Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: wrzesień 2017r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 2 - Zatrzymanie i postój

Art. 46.

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Art. 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Art. 47a.

Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

Art. 48. (uchylony).
Art. 49.

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

2. Zabrania się postoju:

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Art. 50.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

Art. 50a.

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

Większe okno
rysiek
2017-02-24 16:00:13
Odpowiedzi: 0
Czy na drodze jednokierunkowej na osiedlu wolno parkować po prawej stronie jezdni oczywiście do nakazu
Gość
2017-03-08 06:37:51
Odpowiedzi: 1
Jak powinien zachować się kierowca gdy podjeżdżając do skrzyżowania na dachu nie oznakowanego samochodu pojawia się migająca biało/niebiesko/czerwonym lampa w kształcie jajka i słyszy wyjącą syreną.
Odpowiedzi (1):
ón
2017-03-26 09:48:22
Przepisy nie określają znaczenia oświetlenia zewnętrznego w kolorze biało-niebiesko-czerwonym, również migającego. Nie trzeba nic robić w związku z takim światłem. Jeżeli światło jest niebieskie i towarzyszy mu modulowany sygnał dźwiękowy, należy takiemu pojazdowi umożliwić przejazd. Widziałem już raz cwaniaka, który aby ominąć korek pod światłami, wystawił sobie na dach koguta w kolorze białym. Sygnału dźwiękowego nie było. Swój cel osiągnął, tzn. wszyscy zrobili mu miejsce i pojechał pierwszy. Widać tak chcieli.
Dodaj odpowiedź
Tadeusz
2017-03-24 10:25:09
Odpowiedzi: 0

Tadeusz
2017-03-24 10:25:13
Odpowiedzi: 0

GOŚĆ
2017-04-05 08:45:20
Odpowiedzi: 1
Czy samochód ciężarowy który zatrzymał się na jezdni wzdłuż podwujnej lini ciągłej, oczekując na wjazd do zakładu produkcji, tj. na zwolnienie się miejsca za bramą wjazdową jest to czas kilku minut, czy kierowca popełnia wykroczenie.Pozdrawiam.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-17 17:25:20
Pewnie tak - ja na miejscu policjanta nie dałbym mandatu za chęć nie blokowania. Chyba, że w pobliżu byłoby lepsze miejsce o ile nie zmusiłoby, to do akrobacji . . .
Dodaj odpowiedź
Jaroslaw
2017-04-15 10:45:35
Odpowiedzi: 0
Czy jest zabronione parkowanie auta osobowego właściciela na podjeździe do domku mieszkalnego kiedy podjazd ma wystarczająca długość między jezdnia a chodnikiem i jest to w pasie zieleni. Na ulicy obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju. Podjazd wykonałem zgodnie z projektem.
MIECZYSŁAW
2017-04-21 13:24:06
Odpowiedzi: 1
ile metrów trzeba zachować odległości od wjazdu do garażu
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-17 17:27:54
Aby był wjazd. Innymi słowy jeśli zostajesz w pojeździe możesz stać nawet na środku byleby w porę się usunąć.
Dodaj odpowiedź
waldemar
2017-04-29 13:43:18
Odpowiedzi: 0
czy wolno zaparkować w zatoczce autobusowej , która jest nieprawidłowo oznakowana
Gośka
2017-05-11 19:18:25
Odpowiedzi: 1
Witam, czy na drodze wewnętrznej można parkować w każdym miejscu, pod warunkiem ze nie ma tak zakazu
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-17 17:29:07
Tak, bo to nie strefa zamieszkania.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-05-17 09:37:00
Odpowiedzi: 1
Czy na wydzielonym parkingu przed budynkiem można parkować tyłem do tego budynku? Czy w kodeksie drogowym nie znalazłam przepisu zakazującego takiego parkowania. Dodam, że na budynku nie ma żadnej informacji zakazującej takiego sposobu parkowania. I drugie pytanie: czy właściciel/zarządca budynku ma prawo wywiesić zakaz parkowania tyłem do tego budynku? Czy - jeśli kodeks drogowy go nie zakazuje - nie powinien być nadrzędny nad wolą właściciela/zarządcy? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-17 17:30:15
Nie ma takiego zakazu - warto jednak pomyśleć o mieszkańcach!
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-05-19 09:27:00
Odpowiedzi: 1
Witam Czy ma parkingu pod supermarketem oznaczonym znakiem D-18 obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego tak jak na drogach publicznych ???
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-05-26 23:29:34
NIE -tylko strefa ruchu/ zamieszkania
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-05-31 19:08:09
Odpowiedzi: 1
W jakiej odległości za przejściem dla pieszych na drodze dwukierunkowej można zaparkować samochód na chodniku jeżeli znak drogowy zezwala parkowanie na chodniku.
Odpowiedzi (1):
pas_
2017-06-06 17:53:35
za znakiem. i zgodnie z dodatkową tablicą jeśli taką umieszono.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-06-01 12:12:26
Odpowiedzi: 0
zatrzymanie się i postój dwoma kołami prawymi na chodniku na drodze jedno kierunkowej po prawej stroni w terenie zabódowanym
Gość
2017-06-12 18:02:09
Odpowiedzi: 0
czy zakaz parkowania dotyczy skrzyzowania w ksztalcir litery T
Gość
2017-06-18 11:35:25
Odpowiedzi: 1
Czy można zatrzymać samochód w odległości ok. 10 metrów przed bramą wyjazdową z osiedla na ok. 5- 10 min, kierowca nie opuszcza samochodu?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-17 17:32:08
Tak - pod warunkiem, że silnik zostanie wyłączony.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-06-21 19:39:37
Odpowiedzi: 0
Czy można postawić samochód na drodze gruntowej dwukierukowej przy lewej krawędzi jezdni ( droga o małym natężeniu ruchu ) ? W jakiej odległości od płotu można stanąć i co zrobić, jak stoimy przy lewej krawędzi jezdni, a sąsiad z domu po przeciwnej stronie jezdni staje przy swoim płocie, ale nie zwraca uwagi na zostawienie miejsca na swobodny przejazd innym pojazdom, tylko uporczywie staje w takiej odległości ( po przeciwnej stronie drogi ), żeby inne pojazdy - te większe miały trudności z przejechaniem ? Kto w takim przypadku powinien przestawiać auto, jeżeli jest tyle miejsca, że sąsiad przyjeżdżając jako drugi mógłby spokojnie stanąć tak, aby przejazd był swobodny. A jeżeli ja przestawię auto dalej, to on odjeżdżając, po przyjeździe znowu staje tak,że nie ma swobodnego przejazdu. Bardzo proszę o informację jakie przepisy o ruchu drogowym regulują ten problem.
Gość
2017-06-22 12:26:26
Odpowiedzi: 1
Czy można parkować samochód na drodze jednokierunkowej, w terenie zabudowanym, po prawej stronie.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-07-02 10:15:29
Na jednokierunkowej można parkować po obu stronach jezdni
Dodaj odpowiedź
MILO
2017-06-27 16:43:01
Odpowiedzi: 1
Witam. Zgodnie z przepisami mój samochód nie może zostać usunięty gdyż stoi na parkingu niepłatnym i należącym do osiedla. Ma tablice rejestracyjne. Nie utrudnie i nie blokuje wjazdu lub wyjazdu z parking lub posesju. W takim wypadku straż miejska możeusunąć pojazd ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-17 17:36:10
Jeśli samochód będzie wykazywał "oznaki pozostawienia" zostanie usunięty na koszt właściciela. Szanujmy deficytowe miejsce na drodze (również do parkowania)!
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-07-05 08:17:34
Odpowiedzi: 0
Mieszkam na osiedlu ze ślepo zakończoną ulicą, po jednej stronie są znaki zabraniające zatrzymywanie się i postój, po drugiej stronie nie ma znaku zabraniającego zatrzymywania i postoju. Policja wręcza mandaty za parkowanie tam gdzie nie ma znaku zabraniającego tego.Czy to jest dopuszczalne?Czy na tej drodze nie można parkować?
luk
2017-07-05 16:35:58
Odpowiedzi: 0
Jestem inwalida a na moim osiedlu wszystkie miejsca dla pojazdów inwalidów sa z reguły zajęte przez wypasione auta bez kart albo z kartami.Zaparkowałem na chodniku na miejscu w którym od lat parkowano auta.Wg linii od skrzyżowania na wewnętrznej początku łuku skrzyżowania czyli ok 3-4 m.Nie ma tam zakazu.Samochód nie zasłaniał widoczności i było ok 1,5 m przejścia na chodniku.Wlepiono mi 4 mandaty, pomimo iż informowałęm,że leżę w szpitalu i nie mogę przestawić auta, również dlatego,że ktos dobierał sie do zamka i nie dało sie go otworzyć.Suma 4 mandatów przekracza koszt zarobku ze sprzedazy samochodu.Co robić?
Dorota
2017-07-15 00:36:55
Odpowiedzi: 2
Jestem właścicielką jednego z dwunastu garaży. Każdy z nich w tej chwili ma 7-metrowy podjazd (5 m - własność prywatna, 2 m - własność miasta) graniczący z ulicą. Urząd Miasta postanowił na całej długości (12-stu garaży) ułożyć dwumetrowy chodnik dla przechodniów. Czy jest to zgodne z przepisami ruchu drogowego, aby każdy właściciel chcąc postawić samochód w garażu będzie musiał przejeżdżać przez chodnik?
Odpowiedzi (2):
www.uzywaneopony.net
2017-07-21 20:57:02
Przejeżdżanie przez chodnik nie jest niczym nadzwyczajnym a wręcz codzienną, powszechną praktyką. Nie widze w tym nic niezgodnego z przepisami.
Gość
2017-09-17 17:38:45
A jaki to problem?!
Dodaj odpowiedź
Michał
2017-07-21 11:25:04
Odpowiedzi: 2
Witam mam takie pytanie często kierowcy zatrzymują się nie przed przejsciem dla pieszych oraz przed drogą dla rowerów a na przejsciu dla pieszych i na drodze dla rowerów . I taka sytuacja stanoł facet na drodze dla rowerów miał czerwone ja jadąc miałem zielone przejeżdzając za nim otarłem mu zderzak facet się nawet nie zorientował. Ale gdyby doszło do wezwania policji to czy ja również bym został ukarany mandatem mimo że miałem zielone swiatło i że to kierowca popełnił wykroczenie drogowe bo zatrzymał auto w niedozwolonym miejscu.
Odpowiedzi (2):
www.uzywaneopony.net
2017-07-21 21:05:42
Nie jestem pewien czy dobrze sobie wyobrażam całą sytuację ale to że ktoś zatrzymał się na czerwonym swietle (a nie stanął a juz na pewno nie "stanoł") nie usprawiedliwia uszkodzenia mu pojazdu.
Gość
2017-09-17 17:40:57
Jesteś jedynym winnym, bo tamten kierujący stał - to nie było wymuszenie, a blokowanie, wiec wjechałeś w stojący pojazd - niektórzy nie powinni jeździć czymkolwiek!
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-07-22 10:13:43
Odpowiedzi: 2
Czy na podstawie powyższych artykułów wynika, iż postój (nie zatrzymanie) jest możliwe na chodniku w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania? Miejsce znajduje się za bezpośrednio za skrzyżowaniem, postawione na chodniku samochody zostawiają wolną przestrzeń powyżej 1,5 m. Samochody mogą tam parkować obiema osiami. Brak innych znaków ograniczających parkowanie.
Odpowiedzi (2):
www.uzywaneopony.net
2017-07-22 17:05:18
Zabrania się zatrzymania pojazdu: (...) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem;
do \"Gość\"
2017-07-23 11:45:31
Źle rozumujesz. Jeśli zabronione jest zatrzymanie pojazdu, to postój tym bardziej. Nie możesz wykonać postoju jeśli się jednocześnie nie zatrzymasz. Przypomnę, że zatrzymanie trwa do 1 minuty, a postój powyżej. Skoro więc nie można się zatrzymywać w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania, to logiczne, że dotyczy to także postojów. Czyli możesz wykonać postój tylko na chodniku tylko w odległości większej niż 10 m od skrzyżowania i jednocześnie musisz zostawić 1,5 m chodnika dla pieszych. Pozdrawiam, Michał
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-08-05 01:30:03
Odpowiedzi: 1
Mieszkam kilka kilometrów za miastem. Droga jest asfaltowa i wąska. Zamiast chodnika jest piaszczyste pobocze. Na tym poboczu wielu mieszkańców miejscowości zostawia samochody, kiedy mijają się dwa samochody, czasami trzeba się zatrzymać, ponieważ ktoś zaparkował samochód przed posesja. Z biegiem lat każdy przyzwyczaił się do tego. Dla mnie problemem jest mój sąsiad, który parkując w ten sposób samochód utrudnia wyjazd i wjazd na moją posesję.Kiedy chce wyjechać, mam problem z widocznością samochody sąsiada zasłaniają drogę, a zwłaszcza ten dostawczy, przez co nie widzę nadjeżdżających pojazdów. Nieraz mało brakowało do stłuczki. Wjazd również jest utrudniony. Czy można coś z tym zrobić? Jeżeli dojdzie do stłuczki, czyja będzie to wina? Moja, ponieważ wyjeżdżam z posesji na główną drogę, czy sąsiada, który zasłonił widoczność?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-17 17:45:33
Dziwię się sąsiadowi i pojazdom jadącym główną. Wina Pana jest żadna. Czemu zatem oni nie jadą wolniej nie mając widoczności?! Ich dotyczy zasada o.z.!
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-08-13 21:55:08
Odpowiedzi: 0
Czy można parkować pojazd obok wjazdu do bramy posesji w przypadku, gdy ogranicza on widoczność wyjazdu z tej bramy?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie