Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: styczeń 2018r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 2 - Zatrzymanie i postój

Art. 46.

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Art. 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Art. 47a.

Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

Art. 48. (uchylony).
Art. 49.

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

2. Zabrania się postoju:

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Art. 50.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

Art. 50a.

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

Większe okno
luk
2017-07-05 16:35:58
Odpowiedzi: 1
Jestem inwalida a na moim osiedlu wszystkie miejsca dla pojazdów inwalidów sa z reguły zajęte przez wypasione auta bez kart albo z kartami.Zaparkowałem na chodniku na miejscu w którym od lat parkowano auta.Wg linii od skrzyżowania na wewnętrznej początku łuku skrzyżowania czyli ok 3-4 m.Nie ma tam zakazu.Samochód nie zasłaniał widoczności i było ok 1,5 m przejścia na chodniku.Wlepiono mi 4 mandaty, pomimo iż informowałęm,że leżę w szpitalu i nie mogę przestawić auta, również dlatego,że ktos dobierał sie do zamka i nie dało sie go otworzyć.Suma 4 mandatów przekracza koszt zarobku ze sprzedazy samochodu.Co robić?
Odpowiedzi (1):
Policjant
2017-11-17 01:31:17
Jeśli widzi Pan auto pozostawione na miejscu dla osoby niepełnosprawnej bez karty parkingowej za szybą czołową to należy wezwać policję lub straż miejską lub zrobić zdjęcie tego pojazdu by był widoczny zr rejestracyjny i brak karty parkingowej za przednią szybą. Następnie udać się na komisariat i złożyć zawiadominie o popełnieniu wykroczenia przez w/w kierującego tym pojazdem. Poza tym parkować można na chodniku z zachowaniem 1,5m dla pieszych i 10m odległości od skrzyżowania. To że przebywał Pan w tym czasie w szpitalu nie zwalnia Pana z obowiązku prawidłowego pozostawienia pojazdu. Domyślam sie że pozostawił Pan pojazd w miejscu nie prawidłowym przed pójściem do szpitala.
Dodaj odpowiedź
Dorota
2017-07-15 00:36:55
Odpowiedzi: 4
Jestem właścicielką jednego z dwunastu garaży. Każdy z nich w tej chwili ma 7-metrowy podjazd (5 m - własność prywatna, 2 m - własność miasta) graniczący z ulicą. Urząd Miasta postanowił na całej długości (12-stu garaży) ułożyć dwumetrowy chodnik dla przechodniów. Czy jest to zgodne z przepisami ruchu drogowego, aby każdy właściciel chcąc postawić samochód w garażu będzie musiał przejeżdżać przez chodnik?
Odpowiedzi (4):
www.uzywaneopony.net
2017-07-21 20:57:02
Przejeżdżanie przez chodnik nie jest niczym nadzwyczajnym a wręcz codzienną, powszechną praktyką. Nie widze w tym nic niezgodnego z przepisami.
Gość
2017-09-17 17:38:45
A jaki to problem?!
Gość
2017-10-26 11:55:43
proponuję poczytać przepisy stanowiące o drodze koniecznej
Policjant
2017-11-17 01:23:20
Zabroniona jest jazda wzdłuż po chodniku w myśl art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy PRD
Dodaj odpowiedź
Michał
2017-07-21 11:25:04
Odpowiedzi: 3
Witam mam takie pytanie często kierowcy zatrzymują się nie przed przejsciem dla pieszych oraz przed drogą dla rowerów a na przejsciu dla pieszych i na drodze dla rowerów . I taka sytuacja stanoł facet na drodze dla rowerów miał czerwone ja jadąc miałem zielone przejeżdzając za nim otarłem mu zderzak facet się nawet nie zorientował. Ale gdyby doszło do wezwania policji to czy ja również bym został ukarany mandatem mimo że miałem zielone swiatło i że to kierowca popełnił wykroczenie drogowe bo zatrzymał auto w niedozwolonym miejscu.
Odpowiedzi (3):
www.uzywaneopony.net
2017-07-21 21:05:42
Nie jestem pewien czy dobrze sobie wyobrażam całą sytuację ale to że ktoś zatrzymał się na czerwonym swietle (a nie stanął a juz na pewno nie "stanoł") nie usprawiedliwia uszkodzenia mu pojazdu.
Gość
2017-09-17 17:40:57
Jesteś jedynym winnym, bo tamten kierujący stał - to nie było wymuszenie, a blokowanie, wiec wjechałeś w stojący pojazd - niektórzy nie powinni jeździć czymkolwiek!
Policjant
2017-11-17 01:16:11
Ty zostałbyś ukarany za kolizje z tym pojazdem bo to ty wjechałeś w niego a on jedynie za utrudnianie ruchu
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-07-22 10:13:43
Odpowiedzi: 2
Czy na podstawie powyższych artykułów wynika, iż postój (nie zatrzymanie) jest możliwe na chodniku w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania? Miejsce znajduje się za bezpośrednio za skrzyżowaniem, postawione na chodniku samochody zostawiają wolną przestrzeń powyżej 1,5 m. Samochody mogą tam parkować obiema osiami. Brak innych znaków ograniczających parkowanie.
Odpowiedzi (2):
www.uzywaneopony.net
2017-07-22 17:05:18
Zabrania się zatrzymania pojazdu: (...) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem;
do \"Gość\"
2017-07-23 11:45:31
Źle rozumujesz. Jeśli zabronione jest zatrzymanie pojazdu, to postój tym bardziej. Nie możesz wykonać postoju jeśli się jednocześnie nie zatrzymasz. Przypomnę, że zatrzymanie trwa do 1 minuty, a postój powyżej. Skoro więc nie można się zatrzymywać w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania, to logiczne, że dotyczy to także postojów. Czyli możesz wykonać postój tylko na chodniku tylko w odległości większej niż 10 m od skrzyżowania i jednocześnie musisz zostawić 1,5 m chodnika dla pieszych. Pozdrawiam, Michał
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-08-05 01:30:03
Odpowiedzi: 2
Mieszkam kilka kilometrów za miastem. Droga jest asfaltowa i wąska. Zamiast chodnika jest piaszczyste pobocze. Na tym poboczu wielu mieszkańców miejscowości zostawia samochody, kiedy mijają się dwa samochody, czasami trzeba się zatrzymać, ponieważ ktoś zaparkował samochód przed posesja. Z biegiem lat każdy przyzwyczaił się do tego. Dla mnie problemem jest mój sąsiad, który parkując w ten sposób samochód utrudnia wyjazd i wjazd na moją posesję.Kiedy chce wyjechać, mam problem z widocznością samochody sąsiada zasłaniają drogę, a zwłaszcza ten dostawczy, przez co nie widzę nadjeżdżających pojazdów. Nieraz mało brakowało do stłuczki. Wjazd również jest utrudniony. Czy można coś z tym zrobić? Jeżeli dojdzie do stłuczki, czyja będzie to wina? Moja, ponieważ wyjeżdżam z posesji na główną drogę, czy sąsiada, który zasłonił widoczność?
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-09-17 17:45:33
Dziwię się sąsiadowi i pojazdom jadącym główną. Wina Pana jest żadna. Czemu zatem oni nie jadą wolniej nie mając widoczności?! Ich dotyczy zasada o.z.!
Policjant
2017-11-17 00:03:18
Jeśli dojdzie do kolizji to wina bedzię bezdyskusyjnie Pana bo to Pan włącza się do ruchu wyjeżdżając ze swojej posesji i musi się Pan upewnić czy może wyjechać i musi Pan ustapić wszystkim. Druga kwestia. Art. 49 ust. 2 pkt 1 ustawy PRD.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-08-13 21:55:08
Odpowiedzi: 1
Czy można parkować pojazd obok wjazdu do bramy posesji w przypadku, gdy ogranicza on widoczność wyjazdu z tej bramy?
Odpowiedzi (1):
Policjant
2017-11-17 01:18:30
Art. 49 ust. 2 pkt 1 ustawy PRD
Dodaj odpowiedź
Anna
2017-09-21 12:55:53
Odpowiedzi: 1
Bardzo proszę o odpowiedź. Czy można zaparkowac pojazd za przejściem dla pieszych na ulicy jednokierunkowej na terenie zabudowanym. Dodam, ze nie ma zakazu parkowania po obu stronach. Pytanie moje dotyczy tego, czy musi być zachowane to 10 m. Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2017-10-08 18:00:39
Można bezpośrednio za przejściem ponieważ nie ogranicza się widoczności dla pieszych i pojazdów.
Dodaj odpowiedź
henryk
2017-10-07 16:04:37
Odpowiedzi: 1
Czy istnieje zakaz parkowania 2 kołami na chodniku po prawej stronie na ulicy jednokierunkowej? ulica bez zakazu parkowania z chodnikami po obu stronach
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2017-10-08 18:08:03
Można jeśli się nie utrudnia ruchu pojazdów i jest zostawione 1,5 metra chodnika.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-10-12 07:17:49
Odpowiedzi: 1
Czy można wytrzymać ruch osobie która nie ma uprawnień i jak tak to na ile minut ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-11-16 23:57:20
Napisz po polsku
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-10-12 18:31:31
Odpowiedzi: 1
witam. czy na ulicy gdzie jest zakaz wjazdu nie dotyczy mieszkańców mogę parkować samochód cięzarowy powyżej 16 t nawiązując do pytania 30 lat stawiam tam ciężarówkę która nie zagraża ruchu drogowemu droga jest przejezdna i ul, nie jest położona w centrum miasteczka ulice z wjazdem i wyjazdem są dopuszczone do ruchu ciężarowego Pozdrawiam i proszę o odpowiedź
Odpowiedzi (1):
Policjant
2017-11-16 23:56:05
Art. 49 ust. 2 pkt 5 ustawy PRD
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-10-18 21:01:17
Odpowiedzi: 2
Witam Co zrobić jesli ktos zaparkował za moim samochodem ,zostawiając 3 cm luzu(z przodu mam około 50 cm luzu)
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-10-25 17:03:50
Mocno skręcać kierownicą! a jak tego mało to trochę popchnąć. - na Naukę ciasnego parkowanie najlepiej wybrać się do Paryża.
Policjant
2017-11-16 23:44:47
Pozostaje Ci tak manewrować swoim pojazdem by nie uszkodzić pojazdu stojącego przed i za Twoim pojazdem albo wezwać policję i powołać się na art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy PRD, jeśli pozostawiony pojazd znajduje sie na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania bo tylko tam obowiązują przepisy PRD w tym przypadku.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-10-24 14:34:40
Odpowiedzi: 5
Mieszkam na ulicy jednokierunkowej, są parkingi dla innych samochodów.Przed moim domem mam problem z zaparkowaniem. Chodnik przylegający do mojej posesji i kraj ulicy jest sprzątany i odśnieżany przez moją osobę. Jako mieszkaniec tej posesji mam prawo do parkowania przed nią. A inne parkujące tam samochody mi to utrudniają. Na jaki przepis mogę się powołać aby egzekwować parkowanie przez innych.( kiedyś był przepis utrudnianie parkowania w miejscu zamieszkania).
Odpowiedzi (5):
Gość
2017-10-25 17:07:04
Nie jestem pewien według zajiego przepisu, ale może Pan sobie odkupić od miasta swój kawałek ulicy, a wtedy będzie Pan miał prawo do parkowania i do postawienia sobie tabliczki "Tylko Ja tu parkuję".
Gość
2017-10-25 19:53:45
Myślałem że mam z poważnymi osobami do czynienia, a tu ktoś sobie jaja robi. Wytłumaczył tak - jak chcesz mieć mleka więcej kup sobie mleczarnie !!!!!!!! Parodia prawna !!!!!!!!!!!!!!!!!
czarek
2017-10-26 11:40:01
Jaja to sobie robi ten kto twierdzi że ma jakieś prawo do parkowania przed własnym domem! - droga publiczna jak wynika z jej definicji jest ogólniedostępna czyli każdy może z niej korzystać w tym parkować. Jeżeli ktoś ma ochotę ma wyłączność to pozostaje mu wydzierżawić/kupić grunt i tam sobie parkować. ( Jak chesz tylko Ty mieć mleko i nie dać nikomu innemu to musisz wykupić mleczarnię.)
Gość
2017-11-08 08:45:17
Obetnij sobie nogę, załatw kartę parkingową, a później wystąp do miasta żeby ci kopertę dla inwalidów przed domem namalowali. No, ale jak sąsiad sobie nogę odrąbie, to będzie miał takie samo prawo do parkowania na kopercie. A na poważnie, to, że odśnieżasz i zamiatasz chodnik, to twój ustawowy obowiązek. Ale chodnik i jezdnia są publiczne, więc każdy może tam parkować. Jeśli sam coś wymyślisz typu pachołki, blokady, malowane koperty wtedy Policja ci "pomoże". Będziesz lżejszy o 500 złotych.
Policjnat
2017-11-16 23:39:12
Jeśli chodzi o odśnieżanie chodnika przed Pana posesją to ma Pan taki obowiązek zgodnie z Kodeksem Wykroczeń. Natomiast jeśli chodzi o parkowanie przed Pana posesją to może to robić każdy pod warunkiem, że nie utrudnia Panu wjazdu lub wyjazdu z terenu posesji. Pana wlasność kończy się na ogrodzeniu zgonie z wytyczoną granicą przez geodetę. Nie ma przepisu, który by zabraniał komukolwiek parkowania przed Pana posesja, nie ma też przepisu, który mówiłby że tylko i wyłącznie Pan może tam parkować. Jest to droga publiczna więc może każdy tam parkować. Jeśli mieszka Pan w strefie zamieszkania to parkować można tylko i wyłącznie w miejscach wyznaczonych ale to się tyczy rówznież Pana.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-10-26 12:53:00
Odpowiedzi: 2
Mam wjazd do garażu przez tzw. drogę wewnętrzną. Po jednej stronie drogi są miejsca postojowe, druga strona jest zawsze zastawiona przez parkujące samochody. W efekcie nie mam szansy busem wjechać do swojego garażu. Co na taką sytuację przepisy ? Policja twierdzi, że jest bezradna, a moje prawa są ograniczone. Czy pozostaje mi jedynie sąd ?
Odpowiedzi (2):
Policjant
2017-11-16 23:27:21
Jeśli po przeciwnej stronie drogi co są miejsca parknigowe nie ma znaku B- 36 lub B-35 a droga dojazdowa jest drogą wewnętrznę to niestety ale policja nic nie może. Zgodnie z art. 1 usatwy PRD. Chyba że droga wewnętrzna znajduje się za znakiem D - 40 strefa zamieszkania lub D - 52 strefa ruchu to wtedy przepisy ustawy PRD zgodnie z art. 49 ust. 2 pkt 1 obowiązuja
Gość
2017-12-01 10:06:12
Mieszkam przy ulicy powiatowej, po przeciwnej stronie jest chodnik. Nie ma znaków zatrzymywania i postoju a po drugiej stronie ulicy jest zieleń (trawa) która pielegnuje. Czy pojazdy maja prawo parkować i w jakiej odległosci od garazu i wjazdu na posesję. Samochody parkują na pasie zieleni.
Dodaj odpowiedź
Anna
2017-11-07 19:19:26
Odpowiedzi: 1
jakie są prawa postoju dla niepełnosprawnych
Odpowiedzi (1):
Policjant
2017-11-16 23:00:11
Sprecyzuj swoje pytanie
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-11-10 11:47:59
Odpowiedzi: 1
czy mogę zaparkować przyczepkę jednoosiową na chodniku (przy zachowaniu odpowiedniego przejścia dla pieszych 1,5m) i pozostawić ją na cały dzień?
Odpowiedzi (1):
Policjant
2017-11-16 22:35:45
Tak, jeśli zachowasz ustawowe 1,5m dla pieszych i pamiętaj o np. 10m od skrzyżowania.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-11-14 09:53:52
Odpowiedzi: 1
Nie znalazlam odpowiedzi na pytanie jak dlugo moze stac samochod w jednym miejscu na ulicy nawet w miejscu dozwolonym. W krajach UE w miejscu publicznym dozwolony jest postoj do 7 dni po tym terminie samochod nalezy przestawi,w innym wypadku sciagany jest przez straz miejska ,co wiaze sie z kosztami i to dosc drogo kosztuje.Warto tez nadmienic ze sa przypadki wynajmowania samochodow a wlasny stoitygodniami pod blokiem.
Odpowiedzi (1):
Policjant
2017-11-16 22:58:15
Art. 50a ust. 1 ustawy PRD. Chyba że posiadasz pojazd, o którym mowa w art. 49 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy to tylko na wyznaczonych parkingach.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-11-16 15:05:19
Odpowiedzi: 1
czy policjant sprawdzający w radiowozie (ok.10 minut) dokumenty przechodnia, który popełnił wykroczenie , powinien w tym czasie wyłączyć silnik ?
Odpowiedzi (1):
Policjant
2017-11-16 22:50:20
Art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy PRD - może
Dodaj odpowiedź
Policjant
2017-11-16 23:36:42
Odpowiedzi: 0
Jeśli chodzi o odśnieżanie chodnika przed Pana posesją to ma Pan taki obowiązek zgodnie z Kodeksem Wykroczeń. Natomiast jeśli chodzi o parkowanie przed Pana posesją to może to robić każdy pod warunkiem, że nie utrudnia Panu wjazdu lub wyjazdu z terenu posesji. Pana wlasność kończy się na ogrodzeniu zgonie z wytyczoną granicą przez geodetę. Nie ma przepisu, który by zabraniał komukolwiek parkowania przed Pana posesja, nie ma też przepisu, który mówiłby że tylko i wyłącznie Pan może tam parkować. Jest to droga publiczna więc może każdy tam parkować. Jeśli mieszka Pan w strefie zamieszkania to parkować można tylko i wyłącznie w miejscach wyznaczonych ale to się tyczy rówznież Pana.
Gość
2017-11-17 16:30:35
Odpowiedzi: 0
Był taki przepis art.49pkt2 p/p-b który mówił o utrudnianiu parkowania w miejscu zamieszkania( czyli przed swoją posesją)
Gość
2017-11-20 08:08:42
Odpowiedzi: 1
Czy chwilowe zatrzymanie auta wzdłuż chodnika przy krawężniki gdy kierowca nie opuszcza pojazdu to jest już parkowanie.
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2017-12-01 17:11:29
Pojęcie parkowania czy chwilowego zatrzymania jest niejasne. Z definicji mamy: zatrzymanie pojazdu (unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów) i postój pojazdu (unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę). Dlatego np. mamy dwa znaki zakazu - zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju. Jak widać obecność kierowcy / pasażera nie ma tu żadnego znaczenia!
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-11-30 21:31:48
Odpowiedzi: 1
czy według przepisów parkowanie autobusu przed swoją posesją na drodze w odszarze zabudowanym jest dozwolone?
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2017-12-01 18:05:23
Wszystko zależy od autobusu. Z przepisów jasno wynika że jest zakaz postoju na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. Mały autobus ma na pewno poniżej 12m i masę całkowitą też może mieć poniżej 16t (choć nie musi). Natomiast większość autobusów i autokarów ma co najmniej 12m i max. masę całkowitą większą niż 16t.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-12-04 17:38:18
Odpowiedzi: 1
jaka jest minimalna odległość parkowania od skrzyżowania?
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2017-12-05 19:01:48
10m (chyba że inne znaki / przepisy stanowią inaczej)
Dodaj odpowiedź
Jarek
2017-12-13 13:43:42
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry dzisiaj dostałem mandat od straży miejskiej bo ktoś zadzwonił. Auto stało wzdłuż chodnika po jednej stronie przy murku przed klatką schodową na chodniku i nie przeszkadzało pieszym i nawet straży pożarnej lub innemu pojazdowi w przejechaniu.Dodam że auto zostało postawione wieczorem jak już nie było wolnych miejsc w wyznaczonym miejscu i stało do rana.Czy jak się sytuacja powtórzy czy mogę się odwołać czy poprostu mi sie należy mandat . Miejsce jest w strefie zamieszkania na osiedlu.
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-01-08 16:16:39
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym w strefie zamieszkania można parkować tylko w wyznaczonych miejscach
Dodaj odpowiedź
Stanislaw
2017-12-19 19:38:09
Odpowiedzi: 1
Jak sie ma znak zakas zatrzymywania a przystanek komunikacji miejskiej w jego zasiegu.???
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-12-30 14:59:08
Czytaj art 49 punkt 1. 9
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-01-12 21:02:22
Odpowiedzi: 0
Mieszkam na jednokierunkowej uliczce,z jednej strony uliczki postawili znak,zakaz skręcania w lewo,czyli żeby wjechać na nią,trzeba zrobic kółko i zajechać z drugiej strony, ja właśnie tak robię,ale ostatnio mam problem z sąsiadami,które mimo zakazu skręcać w lewo,robią to,jadą pod prond,choć mieszkają na drugim końcu ulicy,i za stawiają drogę, czyli ja jade prowidlowo,ale nie mogę przejechać do swego domu,i jeszcze PAN na krzyczał na mne czego jade,jeśli widzę,ze droga jest zajęta,powiedział mi cofać,ja odmówilam,bo jechalam prawidłowo,i on cofnął, to się dzieje juz nie pierwszy raz,nie wiem co lepiej,naprzykrac się sąsiadam,albo skręcać tam,gdzie nie wolno,bo inaczej nie wiem jak zajechać do domu.Czy można tak zastawiać drogę jednokierunkową,na ile minut? gdzie dzwonić jeśli droga będzie zastawioną, bo ja się boje wyjeżdżać,bo następnym razem, może nie odjechać i mnie ne przepuścić.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie