Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: maj 2016r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 2 - Zatrzymanie i postój

Art. 46.

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Art. 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Art. 47a.

Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

Art. 48. (uchylony).
Art. 49.

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

2. Zabrania się postoju:

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Art. 50.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

Art. 50a.

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

Większe okno
Gość
2016-02-29 07:13:53
Odpowiedzi: 1
Czy pozioma koperta bez ustawionego obok znaku pionowego oznacza miejsce uprzywilejowane ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-30 15:29:33
I'd veurtne that this article has saved me more time than any other.
Dodaj odpowiedź
franek
2016-03-02 17:52:57
Odpowiedzi: 0
Witam. art 49 par 1 punkt 2 brzmi:na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem; Pytanie:Ten punkt dotyczy jezdni i pobocza, czy tylko jezdni? Dodaję że ulica jest dwukierunkowa po jednym pasie,pobocze 10 metrów przed przejściem utwardzone szerokości ok 140 cm następnie chodnik szerokości ok 150 cm.Na poboczu do samego przejścia parkują samochody i zasłaniają pieszych stojących przed wejściem na przejście dla pieszych, lub wchodzących na przejście zmuszając samochody do ostrego hamowania. Czy utwardzone pobocze nie powinno być objęte zakazem parkowania? Wcześniej pobocze to było miejscem parkingowym. Lecz w 2015r przeniesiono przejście na końcówkę miejsc parkingowych.Wg mojej oceny sytuacja ta stanowi wielkie zagrożenie dla pieszych. Pozdrawiam Franek K.
Oskar
2016-03-02 20:05:11
Odpowiedzi: 0
Parkowanie na ciągu pieszo - rowerowym czy jest dozwolone na tych samych warunkach jak na chodniku? To znaczy jeśli: Auto nie stoi na ścieżce rowerowej, Na chodniku pozostało ponad 1,5 m wolnej przestrzeni, miedzy jezdnia a ciągiem nie ma pasu zieleni Pozdrawiam Oskar
Jozin
2016-03-13 14:43:30
Odpowiedzi: 1
aaaaaaaaaaa
Odpowiedzi (1):
Zbazin
2016-03-13 15:25:49
Jozin no chyba ty xD 4c5t9
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-16 14:34:46
Odpowiedzi: 2
Witam, mam pytanie odnośnie parkowania na chodniku tz. na ulicy obowiązuje znak zakazu zatrzymywania i postoju do ulicy przylega chodnik i teraz moje pytanie czy mogę zaparkować na chodniku pozostawiając 150cm dla pieszych. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Odpowiedzi (2):
Xyz
2016-04-13 08:00:33
Jeżeli nie ma tabliczki "nie dotyczy chodnika" to nie wolno.
Gość
2016-04-13 10:17:46
Dziękuję za odpowiedz,tak myślałem ale wolałem się upewnić. Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-17 18:21:09
Odpowiedzi: 1
Czy na 4-ro stanowiskowym parkingu osiedlowym może parkować długi bus, który tyłem wjeżdża w choinki, a przód wystaje na jezdnię?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-31 00:40:10
Always the best content from these proiugiods writers.
Dodaj odpowiedź
Marek
2016-03-25 18:33:12
Odpowiedzi: 3
Zjeżdżam z ul.z pierwszeństwem przejazdu w ul.prowadzącą do bloków gdzie zamieszkuje.Po prawej stronie tej uliczki która jest bardzo wąska stoi znak zakaz zatrzymywania się i postoju z tabliczką pod tym znakiem tot.obu stron ulicy.Dodaje,że po obu stronach tej uliczki są chodniczki o szerokości 50 cm.Pomimo tego parkują tu pojazdy gdyz obok jest kolektura LOTTO i Dom Handlowy Hermes.W pierwszej fazie na zgłoszenia do KRP Skarżysko Kamienna policjancji reagowali interwencjami,teraz uzyskałem informacje od pracowników Urzędu Miasta S-ko-Kamienna,że funkcjonariusze na takie zgłoszenia nie będą reagować,czy to jest zgodne z prawem gdyż informują,że jest to już droga osiedlowa.To jak mam dojechać do bloku gdzie zamieszkuje jeżeli jest blokada ponieważ albo po jednej albo po drugiej stronie stoją pojazdy albo po obu stronach.Na domiar uliczka ta jest w obu kierunkach wjazdowa i wyjazdowa tzw.dwukierunkowa.Proszę o udzielenie mi odpowiedzi czy działanie policji w tej kwestii jest właściwe jeżeli odmawiają interwencji.Jeżeli maja takie prawo to do kogo należy interweniować,straży miejskiej w Skarżysku nie ma.
Odpowiedzi (3):
Gość
2016-03-26 20:27:53
Proponuję zaopatrzyć się w naklejki bardzo trudne do zdrapania jak już się je gdzieś naklei baranowi. Grosze na Allegro , mniej lub bardziej obraźliwe. Efekt gwarantowany!!! Pozdrowionka.
Gość
2016-05-31 01:01:13
Of the panoply of website I've pored over this has the most vecraity.
Gość
2016-05-31 01:17:10
most important things we can tell Alpharetta homeowners thinking of selling their hom#e&8230; as Alpharetta listing agents  is to price their home right before they put it on the market.  The biggest fatal mistake that
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-28 16:59:17
Odpowiedzi: 1
dzięki dobra rada
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-30 19:43:29
If one individual holds 50.1% of the shares in any sovereign, that individual will be very wealthy, and as a result very favorable to rebsinpisiloty and order.Even if that very wealthy individual is named George Soros?
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-07 19:13:17
Odpowiedzi: 1
Osiedle mieszkaniowe.Skrzyżowanie przelotowej drogi osiedlowej ze ślepą droga osiedlową, dojazdową do innych budynków i parkingu.Sprawa pierwszeństwa.Brak znaków.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-04-14 08:58:46
uliczka osiedlowa,ślepa,7 domków jednorodzinnych,w 1 wynajem dla pracujących w Ami Ukraincow.Autokar po pólnocy przywozi migrantów,parkuje "na płocie budynku,światlami w okna sypialni,wydechem w inny budynek .Pozostawia autokar do rana[kierowca spi] W uliczce nie ma znakow-jak spowodować wymuszenie parkowania w innym miejscu?
Dodaj odpowiedź
Ryszard
2016-04-22 12:44:07
Odpowiedzi: 2
Czy mogę zaparkować taksówkę za pasami na drodze jednokierunkowej w celu odprowadzenia kijenta w podeszłym wieku z ograniczonymi rychami i wymagającego pomocy podczas poruszaniu się.A Pani policjantka mająca prywatne nastawienie do naszej korporacji wyznacz mandat w wys 300zł.Odgrywa się za to że jej konkubenti jak również przełożony czynny policjant,który jeździ też na taksówce ,przestał jeździć naszej korporacji.Co mamy zrobić w tej sprawie.Jest to jawne wykożystywanie stanowiska.A policjanta jest uzależniona uczuciowo i służbowo.
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-04-23 21:41:44
Bidoku... nie dość, że masz ograniczenia intelektualne, to jeszcze masz przesrane w życiu...
Gość
2016-05-31 00:37:08
That's a smart answer to a diflciuft question.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-23 19:57:49
Odpowiedzi: 1
Kodeks zakazuje parkowania w miejscu i warunkach UTRUDNIAJĄCYCH RUCH innym użytkownikom. Przykład: ścieżka rowerowa, przebiegająca częściowo po chodniku, kończy się zjazdem na jezdnię. Niestety, w miejscu zjazdu (na ulicy) notorycznie mieszkańcy parkują swoje auta. Nie można rowerem kontynuować jazdy, bo wjazd na jezdnię ze ścieżki rowerowej jest zablokowany. Straż Miejska twierdzi, że żaden przepis tego nie zabrania. Czyżby? Art. 46. 1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których NIE POWODUJE UTRUDNIENIA RUCHU DROGOWEGO Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu · NA PRZEJEŹDZIE DLA ROWERZYSTÓW ORAZ W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 10 M PRZED TYM PRZEJŚCIEM LUB PRZEJAZDEM · na drodze dla rowerów, PASIE RUCHU DLA ROWERÓW oraz w śluzie rowerowej Art. 49. 2. ZABRANIA SIĘ POSTOJU W MIEJSCU UTRUDNIAJĄCYM WJAZD LUB WYJAZD --- Jak wyegzekwować swoje (rowerzysty) prawa do ciągłości jazdy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-30 20:17:57
vivi / Babyku umur 5bln,sampe sekarang pake nutribaby 1 royal…karena keponakanku pake itu pas bayinya bayamu..alhakdulillbh gak ada yg namanya ada mslh ama bab,cuma akhir2 ini babyku kurang bgt mimik susu apa disebabkan oleh kebosanan ato emank usia segitu mimik susu berkurang?ato gmn???trs keringat babyku baunya susu nutribab 1 royal
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-25 17:05:10
Odpowiedzi: 0
Mieszkam poza miastem w strefie mieszkalnej, w zabudowie domów i szeregówek, na naszej ulicy nie ma żadnych znaków dotyczących dopuszczalnego tonażu, Mam problem z firmą wywożącą nieczystości z szamb u sąsiada, kierowca beczkowozu, notorycznie parkuje przed moja bramą wjazdową, wybierajac z szamba u sasiadów, rozjeżdża pobocze przed moją bramą zostawiając rów do którego zbiera sie woda w czasie deszczu i zalewa mi podjazd, oprócz tego niszczy nakładkę asfaltową przed moja posesją, wielokrotnie zwracałam mu uwagę (dzwoniłam do jego szefa) ale ani ten typ ani jego pracodawca nic sobie z tego nie robią, tak jakby robili to celowo z premedytacją. Jak mogę prawnie rozwiązać ten problem?
Zbigniew
2016-04-28 03:53:13
Odpowiedzi: 1
1.Koperta na drodze 4m przed przejściem dla pieszych czy można parkować. 2.Przednia częśc samochodu nie stała na kopercie ze względu zachowania odległości od poprzedniego samochodu czy to wykroczenie
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-19 10:10:06
tak to wykroczenie
Dodaj odpowiedź
Zbigniew
2016-04-28 03:56:15
Odpowiedzi: 1
1.Koperta 4 m przed przejściem dla pieszych czy można parkować. 2.Przednia część samochodu wyjechała z koperty aby poprzedni samochód mógł wyjechać czy towykroczenie.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-30 14:49:13
Super inovfmatire writing; keep it up.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-07 11:27:41
Odpowiedzi: 2
mój balkon wychodzi na stronę podwórka (duże ,wjazd tylko z jednej strony)2 sąsiadów pieszcąc swoje cacka włączają silnik isobie polerują itp. na moją prośbę zaznaczam prośbę młody kierowca odpowiedział mi zebym sobie kupił domek i się wyprowadził moje pytanie :jak długo wg.kodeksu może trwać postuj z włączonym silnikiem
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-05-12 14:03:25
do 1 min
Gość
2016-05-30 15:37:44
Short, sweet, to the point, FREeE-xactly as information should be!
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-07 20:35:20
Odpowiedzi: 0
zaparkowalem pojazd osobowy na chodniku,za zatoka przewidziana do parkowania.ustawiony byl znak zakaz zatrzymywania i postoju,z opisem nie dotyczy zatoki...i pytanie czy perkowanie w takiej sytuacji jest wykroczeniem.
Gość
2016-05-14 23:32:43
Odpowiedzi: 1
Na przeciwko mnie w bocznej ulicy dalsza sąsiadka ma zakupiony dom w ktorym nie mieszka po zmarłym sąsiedzie.Dom z plotem jest cofnięty wobec ulicy z dużym pasem zieleni będącym własnością gminy.Przyjeżdżają do mnie dzieci niepełnosprawne i wolontariusze na zajęcia i ze względu na bliskość stawiają tam samochody nie zastawiając bramy tego nie zamieszkanego domu.Kobieta ich przegania mówiąc ze staja równolegle do plotu jej niezamieszkanego placu i ona sobie tego nie życzy.Dodam ze nie planuje tam tez żadnej budowy.Czy to zgodne z prawem? Jak przemówić do niej? Dodam ze nie ma tam zakazu zatrzymania.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-31 01:15:46
What a neat artlice. I had no inkling.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-18 21:05:00
Odpowiedzi: 1
Witam parkuję auto na parkingu wyznaczonym do tego ,konkretnie jest to parking przed biurami terminala promowego Świnoujście,nie ma znaków zakazu ani innych tego typu widnieje jedynie tablica informacyjna (parking dla pracowników dozwolony czas parkowania do 1 godz.)czy jeśli parkuję tam 2 dni ,łamię jakieś przepisy i czy można np. od holować moje auto z tego parkingu bo tak sobie postanowili pracownicy biura.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-31 00:43:18
That's a sharp way of thniking about it.
Dodaj odpowiedź
gg
2016-05-19 10:11:05
Odpowiedzi: 1
zaparkowałam samochód poszłam do biedronki i wróciłam i samochodu nie było ktoś zajebał mi samochód
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-19 10:18:59
ktos sie nie bal i zaimał
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-19 10:13:46
Odpowiedzi: 0
wiecie moze kiedy samochod wymija cie i daje swiatla po co to??????????????????
Gość
2016-05-19 10:17:17
Odpowiedzi: 3
witam panstwa witam bardzo serdecznie i chcialbym sie zapytac czemu ludzie przechodzacy pzrez chodnik biegaja zamiast przejsc nie wydaje wam sie to dziwne ????????
Odpowiedzi (3):
Gość
2016-05-30 18:23:26
Yunfu He Jing Stone Industry Company Limited is a registered by the relevant state departments of enpetrrises. We pay attention to the credit and excellent service. We hope you can join us and established long-term relations of cooperation with us.Products:
Gość
2016-05-30 19:49:09
This was your first Gaiman, what a perfect place to start! If you want to try another I'd reocmmend Stardust. I think you'd like that one. It reminds me of The Princess Bride. I agree aboutt he age group too. My nephew is 7 and I can't see him reading this for quite a few years.
Gość
2016-05-31 00:35:10
Wham bam thank you, ma'am, my <a href="http://hgzuykxonbx.com">qutsoiens</a> are answered!
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-24 21:03:30
Odpowiedzi: 4
samochody parkuja na pszejsciu dla pieszych poprostu idziesz po pasach a na koncu stoja 2 autka i co w tym przypadku zrobic pytanie zostawic kartke z wiadomoscia ? zarysowac ? czy powiadomic odpowiedni organ?
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 12:58:59
This info is the cat's pajmaas!
Gość
2016-05-30 13:06:57
That kind of thninkig shows you're an expert
Gość
2016-05-30 16:12:05
Great arleitc, thank you again for writing.
Gość
2016-05-31 00:36:25
Wait, I cannot fathom it being so <a href="http://tmponsjmadu.com">sthfagrtiorward.</a>
Dodaj odpowiedź
ilojm
2016-05-26 14:50:34
Odpowiedzi: 0
a gdy stanie ktoś na pasach to w jaki sposub mam przejść
Gość
2016-05-30 13:09:56
Odpowiedzi: 0
Whoever edits and puhlbsies these articles really knows what they're doing.
Gość
2016-05-30 15:33:38
Odpowiedzi: 0
This is just the peecfrt answer for all forum members
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie