpowiedzi: 3
Witam. Skręcając w prawo z jednokierunkowej o dwóch pasach ruchu stoi sygnalizator po prawej stronie z zieloną strzałką warunkową. Czy dotyczy ona obydwu pasów, czy tylko prawego skrajnego?
Odpowiedzi (3):
Gość
2014-12-10 21:40:50
Skręcamy od prawej ! Najlepiej podaj ulicę :)
Gość
2014-12-10 22:53:49
Jeżeli ulica jednokierunkowa ma dwa pasy ruchu to z prawego skręcamy w prawo i to dla tych pojazdów jest warunek, natomiast lewego pasa to nie dotyczy, ponieważ z niego skręcamy tylko w lewo. :)
Gość
2014-12-19 20:44:45
obydwa pasy skręcają w prawo,z czego lewym można też jechać na wprost, stąd moje pytanie i powtarzam, że strzałka zielona warunkowa jest po prawej stronie
Dodaj odpowiedź
Marcel
2015-01-15 23:19:19
Odpowiedzi: 0
proponuje zgłosić się jeszcze raz na egzamin jeśli ma pan takie problemy. Wszystko jest w tej ustawie
Gość
2015-03-02 13:05:30
Odpowiedzi: 1
Witam, możecie mi powiedzieć kto ma pierwszeństwo. Zbliżam się do skrzyżowania z przejściem dla pieszych i drogą dla rowerów, przed którym postawiony jest znak A-7. Na lini warunkowego zatrzymania z prawej strony zauważyłem rowerzystę w odległości około 50 m od skrzyżowania. Czy w takiej sytuacji przejazd przez pasy i drogę dla rowerów jest wymuszeniem pierwszeństwa?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-06-12 15:28:51
50 m w przypadku roweru który zapewne nie jechał nawet z prędkością 20 km/h moim zdaniem nie jest wymuszenie pierszeństwa. ja uznaje wymuszenie pierszeństwa tylko wtedy jeśli zmuszę inny pojazd do użycia hamulca bądź kiedy bedzie musiał odpuścić gaz :) chyba policja i egzaminatorzy też tak to rozpatrują.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-07-13 11:45:08
Odpowiedzi: 0
Warszawa, skrzyżowanie Nowoursynowskiej z Doliną Służewiecką. Zielone dla Nowoursynowskiej. Kto ma pierwszeństwo do zajęcia pasa wewnętrznego Doliny Służewieckiej w kierunku Wisły,/ tu są 3 pasy/ a. skręcający w lewo /od Wałbrzyskiej/ b. skręcający w prawo/od SGGW / Z poważaniem
Gość
2015-08-06 07:49:04
Odpowiedzi: 1
Po zatrzymaniu się przed przejazdem kolejowym bez zapór ze znakiem STOP widać nadjeżdżający z małą prędkością parowóz wg mojej oceny mam dużo czasu na przejechanie. Czy mogę przejechać czy powinienem czekać na przejechanie pojazdu szynowego?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-02-19 17:29:26
MUSISZ się zatrzymać
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-09-02 09:40:49
Odpowiedzi: 0
Jakie obowiązki narzuca na kierującego światło żółte w sygnalizacji na skrzyżowaniach
artnow
2015-09-16 11:09:18
Odpowiedzi: 2
Jest taka sytuacja. Jadę samochodem. Zbliżam się do skrzyżowania, na którym chcę skręcić w prawo, który to zamiar sygnalizuję kierunkowskazem. Patrzę w prawe lusterko i widzę rowerzystę mającego zamiar jechać prosto. Czy w tej sytuacji: a) Stosuję się do art. 27 p. 1a i ustępuję pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost? b) Rowrzysta ustepuje mi pierwszeństwa, bo nie może wyprzedzać pojazdu, który sygnalizuje zamiar skrętu?
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-09-23 16:12:15
Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu nawprost po jezdni
Gość
2015-10-12 20:48:28
Czyli gdy jadę ulicą bez wytyczonej ścieżki rowerowej. Za mną jedzie rower. Ja mam zamiar skręcić w prawo włączam kierunkowskaz to mam obowiązek przepuścić rowerzystę. Dobrze zrozumiałem ten zapis w kodeksie drogowym?
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-09-24 09:22:16
Odpowiedzi: 1
Czy jadąc prosto przez skrzyżowanie równorzędne ustępuję pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z prawej strony i skręcającemu w lewo ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-12-20 21:56:34
Oczywiście że tak. I to jest często nieprzestrzegany przepis zwłaszcza na parkingach osiedlowych i sklepowych gdzie nie ma znaków.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-10-06 20:40:46
Odpowiedzi: 0
czy jadąc dwupasmową ulicą Wisłostrada w Warszawie, muszę ustąpić pierwszeństwo rowerzyście który przecina poprzecznie ulicę, np. ścieżka rowerowa ok. mostu gdańskiego, światła żółte pulsujące lub wyłączone, Art 21 punkt 1
Gość
2015-10-20 07:45:54
Odpowiedzi: 1
Czy jeżeli mając zielone światło skręcam w prawo, gdzie pieszy ma również zielone światło a co za tym idzie oczywiste pierwszeństwo, jestem zmuszony w każdej sytuacji czekać aż pieszy przejdzie, nawet jeżeli ten znajduje się w bezpiecznej odległości, która nie wymaga od niego podjęcia żadnej z czynności opisanej w Art. 2 ust. 28 (ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku)?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-10-23 11:11:45
Jeżeli nie wywołasz u pieszego zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku to nie musisz czekać aż pieszy przejdzie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-10-29 07:55:26
Odpowiedzi: 1
Czy włączając się do ruchu na parkingu powinna ustąpić miejsca pojazdowi jadącemu z lewej strony,niezgodnie z obowiązującym tam kierunkiem ruchu?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-28 00:44:01
Włączając się do ruchu, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu. Nie ma znaczenia, czy poruszają się oni zgodnie z kodeksem drogowym.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-11-08 15:34:37
Odpowiedzi: 1
czy rowerzysta powinien przeprowadzić rower przez jezdnię, czy jechać
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-15 22:52:55
Powinien go przeprowadzic przez normalne pasy tj. te ze znakiem tylko dla pieszych. Jesli znajduje sie znak ze dla pieszych i rowerow (najczesciej towarzyszy mu czerwony pas obok pasow) to moze przejechac na rowerze. ( ma wowczas pierwszenstwo przed samochodami ). ps pieszy ma pierwszenstwo przed samochodami tylko gdy wjezdzamy na droge poprzeczna (czyli po skrecie) lub przy wyjezdzie z ronda.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-20 14:08:14
Odpowiedzi: 0
jak powinien zachowac sie kierujacy pojazdem przecinajacy kierunek ruchu rowerzysty który a jedzie wprost po jezdni b jedzie po pasie ruchu dla rowerów c jedzie po pasie dla rowerów
Irek
2016-01-03 14:14:23
Odpowiedzi: 1
Czy pojazd szynowy ma pierwszeństwo także wtedy gdy wyjeżdża z ulicy podporządkowanej lub wjeżdża na rondo.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-03 22:17:41
Pojazd szynowy nie ma pierwszeństwa jeśli wyjeżdża z ulicy podporządkowanej( obowiązują go znaki pierwszeństwa, co innego na skrzyżowaniu równorzędnym - wtedy nie). Jak wjeżdża na rondo ze znakiem - Ustąp pierwszeństwa - ma pierwszeństwo przed pojazdami wjeżdżającymi razem z nim a musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się już na rondzie. Jesli tramwaj jest juz na tym rondzie ma pierwszeństwo przed wszystkimi niezależnie z którego kierunku nadjeżdżają. Inna sytuacja jest jeśli przed rondem nie ma znaku A-7 ale z tego co wiem takich rond już ma nie być.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-20 14:36:39
Odpowiedzi: 0
Czy wjeżdżając na rondo trzypasmowe z drogi podporządkowanej dwupasmowej muszę zająć określony pas np.zewnętrzny.Jak to się ma jeżeli na rondo wjeżdżają dwa auta jeden z lewego a drugi z prawego pasa drogi dwupasmowej a na rondzie nie ma żadnych znaków poziomych?
Gość
2016-01-30 09:09:24
Odpowiedzi: 1
Czy na skrzyżowaniu drogi rowerowej z jezdnią rowerzysta zawsze ma bezwzględne pierwszeństwo czy powinien przepuścić pojazdy nadjeżdżające z jego prawej strony?
Odpowiedzi (1):
mmm
2016-04-05 16:17:33
Zbyt gólne pytanie, bo sytuacji takich może być dużo różny w zalezności od tego, która droga jest z pierwszeństwem przejazdu. Ale jeśli DDR jest wzdłóż drogi w głównej, wtedy tak, zawsze ma pierwszeństwo rowerzysta.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-03 11:26:54
Odpowiedzi: 4
Kto ma pierwszeństwo? Skrzyżowanie: ulica z pierwszeństwem, o dwóch pasach ruchu rozdzielonych pasem zieleni. Dojeżdżam z ulicy podporządkowanej z zamiarem skrętu w prawo. Na skrzyżowanie wjeżdża pojazd i zawraca z zamiarem wjazdu na pas, na który zamierzam skręcić.
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-02-19 13:06:26
ty masz pierwszeństwo , bo ty skręcasz w prawo a kierowca zawracając utracił pierwszeństwo i wówczas on skręca w lewo. A w sytuacji równorzędnej pojazd skręcający w prawo ma pierwszeństwo przed pojazdem skręcającym w lewo
Pit
2016-02-23 20:39:24
Jeśli ty wjeżdżasz na skrzyżowanie z ulicy podporządkowanej znak (A-7), to MUSISZ ustąpić pierwszeństwo wszystkim pojazdom poruszającym się po najbliższej jezdni! I nie ma tu znaczenia, że tamten pojazd zawraca, bowiem on już jest na drodze z pierwszeństwem i nie traci tego prawa wykonując manewr zawracania!!!)
Gość
2016-03-04 10:52:35
Pit ma rację, natomiast Gość pisze bzdury
Gość
2016-03-19 22:55:51
Pierwszeństwo ma pojazd znajdujący się na drodze z pierwszeństwem przejazdu,bez względu jaki manewr wykonuje.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-22 10:27:55
Odpowiedzi: 0
Kto powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu ? Pojazd 1 zjeżdza w dół i ma znak ustąp pierwszeństwa przejazdu i wjeżdza na pas do skrętu w prawo, chce zmienić na pas do jazdy na wprost - wyrzuca lewy kierunkowskaz. W tym samym czasie pojazd nr 2 jadąc drogą z pierwszeństwem jazdy chce zmienić pas na pas do skrętu w prawo, sygnalizuje to prawym kierunkowskazem. Drogi pojazdów się przecinają. Dziękuję za odpowiedź.
Gość
2016-05-06 12:47:08
Odpowiedzi: 0
Jade drogą wyjeżdża mi auto ze stacji nie chcąc go uderzyć w bagażnik :) zaczynam go wyprzedzać nie widziałem że zaczyna sie linia ciągła gdy juz jestem na pasie przeciwnym i ta osoba zaczyna skręcać w lewo to dochodzi do kolizji aut:) Kto jest temu winny ??
Kierowca
2016-06-11 00:50:26
Odpowiedzi: 1
Witam, czy skręcając w lewo (z włączonym kierunkowskazem) na drodze dwukierunkowej jednopasmowej (z linią przerywaną) na drogę nieutwardzoną inny uczestnik ruchu może mnie wyprzedzać? W przypadku kolizji z pojazdem wyprzedzającym, kto jest winny stłuczce? Z góry dziękuję za odpowiedź!
Odpowiedzi (1):
Padre
2017-01-31 10:43:20
Jeżeli skręciłeś nie upewniając się czy cię ktoś nie wyprzedza (skoro piszesz że była linia przerywana to ma prawo cię wyprzedzać) to niestety wina leży po twojej stronie. Jeżeli włączyłeś kierunkowskaz odpowiednio wcześnie a kierowca za tobą mimo to zaczął cię wyprzedzać to tutaj można dyskutować, ale i tak nadal masz obowiązek upewnić się czy ktoś cię nie wyprzedza.
Dodaj odpowiedź
Marek
2016-06-17 13:35:45
Odpowiedzi: 1
Jadąc na wprost, drogą z pierwszeństwem przejazdu uderzyłem w tira, który skręcał w lewo z przeciwnego pasa ruchu. Kierowca tej ciężarówki rozpoczął ten manewr pomimo tego, iż nie mógł kontynuować dalej jazdy, ponieważ wjeżdżał na teren firmy, gdzie była zamknięta brama. Zablokował tym samym mój pas ruchu. Droga składa się z trzech pasów, dwóch do jazdy na wprost w przeciwnych kierunkach ruchu, oraz środkowego, który służy do lewoskrętu. Kierowca miał możliwość bezpiecznie zaczekać na środkowym pasie, do momentu otwarcia bramy, tak aby nie blokować drogi. Policja po przybyciu uznała winę kierowcy tira, lecz po jego tłumaczeniach, że uderzyłem w stojący pojazd, policja zmieniła zdanie i orzekła moją winę, choć nie rozumiem dlaczego. Proszę o odpowiedź
Odpowiedzi (1):
benek
2016-08-01 07:34:11
Odpowiedź jest oczywista. Gdy pojazdy są w ruchu zachowanie jednego jeśli jest nieprzepisowe, może zaskoczyć drugiego kierowcę. Jeśli zaś ktoś najeżdża na stojący pojazd to oczywiście jest jego wina, bo mógł się zatrzymać i poczekać na wolny przejazd.To czy policja uzna zatrzymanie TIRa za zasadne czy tez potraktuje to jako zablokowanie ruchu to inna rzecz nie mająca wpływu na wypadek.Oczywiscie decyduje czas.Jeśli uderzysz w pojazd sekundę po zatrzymaniu to co innego.Zasady są oczywiste, co zrobiłeś aby uniknąć wypadku.Czy widziałeś stojący pojazd?
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-11-26 07:46:06
Odpowiedzi: 0
W jakim przypadku jadąc na drodze z pierwszeństwem należy ustąpić pierwszeństwo pojazdowi jadącemu z rogi podporządkowanej?
Gość
2017-01-16 10:08:23
Odpowiedzi: 1
Witam mam zapytanie odnośnie skrzyżowania rownorzednego. Mianowicie jechałem dzisiaj na takim, bardzo szerokim na wprost. Z mojej prawej strony wyjechał samochód i nie pozwolił mi opuścić skrzyżowania uderzając w mój tył samochodu. Sprawca twierdzi ze to moja wina bo był z prawej, ja uważam że wjezdzajac na skrzyżowanie go jeszcze nie było na nim i on nie zachował ostrożności. swiadcza o tym plastikowe elementy juz prawie za skrzyżowaniem i uszkodzenie na samym tyle mojego samochodu. Kto w takiej sytuacji jest winny? (Posiadam zdjęcia plastików na skrzyżowaniu i uszkodzenia mojego auta)
Odpowiedzi (1):
Padre
2017-01-31 10:38:01
Skoro miałeś go z prawej strony na skrzyżowaniu równorzędnym czyli miałeś obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa. Skoro uderzył w twój samochód to aby temu zapobiec musiałby hamować, a skoro zmusiłeś go do hamowania to znaczy, że wymusiłeś na nim pierwszeństwo. Moim zdanie niestety ewidentnie twoja wina.
Dodaj odpowiedź
Jacek
2017-02-13 13:37:27
Odpowiedzi: 0
skrzyżowanie równorzędne. Pojazd A chce jachac prosto, pojazd B jadący z przeciwka stoi na wysokości osi jezdni poprzecznej i sygnalizuje skręt w lewo, pojazd C nadjeżdża z prawej strony i chce jechać w lewo, porusza się lewym pasem (pod prąd) i w zasadzie nie ma miejsca żeby wjechać na to skrzyżowanie. Pojazd C w rezultacie wjeżdża na skrzyżowanie i uderza w pojazd A. Kto jest sprawcą koplizji?
Gość
2017-04-05 19:30:25
Odpowiedzi: 0
Czy jeżeli jadę drogę z pierwszeństwem i skręcam w lewo ale nie w drogę (np. w posesję, czy na parking) to czy muszę ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który chce mnie wyprzedzić z lewej strony? Jest na to przepis? Jaki?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie