Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: styczeń 2017r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 2 - Zatrzymanie i postój

Art. 46.

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Art. 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Art. 47a.

Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

Art. 48. (uchylony).
Art. 49.

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

2. Zabrania się postoju:

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Art. 50.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

Art. 50a.

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

Większe okno
Gość
2016-10-05 17:50:13
Odpowiedzi: 2
Czy stojąc za autem na światłach zatrzymuje się 20cm za nim i on stacza się na mnie to moja wina czy jego według mnie to jest bezpieczna odległość z jaką zatrzymałem się za nim
Odpowiedzi (2):
Grzegorz
2016-10-09 21:35:41
Wina jak najbardziej będzie po stronie kierowcy pojazdu który się stoczył. Jednakowoż odległość 20 cm nie jest ze wszech odległością bezpieczną.
Grzegorz
2016-10-09 21:58:11
Wina jak najbardziej będzie po stronie kierowcy pojazdu który się stoczył. Jednakowoż odległość 20 cm nie jest ze wszech miar odległością bezpieczną.
Dodaj odpowiedź
Roman
2016-10-06 22:11:03
Odpowiedzi: 1
Kto ma pierwszeństwo na parkingu osiedlowym, istniejącym przed blokiem mieszkalnym: czy kierowca chcący włączyć się do ruchu i wykonujący manewry z tym związane, czy kierowca, zaparkować chcący?
Odpowiedzi (1):
Grzegorz
2016-10-09 21:41:09
Zawsze pojazd wyjeżdżający z miejsca parkingowego jest traktowany jako włączający się do ruchu i jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwo innym użytkownikom.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-10-10 04:38:43
Odpowiedzi: 0
To jeżeli 20 cm nie jest odległości bezpieczna to według przepisu jaka jest to odległość?. Czy to nie jest tak ze ten przepis nie jest jasno uregulowany i to po prostu jest zależnościa moja?
krzysiek
2016-10-10 11:15:04
Odpowiedzi: 1
czy można się zatrzymać w terenie zabudowanym po lewej stronie /art 49 pkt 1 ppkt. 7/ jeżeli z kierunku z którego się jedzie po lewej stronie nie ma znaku zakazu zatrzymani, natomiast znak taki jest ustawiony z przeciwnej strony, a jadący nie możliwości go zobaczyś
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-01-05 13:49:44
czy można się zatrzymać w terenie zabudowanym po lewej stronie /art 49 pkt 1 ppkt. 7/ jeżeli z kierunku z którego się jedzie po lewej stronie nie ma znaku zakazu zatrzymani, natomiast znak taki jest ustawiony z przeciwnej strony, a jadący nie możliwości go zobaczyć. nie można
Dodaj odpowiedź
Grazyna
2016-10-19 20:08:20
Odpowiedzi: 0
Czy można parkować samochod przy krawężniku chodnika drogi osiedlowej jeżeli jest podwojna linia ciągła i utrudnia to dojazd do posesji.
Gość
2016-10-20 16:58:01
Odpowiedzi: 0
w jakiej odległości mogę zaparkować samochód od skrzyżowania jeśli nie ma żadnych zakazów zgodnie z przepisami.Nigdzie w przepisach nie mogę tego znaleźć.W dawnych przepisach kodeksu drogowego /lata 70-te/było:postój dozwolony 10m od skrzyżowania,kiedy łuk przechodzi w prostą
Gość
2016-10-20 17:08:48
Odpowiedzi: 0
w jakiej odległości mogę zaparkować samochód od skrzyżowania jeśli nie ma żadnych zakazów zgodnie z przepisami.Od jakiego miejsca liczyć te 10 metrów.Przepisy obecnie tego nie precyzują.W dawnych przepisach kodeksu drogowego /lata 70-te/było:postój dozwolony 10m od skrzyżowania,kiedy łuk przechodzi w prostą
Gość
2016-10-22 17:36:06
Odpowiedzi: 0
Czy jeśli posiadam kartę parkingową inwalidzką mogę się zatrzymywać,parkować na zakazie postoju jeśli nie stwarza to zagrożenia ruchu
did2005
2016-10-22 21:02:29
Odpowiedzi: 0
Witam mieszkam w budynku 6 rodzinnyn parterowym nie podpiwniczonym bez wspólnoty mieszkaniowej przed budynkiem jest teren gminny.Sąsiad parkuje mi przed oknami i wejsciem do mojego mieszkania mam tylko 1 stopień do mojego mieszkania wspomne ze nie parkuje pod swoim oknem jak ma miejsce i 2 doniczki swoje i swoim wejsciem tylko u mnie od okna 1,5m od wiatrołapa (altanki) 30cm ja parkuje pod swoim oknem i kto do mnie przyjedzie zwrucenie uwagi nic nie pomogło bo twierdzi że to teren gminnyi może mi parkowac pod moimi oknami kturych mam 3 od łażienki od kuchni czy moge wezwac policję
Gość
2016-10-23 07:44:10
Odpowiedzi: 0
czy jest zakaz parkowania pojazdu na chodniku jesli masa pojazdu nie przekracza 2,5 tony
czesław
2016-10-25 19:56:18
Odpowiedzi: 0
dotyczy znaku b36 czy mogę zaparkować na poboczu tak zwanym miękkim na jezdni w mieście ewentualnie drodze Czy droga i jezdnia to sam
Janusz Purwin
2016-11-10 11:48:43
Odpowiedzi: 0
W jakiej odległości parkingu od bloku mieszkalnego można parkować samochód osobowy tyłem do bloku? Przed budynkiem znajduje się zadrzewiony zieleniec i chodnik dla pieszych.
Małgorzata
2016-11-14 10:47:50
Odpowiedzi: 1
Miedzkam w domu jednorodzinnym przy drodze powiatowej w miescie na przeciwko sa bloki , czy pod moja posesja moga parkowac samochody i tymbardziej busy które robia postuj w czasie dnia o co gpdzine słyszę warkot zapalamego silnika
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-11-14 16:20:27
Wydaje mi się, że jeśli nie jest to strefa zamieszkania oraz nie ma ustawionego znaku zakazu postoju to mogą. Zwłaszcza, że przed posesją jest teren gminy, a właściciel posesji ma jedynie obowiązki wobec części terenu przyległego, a niestety nie ma do niego praw.
Dodaj odpowiedź
KRZYSZTOF
2016-11-14 11:07:32
Odpowiedzi: 0
CZY DOPUSZCZA SIĘ PARKOWANIE NA ZAKRĘCIE?
ROMAN
2016-11-15 10:51:13
Odpowiedzi: 0
Jaka powinna być odleglosc od znaku zakaz zatrzymywania się postoju bo mam wjazd do garazu
Czesław
2016-11-22 19:50:39
Odpowiedzi: 1
Co mnie czeka po zaparkowaniu samochodu miedzy znakami informacyjnymi D-19 a D-20(postój TAXI), zablokują koło i dostanę mandat?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-11-29 16:44:14
Mandat 100zł i 1 punkt karny. Gdy pojazd bedzie stal dluzej, to zostanie odcholowany i koszt odcholowania ponad 500zl oplata z akazdy dzien parkowania....
Dodaj odpowiedź
Przemek
2016-11-23 17:38:35
Odpowiedzi: 0
czy można zatrzymać auto na drodze, która ma 5 metrów szerokości.
Gość
2016-11-26 13:55:48
Odpowiedzi: 0
A co jeżeli pojazd ma homologacjie ciężarową taka jak mają co nie które auta osobowe? Mam na myśli to osobówki z kratką. Czy może zapakować na chodniku jeżeli tylko może i przepisy pozwalają?
Janusz
2016-11-29 09:04:48
Odpowiedzi: 0
Czy jest wykroczeniem zaparkowanie przed bramą nie oznakowanego w żaden sposób garażu??
Henryk
2016-12-01 19:31:32
Odpowiedzi: 0
Czy można najechać na chodnik w terenie zabudowanym autobusem o masie własnej 12t podczas wymijania?
Marian
2016-12-25 17:20:33
Odpowiedzi: 0
Czy można w miejscu dozwolonym zaparkować samochód na chodniku przednią osią w taki sposób,że w obrębie jezdni pozostaje jego słabo widoczny umieszczony z tyłu pojazdu mocno zaostrzony hak holowniczy ?
Ernest
2017-01-04 12:01:40
Odpowiedzi: 0
Czy parkować samochód równolegle do krawężnika w sposób zgodny z przepisami zostawiając 1,5m chodnika dla pieszych przy czym sam chodnik ma 1,3-1,5m, równocześnie całkowicie blokując przejazd autobusu który jeździ tą bardzo wąską ulicą??? czy stawiać kołami równolegle na chodniku nie zostawiając 1,5m dla pieszych (zostaje około 1m) i narazić się na mandat. Narażać się na mandat czy chodzić w tą i z powrotem przestawiać auta kiedy tylko autobus zacznie trąbić, że nie może przejechać. Z góry dzięki za podpowiedź.
Gość
2017-01-07 20:33:54
Odpowiedzi: 0
czy można parkować tyłem do budynku oraz dojechać do miejsca parkowania po chodniku samochodem osobowym
Gość
2017-01-10 02:03:54
Odpowiedzi: 0
art.50a "którego stan wskazuje na to, że nie jest używany," Jaka jest definicja nie używania, czas. Czy jak pojazd stoi i dziennie go odwiedzam i raz w tygodniu odpalam, to jest to używanie ? Czy posiadając pojazd muszę nim jeździć ? prowadzi
Gość
2017-01-12 14:18:47
Odpowiedzi: 0
podczas jazdy poczułem bardzo ostry ból/choroba nowotworowa/nie chcąc tarasowac ruchliwej ulicy-brak miejsc parkingowych zjechalem w boczną do domu-niestety ktos zablokował mi wjazd na wlasną posesje,przedzwoniłem na policje by móc zaparkowac na ulicy-z mozliwoscia przejazdu innych poiazdów,zgody nie otrzymałem,przyjechał patrol,kazał mi opóscic miejsce-odmówiłem ze wzgledu zagrozenia jakie stanowilem w tym stanie dla innych.po kilku minutach odblokowano brame ,policjant pozwolił mi wjechac i iść zarzyc lekarstwo,po powrocie chciano mnie ukarac mandatem za utrudnianie ruchu innym mimo,że dokumentacja zdjeciowa pokazuje wyraznie ile pozostawilem miejsca-przy policji kilka samochodów swobodnie przejechało.czy policjanci maja prawo karac za złe parkowanie w tym przypadku? co ich zwalnia z udzielenia pomocy takiej osobie?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie