Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: październik 2016r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 2 - Zatrzymanie i postój

Art. 46.

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Art. 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Art. 47a.

Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

Art. 48. (uchylony).
Art. 49.

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

2. Zabrania się postoju:

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Art. 50.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

Art. 50a.

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

Większe okno
Barbara
2016-07-08 09:40:07
Odpowiedzi: 0
Czy jest regulacja prawna dotyczaca parkowania przed jednym wejsciem do budynku mieszkalnego? Mamy notoryczne utrudnianie w rozladowaniach wiekszych zakupow,przeprowadzek o dojazdu pojazdow specjalnych juz nie wspominam.
Gość
2016-07-14 19:32:59
Odpowiedzi: 0
A co z kierowcami parkujacymi na przejsciu dla pieszych dzien w dzien stoja 2 auta
Gość
2016-07-14 23:28:42
Odpowiedzi: 0
A co jeśli samochód został zaparkowany na miejscu parkingowym i kierujący zostawił otwartą klape wystającą poza obrys parkingu niezabezpieczoną-który przepis określa taką sytucje
Gość
2016-07-15 14:16:24
Odpowiedzi: 1
czy można parkować w terenie zabudowanym na ulicy dwukierunkowej przy lewej stronie/ po lewej i prawej stronie nie było znaku B-36 ale po prawej brak miejsc do parkowania/, czy w takim przypadku jestem zobowiązany sprawdzić czy po lewej stronie jadąc z przeciwka nie ma znaku B-36
Odpowiedzi (1):
Grzegorz
2016-10-09 21:29:00
Przepisy wyraźnie zabraniają, chyba że natężenie ruchu na tym odcinku drogi jest małe. A upewnić się jak najbardziej należy(B-36), albowiem w Polsce obowiązuje ruch prawostronny.
Dodaj odpowiedź
Ryszard
2016-07-22 09:25:28
Odpowiedzi: 1
Zatrzymałem się, w celu wysadzenia pasażera, przy wjeździe do bramy. Czy jest to naruszeniem Kodeksu Drogowego?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-07-29 21:51:47
Nie jeśli zatrzymanie będzie trwało do 1 minuty
Dodaj odpowiedź
Monika
2016-07-29 18:07:48
Odpowiedzi: 1
co zrobić, by móc parkować przed własnym garażem znajdującym się w obrębie przejścia dla pieszych? Czy można jakoś uregulować te kwestie?
Odpowiedzi (1):
Strażniczka
2016-08-11 13:10:00
W pierwszej kolejności trzeba zastosować się do przepisów dotyczących przejścia dla pieszych tj. 10 m, oraz samej widoczności tego przejścia. Czy dojazd do tego garażu jest w pasie drogi, tj. chodnik gdzie musi być 1,5m przejścia dla pieszych? Czy teren gdzie stoi garaż nie jest obwarowany znakami, które z góry narzucają tylko parkowanie w miejscach do tego wyznaczonych?
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-08-10 10:14:42
Odpowiedzi: 1
w jakiej odległości od zwykłego skrzyżowania można parkować pojazd w obszarze zabudowanym, droga dwukierunkowa bez znaków
Odpowiedzi (1):
Strażniczka
2016-08-11 13:14:03
zgodnie z przepisami zabrania się zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-08-10 19:04:31
Odpowiedzi: 1
Witam. Mój samochód stoi w strefie zamieszkania (znak D-40), gdzie jestem zameldowany, w miejscu wyznaczonym do parkowania. Czy może zostać odholowany przez straż miejską jeśli przednia rejestracja jest za szybą wewnątrz auta a nie w miejscu do tego wyznaczonym?
Odpowiedzi (1):
Strażniczka
2016-08-11 13:01:00
Jeżeli pojazd jest prawidłowo zaparkowany w strefie zamieszkania i posiada jakiekolwiek tablice rejestracyjne i nie ma znamion wraku brak jest podstaw prawnych do holowania takiego pojazdu. Strażniczka Miejska
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-08-11 21:28:19
Odpowiedzi: 0
przebudowano ulice,zlikwidowano chodnik,ZBUDOWANO ŚCIEZKĘ ROWEROWĄ ODDZIELONĄ OD RESZTY TYLKO CIĄGŁĄ BIAŁĄ LINIA/ok20cm/ oznaczono znakiem D-40 oraz C-13.w/g prawa o ruchu drogowym dzial II ruch drogowy rozdział 2 ruch pieszych art.11 pkt.5 pieszy na bezwzgledne pierszenstwo na calej szerokosci drogi ze ścieżka rowerową włacznie.to prawda?
Gość
2016-08-12 23:09:47
Odpowiedzi: 1
Witam. Moi sąsiedzi zaczęli parkować na jezdni tak, że na odcinku, na którym parkują tworzy się ruch jednostronny. Straż miejska twierdzi jednak, że robią to przepisowo, ponieważ jezdnia nie została przedzielona linią, która definiowała by pasy ruchu. Jak to Pan stwierdził "Skoro nie ma pasa ruchu to nie można mówić o zablokowaniu ruchu". Czy Strażnik ma rację?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-08-28 20:27:25
Pasy ruchu sa nawet jesli nie ma linii Jest gdzies przepis w kodeksie "pas ruchu" odcinek jezdni o szer zapeniajacej poruszanie sie jednego rzedu poj wielosladowych☺
Dodaj odpowiedź
Jerzy
2016-08-25 15:31:08
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy można parkować wzdłuż jezdni, w obszarze leśnym. Droga o małym ruchu, nie ma linii przerywanej ani ciągłej.
Gość
2016-09-04 14:34:13
Odpowiedzi: 1
czy można zatrzymać na tak zwanej zebrze niema tam żadnych znaków zakazu zatrzymywania się i postoju
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-09-11 09:42:27
Jeśli ci chodzi o przejście dla pieszych to wiadomo, że nie wolno parkować
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-09-08 03:46:47
Odpowiedzi: 1
art.47.2 jaka powinna być odległość między pojazdami w ten sposób zaparkowanymi, rozumiem, że zgodnie z art.49.2.2 nie należy blokować innych ale czy jest jakiś zapis w druga stronę? w Niemczech jest mandat za parkowanie nie stosując się do zasady oszczędnego parkowania, ale w Polsce jest nagminne parkowanie z "rozmachem". Z góry dziękuję za opinię
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-09-15 20:21:04
co to jest oszczedne parkowanie???? jak jest szeroko to 90st a jak bedzie wasko to ile? 10/20/30/47??????
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-09-12 21:56:11
Odpowiedzi: 0
czy majac skutrer musze parkowac na platnym parkingu
Monika
2016-09-14 10:59:11
Odpowiedzi: 2
zatrzymałam samochód na chodniku(wszyscy od lat się tam zatrzymują (wygląda to jak miejsce parkingowe oczywiście tylko optycznie ,ale nim nie jest bo nie posiada linii,oznaczeń itp.)Stojąc na tym chodniku jest miejsce na autko,plus jakieś 1,5 m chodnika.Policjant upomniał mnie że stojąc na nim zachowałam odległość 10m za przejściem dla pieszych ale nie zachowałam odległości 10m do skrzyżowania (znajduje się tam wyjazd drogi jednokierunkowej)Proszę o fachowe wyjaśnienie mi prawidłowych odległości i tego czy miejsce w którym stałam(miejsce przy drodze dwukierunkowej)jest miejscem na którym obowiązuje zakaz parkowania.Pozdrawiam i z góry przepraszam za ,,niefachowy''opis sytuacj
Odpowiedzi (2):
Grześ
2016-09-15 21:29:24
pani chyba z Miastka :) jeśli tak to opis "fachowy" bo zlokalizowałem nawet miejsce. he
Pio
2016-09-28 11:49:07
Szanowna Pani, Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania; na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem; Chyba jasne ?
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-10-05 17:50:13
Odpowiedzi: 2
Czy stojąc za autem na światłach zatrzymuje się 20cm za nim i on stacza się na mnie to moja wina czy jego według mnie to jest bezpieczna odległość z jaką zatrzymałem się za nim
Odpowiedzi (2):
Grzegorz
2016-10-09 21:35:41
Wina jak najbardziej będzie po stronie kierowcy pojazdu który się stoczył. Jednakowoż odległość 20 cm nie jest ze wszech odległością bezpieczną.
Grzegorz
2016-10-09 21:58:11
Wina jak najbardziej będzie po stronie kierowcy pojazdu który się stoczył. Jednakowoż odległość 20 cm nie jest ze wszech miar odległością bezpieczną.
Dodaj odpowiedź
Roman
2016-10-06 22:11:03
Odpowiedzi: 1
Kto ma pierwszeństwo na parkingu osiedlowym, istniejącym przed blokiem mieszkalnym: czy kierowca chcący włączyć się do ruchu i wykonujący manewry z tym związane, czy kierowca, zaparkować chcący?
Odpowiedzi (1):
Grzegorz
2016-10-09 21:41:09
Zawsze pojazd wyjeżdżający z miejsca parkingowego jest traktowany jako włączający się do ruchu i jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwo innym użytkownikom.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-10-10 04:38:43
Odpowiedzi: 0
To jeżeli 20 cm nie jest odległości bezpieczna to według przepisu jaka jest to odległość?. Czy to nie jest tak ze ten przepis nie jest jasno uregulowany i to po prostu jest zależnościa moja?
krzysiek
2016-10-10 11:15:04
Odpowiedzi: 0
czy można się zatrzymać w terenie zabudowanym po lewej stronie /art 49 pkt 1 ppkt. 7/ jeżeli z kierunku z którego się jedzie po lewej stronie nie ma znaku zakazu zatrzymani, natomiast znak taki jest ustawiony z przeciwnej strony, a jadący nie możliwości go zobaczyś
Grazyna
2016-10-19 20:08:20
Odpowiedzi: 0
Czy można parkować samochod przy krawężniku chodnika drogi osiedlowej jeżeli jest podwojna linia ciągła i utrudnia to dojazd do posesji.
Gość
2016-10-20 16:58:01
Odpowiedzi: 0
w jakiej odległości mogę zaparkować samochód od skrzyżowania jeśli nie ma żadnych zakazów zgodnie z przepisami.Nigdzie w przepisach nie mogę tego znaleźć.W dawnych przepisach kodeksu drogowego /lata 70-te/było:postój dozwolony 10m od skrzyżowania,kiedy łuk przechodzi w prostą
Gość
2016-10-20 17:08:48
Odpowiedzi: 0
w jakiej odległości mogę zaparkować samochód od skrzyżowania jeśli nie ma żadnych zakazów zgodnie z przepisami.Od jakiego miejsca liczyć te 10 metrów.Przepisy obecnie tego nie precyzują.W dawnych przepisach kodeksu drogowego /lata 70-te/było:postój dozwolony 10m od skrzyżowania,kiedy łuk przechodzi w prostą
Gość
2016-10-22 17:36:06
Odpowiedzi: 0
Czy jeśli posiadam kartę parkingową inwalidzką mogę się zatrzymywać,parkować na zakazie postoju jeśli nie stwarza to zagrożenia ruchu
did2005
2016-10-22 21:02:29
Odpowiedzi: 0
Witam mieszkam w budynku 6 rodzinnyn parterowym nie podpiwniczonym bez wspólnoty mieszkaniowej przed budynkiem jest teren gminny.Sąsiad parkuje mi przed oknami i wejsciem do mojego mieszkania mam tylko 1 stopień do mojego mieszkania wspomne ze nie parkuje pod swoim oknem jak ma miejsce i 2 doniczki swoje i swoim wejsciem tylko u mnie od okna 1,5m od wiatrołapa (altanki) 30cm ja parkuje pod swoim oknem i kto do mnie przyjedzie zwrucenie uwagi nic nie pomogło bo twierdzi że to teren gminnyi może mi parkowac pod moimi oknami kturych mam 3 od łażienki od kuchni czy moge wezwac policję
Gość
2016-10-23 07:44:10
Odpowiedzi: 0
czy jest zakaz parkowania pojazdu na chodniku jesli masa pojazdu nie przekracza 2,5 tony
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie