Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: listopad 2018r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 2 - Zatrzymanie i postój

Art. 46.

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Art. 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Art. 47a.

Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

Art. 48. (uchylony).
Art. 49.

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

2. Zabrania się postoju:

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Art. 50.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

Art. 50a.

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

Większe okno
Stanislaw
2017-12-19 19:38:09
Odpowiedzi: 1
Jak sie ma znak zakas zatrzymywania a przystanek komunikacji miejskiej w jego zasiegu.???
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-12-30 14:59:08
Czytaj art 49 punkt 1. 9
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-01-12 21:02:22
Odpowiedzi: 0
Mieszkam na jednokierunkowej uliczce,z jednej strony uliczki postawili znak,zakaz skręcania w lewo,czyli żeby wjechać na nią,trzeba zrobic kółko i zajechać z drugiej strony, ja właśnie tak robię,ale ostatnio mam problem z sąsiadami,które mimo zakazu skręcać w lewo,robią to,jadą pod prond,choć mieszkają na drugim końcu ulicy,i za stawiają drogę, czyli ja jade prowidlowo,ale nie mogę przejechać do swego domu,i jeszcze PAN na krzyczał na mne czego jade,jeśli widzę,ze droga jest zajęta,powiedział mi cofać,ja odmówilam,bo jechalam prawidłowo,i on cofnął, to się dzieje juz nie pierwszy raz,nie wiem co lepiej,naprzykrac się sąsiadam,albo skręcać tam,gdzie nie wolno,bo inaczej nie wiem jak zajechać do domu.Czy można tak zastawiać drogę jednokierunkową,na ile minut? gdzie dzwonić jeśli droga będzie zastawioną, bo ja się boje wyjeżdżać,bo następnym razem, może nie odjechać i mnie ne przepuścić.
Gość
2018-01-19 10:31:26
Odpowiedzi: 0
Na początku ulicy stoi zakaz zatrzymywania i postoju następnie jest wjazd na parking za nim powtórzony znak zakazu potem znowu wjazd i za wjazdem zakręt a na nim dwa miejsca parkingowe dla inwalidów oznakowane pionowo i poziomo,za nimi 2 metry znowu zakaz.Moje pytanie to co odwołuje zakaz zatrzymywania i postoju pozwala parkować inwalidom i gdzie można przeczytać o tym że znak parking odwołuje zakaz zatrzymywania lub co na to pozwala.
Gość
2018-01-22 20:36:39
Odpowiedzi: 1
Czy można parkować na nie oznakowanej kopercie
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-03-21 17:46:14
z tego co wiem, to tak
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-01-23 18:41:18
Odpowiedzi: 0
Czy mozna zaparkowac samochod na jednokierunkowej uliczce obok swojego domu,gdzie nie ma chodnikow i co jesli to utrudnia przejazdu sasiadu zeby wrocic do domu,ile moze stac taki samochod? czy musi go usunac, zeby dac przejechac i normalnie funkcjonowac innym sasiadam.
Gość
2018-01-27 20:20:58
Odpowiedzi: 0
zaparkowaalem na chodniku samochodem inwalidzkim 4 kolami zachowując przejscie dla pieszych 1,5 m i odstep od skrzyzowania ok 7-8 m.jako 3 samochód. Tylko ja dostalem mandat ( a wlasciwie az 5 mandatów podczas 10 dniowego pobytu w szpitalu pomimo, iz inspektor policji został zawiadomiony-bo nie zachowalem 10 m odstepu od skrzyżowania.Skoro na chodniku nie zaslaniałem widocznosci to dlaczego 10 m ?
Gość
2018-02-01 09:42:00
Odpowiedzi: 1
Policja podczas kontroli drogowej często łamie art. 49 p. 2 ust. 1
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-02-17 19:35:41
czy podczas postoju pojazdu na parkingu np przy markecie handlowym powinienem wyłączyć światła mijania czy mogę je mieć włączone. Przy parkingu znajdują się domki jednorodzinne i mieszkańcy skarzą się , że świecimy im po domu światłami. Dziękuję za pomoc. Piotr
Dodaj odpowiedź
Bizon
2018-02-02 10:01:30
Odpowiedzi: 0
Czy jest przepis, który uznaje za niedozwolone parkowanie pojazdu na dwóch miejscach parkingowych?
WALDEMAR
2018-02-10 11:31:48
Odpowiedzi: 0
zaparkowałem samochód na chodniku bez wymaganego 1,5m dla pieszych. Nadmieniam , że jest to droga wewnętrzna ,nie oznakowana żadnymi znakami -dojazd do budynku.
Marian
2018-03-01 08:43:48
Odpowiedzi: 0
Mieszkam w centrum miasta, przy wąskiej na 4 m. uliczce. Ulica jest wyłączona z ruchu, na dwóch jej końcach stoi znak zakaz ruchu. Na uliczkę wjeżdżają samochody, parkując utrudniają przejście o możliwości dojazdu służb ratowniczych lub technicznych nie ma mowy. Z uliczki są wjazdy na dwie posesje, których mieszkańcy są wyłączeni z zakazu tabliczką pod znakiem (w sensie dojazd do posesji). Czy można parkować na ulicy z zakazem ruchu całkowicie blokując przejazd, a niejednokrotnie przejście? Jakie przepisy to regulują?
Andrzej
2018-03-09 09:29:41
Odpowiedzi: 0
przed budynkiem w którym mieszkam jest chodnik o szerokości 5,5 m i długości 20 m, przed tym chodnikiem stoi pionowy znak D-18a z tabliczką T-29 oraz T-30A wskazujący na wyznaczenie w tym miejscu 2 stanowisk dla osób niepełnosprawnych, ja zaparkowałem również w tym miejscu uwzględniając 2 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, przyjmując, że na jedno miejsce przypada w układzie równoległego parkowania do chodnika co najmniej 6 m (czyli łącznie 12m) - ja zatrzymałem się w odległości 12 m od ustawionego znaku. Czy może być za to kara za korzystanie z miejsca postojowego dla pojazdów dla niepełnosprawnych?
Gość
2018-03-21 22:22:50
Odpowiedzi: 0
Witam, stalem na zatrzymywanie się dot. Zatoki dozwolony postoj do 30 min w celu rozladunku, jestem mieszkancem pierwszy raz od 3 lat dostalem wezwanie od strazy m. Tylko jest jedna rzecz- z racji ze zatoka komczy sie skośnie a ja stalem na samym jej koncu, trzy koła byly w zatoce jedno nie- zostalo to ujęte w wezwaniu sm. Czy w takim razie obowiazuje mnie mandat skoro caly pojazd nie stal w zatoce ???
Zbyszek
2018-04-17 12:45:24
Odpowiedzi: 0
Witam Jadąc drogą w miejscowości zabudowanej o ruchu dwukierunkowym, oddzielającym oba kierunki linią przerywaną, zatrzymałem się po lewej stronie drogi. Nie utrudniałem w żaden sposób ruchu pojazdom i pieszym. Z mojej strony jazdy nie było znaku B-36 po lewej stronie. Znak ten natomiast znajdował się ponad 100 metrów dalej po prawej stronie, widoczny dla kierujących jadących przeciwnym kierunku do mojego. Czy popełniłem wykroczenie i złamałem przepisy nie stosując się do znaku, którego nie widziałem? Czy mam obowiązek po zatrzymaniu pojazdu sprawdzić jakie znaki znajdują się 100- 300 metrów dalej, skoro i tak bym łamał przepis sprawdzając jakie znaki znajdują się dalej bo pojazd został zatrzymany, a potrzeba czasu do przejścia 100 metrów lub więcej i powrotu. Jak zachować się w takiej sytuacji. Czy zarządcy drogi rzeczywiście zależącemu na nie zatrzymywaniu się na tym odcinku drogi z lewej i z prawej strony zostało to właściwie oznakowane?
Marek
2018-04-20 10:11:39
Odpowiedzi: 1
Witam Zaparkowałem auto w bramie kamienicy w Warszawie. Nad bramą wisi ja wół znak "zakaz wjazdu" bez istotnej (co jest ważne) adnotacji "nie dotyczy mieszkańców" . Nawet gdyby ktoś bardzo chciał wjechac w w/w bramę jest to fizycznie niewykonalne - pomiedzy wjazdem a wewnętrzną częścia bramy jest uskok (próg) wysokości 20 - 30 cm, a w wewnętrznej części bramy wystają schody które uniemożliwiają kontynuowanie jazdy (gdyby jednak ktoś chciał wjechać na podwórko-studnie łamiąc zakaz wjazdu). Ku mojemu zaskoczeniu otrzymałem ze Strazy Miejskiej pismo w którym mowa o "postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjzad - postój w bramie" wraz z mandatem w wysokosci 100 zł. Na logikę rzecz biorąc - jak można wjeżdzac lub wyjeżdżac kiedy wisi zakaz wjazdu. Poprosze szanownych forumowiczów o pomoc - jak (oprócz powoływania sie na zdrowy rozsadek ) odwołać sie od w/w mandatu. Z góry serdecznie dziękuję. ps. dodam również że pomiędzy wjazdem a bramą jest 470 cm szerokości chodnika - więc dostęp do bramy był nieograniczony dla pieszych, inwalidów etc
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2018-04-20 20:13:04
Zakaz wjazdu to zakaz wjazdu - skoro dało się wjechać w bramę tzn. że zakaz miał sens. Wystarczy że pojazd uprzywilejowany np. karetka albo policja będzie chciała wjechać w bramę i nie będzie mogła bo ktoś tam będzie stał. A może mieszkańcy chcą te przestrzeń wykorzystać inaczej np. dla dzieci jeżdżących na rowerkach... można tak długo wymieniać różne pomysły - niestety zakaz to zakaz i już.
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-04-27 07:14:03
Odpowiedzi: 0
Bydgoszcz 26.05.2018 - Na drodze jednokierunkowej z jednym pasem ruchu 2 doby stoi zaparkowany pojazd uniemożliwiając przejad- straż miejska odmawia interwencji z powodu braku podztaw prawnych twierdzac, ze niema naruszenia prawa z tego powodu, ze niema zapazu parkowania na drodze jednokierunkowej i blokowania przejazdu.
Gość
2018-04-28 11:39:02
Odpowiedzi: 0
Czy jest możliwość zaparkowania samochodu osobowego lub dostawczego do 2,5t w czasie rozładunku towaru do sklepu na codniku o szerokości 5-6m oznaczonym znakiem C-13. Po zaparkowaniu szerokość chodnika dla ruchu pieszych i rowerów pozostaje 2-3m.
Gość
2018-05-15 16:19:59
Odpowiedzi: 1
Jaki przepis zabrania parkowania na szerokim chodniku wzdłuż płatnej strefy parkowania , jeżeli nie ma żadnych znaków pionowych o zakazie zatrzymywania się i postoju a tylko wydzielony parking wzdłuż ulicy ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-06-23 01:29:34
Po pierwsze masz obowiązek parkować na miejscach wyznaczonych do parkowania. Jest też przepis zabraniający jeżdżenia po chodniku bo niby jak tam masz zamiar stanąc jeśli na ulicy sa wydzielone miejsca parkingowe i stoją tam samochody
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-05-16 19:22:58
Odpowiedzi: 0
notorycznie blokowana jest brama wjazdowa na posesję na drodze osiedlowej lecz objętej znakiem strefy ruchu. Czy Straż Miejska lub Policja mają obowiązek interwencji "z urzędu" czy jak to mi powiedzieli kiedyś funkcjonariusze S.M. "muszą spisać dane osoby której to przeszkadza" - proszę o poradę z poważaniem Piotr Szczerkowski
Gość
2018-05-27 16:28:29
Odpowiedzi: 0
handlarz samochodami ciągle zastawia mi chodnik, stawia samochody czterema kołami na całej szerokości chodnika. Nie zastawia bramy, ale nawet nie zapytał nigdy, czy nie będzie mi przeszkadzało, że ustawi mi się wzdłuż płotu, co m ogę z tym zrobić?
Gość
2018-07-30 08:15:21
Odpowiedzi: 0
Cz jest obowiązek parkowania do kierunku jazdy
Gość
2018-08-01 11:28:58
Odpowiedzi: 0
Czy na drodze jednokierunkowej, która nie posiada przejść dla pieszych postój może odbywać się bezpośrednio za skrzyżowaniem ? Czy dotyczy to jedynie postoju za pasami ?
Gość
2018-08-17 17:38:25
Odpowiedzi: 2
czy emeryt moze parkowac na mijscu wyznaczonym dla inwalidy
Odpowiedzi (2):
Gość
2018-08-20 14:36:48
czy emeryt może parkować na miejscu dla osób niepełnosprawnych
Gość
2018-08-20 14:38:36
emeryt nie może parkować o ile nie posiada karty parkingowej
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-08-23 09:29:20
Odpowiedzi: 0
co z parkowaniem opisanych pojazdów lekarzy ,pielęgniarek i położnych
Gość
2018-08-27 21:00:23
Odpowiedzi: 0
czy dozwolony jest postój przed wejściem do budynku mieszkalnego?
Gość
2018-10-27 16:49:09
Odpowiedzi: 0
czy kierowcę obowiązują znaki drogowe ustawione po lewej stronie drogi
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie