Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: luty 2016r.

RUCH ROGOWY

Rozdział 1 - Ruch pieszych

Art. 11.

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Art. 12.

1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.

2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2.

3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej – 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.

4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.

5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:

7. Zabrania się:

Art. 13.

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Art. 14.

Zabrania się:

Art. 15.

Przepisów art. 11–14 nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.

Większe okno
Gość
2015-10-20 19:18:54
Odpowiedzi: 0
co to jest jezdnia
prawdziwy albańczyk
2015-10-20 19:30:07
Odpowiedzi: 1
kto to piszy
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-10-20 19:30:45
ty
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-10-22 07:37:39
Odpowiedzi: 3
jaka jest kara za sikanie na krawężnik ?
Odpowiedzi (3):
Gość
2015-10-22 07:38:56
huj ci w dupala
Gość
2015-10-22 07:39:12
wykajstruj cie jak nasikasz na krawężnik
sanik
2015-10-22 07:43:50
wykajstrują cię xdd
Dodaj odpowiedź
ktos tam
2015-10-22 16:23:38
Odpowiedzi: 0
xddd
asasyn099
2015-10-30 09:38:21
Odpowiedzi: 0
ile pies dożywa lat
Gość
2015-10-30 09:38:21
Odpowiedzi: 0
Ile metrów ma kij ci? )0
Gość
2015-10-30 09:42:56
Odpowiedzi: 0
nazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.plnazwa83@interia.pl
Gość
2015-10-30 10:59:17
Odpowiedzi: 0
NIEEEEEEEEE
12345
2015-10-30 11:13:22
Odpowiedzi: 0
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
paul
2015-12-04 12:08:48
Odpowiedzi: 2
Biegający (chyba dla zdrowia?) pieszy w grudniowy wieczór w pobliżu ronda w mieście, wbiega ze ścieżki na przejście dla pieszych niby prawidłowo ale dośc szybko, trudno go zauważyć. Czy wolno biegać w takich miejscach ? Sytuacja była niebezpieczna, nie miał żadnych odblasków, niby w mieście nie trzeba. Kto winien w razie potrącenia na pasach, czy zawsze kierowca ?
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-12-04 16:48:50
Nigdy w takiej sytuacji kierowca nie jest winien potrącenia, bo: 1. nie wolno wkraczać przed nadjeżdżający pojazd, 2. nie wolno wbiegać na przejście
paul
2015-12-05 11:44:01
dzięki za odpowiedż
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-04 13:03:07
Odpowiedzi: 0
KURWAAAA
Gość
2015-12-04 13:03:36
Odpowiedzi: 0
SAŁAGA TY KURWOO ZNAJDE CIE
Gość
2015-12-04 13:21:53
Odpowiedzi: 0
rucham Cię rzmódzki
Mike
2015-12-08 11:47:00
Odpowiedzi: 1
Czy pieszy przechodzący na pasach i przekraczający środkową linię ma obowiązek spojrzeć w prawo
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-02 11:40:38
Nie ma takiego obowiązku.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-11 13:20:02
Odpowiedzi: 0
EDYTA MA KOPYTA
Gość
2015-12-11 13:20:53
Odpowiedzi: 0
Goryl rucha sie w sranie OLI NIKT NIE ROBI PREZENTU = EDYTA MA KOPYTA
Gość
2015-12-11 13:25:57
Odpowiedzi: 0
jebac małpy
Gość
2015-12-28 01:52:56
Odpowiedzi: 0
W komentarzach widać typowe, polackie bydło, które pasowało by zagazować. Że też nie ma tu admina, który pousuwał by te wywody polskiego ścierwa.
Gość
2016-01-04 17:29:14
Odpowiedzi: 1
Czy pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma bezwzględne pierwszeństwo w przypadku gdy jakikolwiek z pojazdów - sam. osob.- zatrzymał się przed przejściem?./ Uznano winę pieszego którego potrącił rowerzysta omijający samochód z prawej strony /
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-06 13:21:26
art.26.3.2) ustawa PoRD kierującemu pojazdem zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Jeśli samochód zatrzymał się wcześniej z niewiadomych przyczyn oczy dookoła głowy czy można przechodzić.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-06 23:45:57
Odpowiedzi: 0
Witam Potracilam pieszego na drodze gdzie powinien mi ustąpić pierwszeństwa jednak skręcałam i przekroczyłam os jezdni dwukierunkowej (nie ma na niej żadnych znaków poziomych ani pionowych które mówią o zakazie przekraczania osi jezdni) biegły uznał mnie winna za niezachowanie ostrożności i przekroczenie osi jezdni. Proszę Was o pomoc
Gość
2016-01-15 08:19:21
Odpowiedzi: 0
Dlaczego kozak niema pałły?
Gość
2016-01-15 08:20:16
Odpowiedzi: 0
Dlaczego Kamil Kozak ma małego?
Gość
2016-01-15 08:20:59
Odpowiedzi: 1
Dlaczego Jakub Sokulski jest taki zajebisty?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-15 08:21:22
bo bóg tak chciał
Dodaj odpowiedź
Kamil Kozak
2016-01-15 08:22:15
Odpowiedzi: 0
Mam małego
Gość
2016-01-15 08:26:36
Odpowiedzi: 0
KOPYTA OLI
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie