Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: maj 2019r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 2 - Zatrzymanie i postój

Art. 46.

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Art. 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Art. 47a.

Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

Art. 48. (uchylony).
Art. 49.

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

2. Zabrania się postoju:

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Art. 50.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

Art. 50a.

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

Większe okno
Zbyszek
2018-04-17 12:45:24
Odpowiedzi: 0
Witam Jadąc drogą w miejscowości zabudowanej o ruchu dwukierunkowym, oddzielającym oba kierunki linią przerywaną, zatrzymałem się po lewej stronie drogi. Nie utrudniałem w żaden sposób ruchu pojazdom i pieszym. Z mojej strony jazdy nie było znaku B-36 po lewej stronie. Znak ten natomiast znajdował się ponad 100 metrów dalej po prawej stronie, widoczny dla kierujących jadących przeciwnym kierunku do mojego. Czy popełniłem wykroczenie i złamałem przepisy nie stosując się do znaku, którego nie widziałem? Czy mam obowiązek po zatrzymaniu pojazdu sprawdzić jakie znaki znajdują się 100- 300 metrów dalej, skoro i tak bym łamał przepis sprawdzając jakie znaki znajdują się dalej bo pojazd został zatrzymany, a potrzeba czasu do przejścia 100 metrów lub więcej i powrotu. Jak zachować się w takiej sytuacji. Czy zarządcy drogi rzeczywiście zależącemu na nie zatrzymywaniu się na tym odcinku drogi z lewej i z prawej strony zostało to właściwie oznakowane?
Marek
2018-04-20 10:11:39
Odpowiedzi: 2
Witam Zaparkowałem auto w bramie kamienicy w Warszawie. Nad bramą wisi ja wół znak "zakaz wjazdu" bez istotnej (co jest ważne) adnotacji "nie dotyczy mieszkańców" . Nawet gdyby ktoś bardzo chciał wjechac w w/w bramę jest to fizycznie niewykonalne - pomiedzy wjazdem a wewnętrzną częścia bramy jest uskok (próg) wysokości 20 - 30 cm, a w wewnętrznej części bramy wystają schody które uniemożliwiają kontynuowanie jazdy (gdyby jednak ktoś chciał wjechać na podwórko-studnie łamiąc zakaz wjazdu). Ku mojemu zaskoczeniu otrzymałem ze Strazy Miejskiej pismo w którym mowa o "postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjzad - postój w bramie" wraz z mandatem w wysokosci 100 zł. Na logikę rzecz biorąc - jak można wjeżdzac lub wyjeżdżac kiedy wisi zakaz wjazdu. Poprosze szanownych forumowiczów o pomoc - jak (oprócz powoływania sie na zdrowy rozsadek ) odwołać sie od w/w mandatu. Z góry serdecznie dziękuję. ps. dodam również że pomiędzy wjazdem a bramą jest 470 cm szerokości chodnika - więc dostęp do bramy był nieograniczony dla pieszych, inwalidów etc
Odpowiedzi (2):
www.uzywaneopony.net
2018-04-20 20:13:04
Zakaz wjazdu to zakaz wjazdu - skoro dało się wjechać w bramę tzn. że zakaz miał sens. Wystarczy że pojazd uprzywilejowany np. karetka albo policja będzie chciała wjechać w bramę i nie będzie mogła bo ktoś tam będzie stał. A może mieszkańcy chcą te przestrzeń wykorzystać inaczej np. dla dzieci jeżdżących na rowerkach... można tak długo wymieniać różne pomysły - niestety zakaz to zakaz i już.
Gość
2019-05-08 13:13:49
Chyba ktoś zapomniał o motocyklach, mimo uskoku są takie co sobie poradzą. zakaz jak najbardziej zasadny.
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-04-27 07:14:03
Odpowiedzi: 0
Bydgoszcz 26.05.2018 - Na drodze jednokierunkowej z jednym pasem ruchu 2 doby stoi zaparkowany pojazd uniemożliwiając przejad- straż miejska odmawia interwencji z powodu braku podztaw prawnych twierdzac, ze niema naruszenia prawa z tego powodu, ze niema zapazu parkowania na drodze jednokierunkowej i blokowania przejazdu.
Gość
2018-04-28 11:39:02
Odpowiedzi: 0
Czy jest możliwość zaparkowania samochodu osobowego lub dostawczego do 2,5t w czasie rozładunku towaru do sklepu na codniku o szerokości 5-6m oznaczonym znakiem C-13. Po zaparkowaniu szerokość chodnika dla ruchu pieszych i rowerów pozostaje 2-3m.
Gość
2018-05-15 16:19:59
Odpowiedzi: 1
Jaki przepis zabrania parkowania na szerokim chodniku wzdłuż płatnej strefy parkowania , jeżeli nie ma żadnych znaków pionowych o zakazie zatrzymywania się i postoju a tylko wydzielony parking wzdłuż ulicy ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-06-23 01:29:34
Po pierwsze masz obowiązek parkować na miejscach wyznaczonych do parkowania. Jest też przepis zabraniający jeżdżenia po chodniku bo niby jak tam masz zamiar stanąc jeśli na ulicy sa wydzielone miejsca parkingowe i stoją tam samochody
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-05-16 19:22:58
Odpowiedzi: 0
notorycznie blokowana jest brama wjazdowa na posesję na drodze osiedlowej lecz objętej znakiem strefy ruchu. Czy Straż Miejska lub Policja mają obowiązek interwencji "z urzędu" czy jak to mi powiedzieli kiedyś funkcjonariusze S.M. "muszą spisać dane osoby której to przeszkadza" - proszę o poradę z poważaniem Piotr Szczerkowski
Gość
2018-07-30 08:15:21
Odpowiedzi: 0
Cz jest obowiązek parkowania do kierunku jazdy
Gość
2018-08-01 11:28:58
Odpowiedzi: 0
Czy na drodze jednokierunkowej, która nie posiada przejść dla pieszych postój może odbywać się bezpośrednio za skrzyżowaniem ? Czy dotyczy to jedynie postoju za pasami ?
Gość
2018-08-17 17:38:25
Odpowiedzi: 2
czy emeryt moze parkowac na mijscu wyznaczonym dla inwalidy
Odpowiedzi (2):
Gość
2018-08-20 14:36:48
czy emeryt może parkować na miejscu dla osób niepełnosprawnych
Gość
2018-08-20 14:38:36
emeryt nie może parkować o ile nie posiada karty parkingowej
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-08-23 09:29:20
Odpowiedzi: 0
co z parkowaniem opisanych pojazdów lekarzy ,pielęgniarek i położnych
Gość
2018-08-27 21:00:23
Odpowiedzi: 0
czy dozwolony jest postój przed wejściem do budynku mieszkalnego?
Gość
2018-10-27 16:49:09
Odpowiedzi: 0
czy kierowcę obowiązują znaki drogowe ustawione po lewej stronie drogi
HENRYK
2018-11-25 16:49:00
Odpowiedzi: 0
Czy dozwolone jest parkowanie na chodniku o szerokości 4 metry przy znaku B 36
Gość
2018-11-27 09:56:02
Odpowiedzi: 1
Czy dopuszcza sie parkowanie pojazdu tuż za przejsciem dla pieszych na drodze jednokierunkowej?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-03-15 22:39:03
tylko w odległości 10 m przed i za pasami dla pieszych
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-12-13 21:03:12
Odpowiedzi: 0
Parkowanie w terenie zabudowanym jeżeli jest parking
Gość
2019-01-06 18:08:54
Odpowiedzi: 1
Czy można parkować samochodem osobowym na chodniku o szerokości 3 metry przy znaku B-36, proszę o pilną odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-01-11 12:02:41
b-36 dotyczy chodnika , pobocza i drogi po stronie której został ustawiony
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-01-14 13:18:44
Odpowiedzi: 0
Zaparkowałem przed znakiem B 36 który mówił o zakazie zatrzymywania się przed znakiem ale za znakiem był wyznaczony parking liniami które zaczynały się właśnie jakieś 1.5m przed znakiem B 36. Czy w takiej sytuacji należy mi się mandat ? Dodam, że na 100 % zmieściłem się liniach.
Jola
2019-01-29 14:08:56
Odpowiedzi: 0
Czy można pozostawic auto uruchomione w trakcie postoju i czy ewentualny zakaz dotyczy również autobusów miejskich? Gdzie mogę znaleźć info na ten temat w kodeksie?
Gość
2019-02-07 18:31:53
Odpowiedzi: 0
CZY PARKOWANIE POJAZDU TYŁEM DO OKIEN W BUDYNKU
Mariusz Żary
2019-02-13 07:59:10
Odpowiedzi: 0
Co może się stać gdy na parkingu gdzie umieszczona biała tabliczka pod znakiem Parking jest napisane do 1 godziny, odbiorę pojazd po dłuższy czasie? Należy się mandat Odholują mi pojazd Proszę o pomoc
Gość
2019-02-20 23:12:54
Odpowiedzi: 1
Posiadam dom przy drodze wewnętrznej. Notorycznie kierowcy parkują w bramie, ponoć nie ma żadnego przepisu uprawniającego do odholowania tego pojazdu.
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-04-04 18:36:04
To prosze postawic samochód w bramie wyjazdowej Straży miejskiej
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-03-27 10:58:42
Odpowiedzi: 0
Proszę o podanie paragr.dot. parkowania naprzeciw drzwi wejściowych do budynku utrudniające dojście służbo ratunkowym
Gość
2019-05-06 10:25:05
Odpowiedzi: 0
po uderzeniu w barierke na autostradzie postawilam auto przy barierkach ustawiłam trójkat iwłaczylam swiatła było to w nocy jadace auto uderzyło w moje czy to ja jestem sprawca
POMOC
2019-05-19 10:12:50
Odpowiedzi: 0
art. 49 ust. 2 pkt. 5 - co w przypadku gdy w mieście - na terenie zabudowanym (i w okolicy) nie ma parkingów dla ciężarówek? czy można to obejść? Wracam do domu i nie mam gdzie parkować!
Gość
2019-05-22 00:29:41
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy pod znakiem D18 może być tabliczka z dowolną treścią ? Czy treść powoduje zakaz parkowania ?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie