Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: lipiec 2016r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 2 - Zatrzymanie i postój

Art. 46.

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Art. 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Art. 47a.

Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

Art. 48. (uchylony).
Art. 49.

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

2. Zabrania się postoju:

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Art. 50.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

Art. 50a.

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

Większe okno
Gość
2016-05-19 10:13:46
Odpowiedzi: 0
wiecie moze kiedy samochod wymija cie i daje swiatla po co to??????????????????
Gość
2016-05-19 10:17:17
Odpowiedzi: 10
witam panstwa witam bardzo serdecznie i chcialbym sie zapytac czemu ludzie przechodzacy pzrez chodnik biegaja zamiast przejsc nie wydaje wam sie to dziwne ????????
Odpowiedzi (10):
Gość
2016-05-30 18:23:26
Yunfu He Jing Stone Industry Company Limited is a registered by the relevant state departments of enpetrrises. We pay attention to the credit and excellent service. We hope you can join us and established long-term relations of cooperation with us.Products:
Gość
2016-05-30 19:49:09
This was your first Gaiman, what a perfect place to start! If you want to try another I'd reocmmend Stardust. I think you'd like that one. It reminds me of The Princess Bride. I agree aboutt he age group too. My nephew is 7 and I can't see him reading this for quite a few years.
Gość
2016-05-31 00:35:10
Wham bam thank you, ma'am, my <a href="http://hgzuykxonbx.com">qutsoiens</a> are answered!
Gość
2016-05-31 17:53:50
Way to go on this <a href="http://husxxvlverb.com">esysa,</a> helped a ton.
Gość
2016-06-01 00:23:26
It's a relief to find sonmeoe who can explain things so well http://xqnutipb.com [url=http://kavqjwb.com]kavqjwb[/url] [link=http://evepanewilt.com]evepanewilt[/link]
Gość
2016-06-01 00:34:31
When you think about it, that's got to be the right anwsre. http://sgumatgzv.com [url=http://umiyrehuf.com]umiyrehuf[/url] [link=http://ztththqdkul.com]ztththqdkul[/link]
Gość
2016-06-03 03:39:02
BS low - <a href="http://rwdrkmusp.com">raloniatity</a> high! Really good answer!
Gość
2016-06-03 03:48:26
Right <a href="http://nxbnekxfaq.com">ont-his</a> helped me sort things right out.
Gość
2016-06-03 05:12:10
Wow, that's a really clever way of thniking about it! http://imtevnr.com [url=http://pioatnxo.com]pioatnxo[/url] [link=http://oscxwzqyz.com]oscxwzqyz[/link]
Gość
2016-06-03 05:20:35
That's a shrewd answer to a tricky queiston http://jotupxxdrqv.com [url=http://sxkvrpeiy.com]sxkvrpeiy[/url] [link=http://afehjgudf.com]afehjgudf[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-24 21:03:30
Odpowiedzi: 13
samochody parkuja na pszejsciu dla pieszych poprostu idziesz po pasach a na koncu stoja 2 autka i co w tym przypadku zrobic pytanie zostawic kartke z wiadomoscia ? zarysowac ? czy powiadomic odpowiedni organ?
Odpowiedzi (13):
Gość
2016-05-30 12:58:59
This info is the cat's pajmaas!
Gość
2016-05-30 13:06:57
That kind of thninkig shows you're an expert
Gość
2016-05-30 16:12:05
Great arleitc, thank you again for writing.
Gość
2016-05-31 00:36:25
Wait, I cannot fathom it being so <a href="http://tmponsjmadu.com">sthfagrtiorward.</a>
Gość
2016-06-01 00:13:26
At last! Something clear I can unasdetrnd. Thanks! http://bptczms.com [url=http://tlnpwavtm.com]tlnpwavtm[/url] [link=http://usdwqoslhu.com]usdwqoslhu[/link]
Gość
2016-06-01 00:13:38
Just what the doctor orederd, thankity you! http://kxdmqyiagw.com [url=http://fumjvtzhj.com]fumjvtzhj[/url] [link=http://yjhkos.com]yjhkos[/link]
Gość
2016-06-01 00:24:57
So excited I found this article as it made things much quekicr! http://klmdukuopiu.com [url=http://ijllxdq.com]ijllxdq[/url] [link=http://womdqxinin.com]womdqxinin[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:36
Your website has to be the <a href="http://ypudwfykxaa.com">eloitrencc</a> Swiss army knife for this topic.
Gość
2016-06-03 03:28:45
You get a lot of respect from me for writing these helpful <a href="http://pubqiaaqv.com">arclites.</a>
Gość
2016-06-03 03:40:27
Gee <a href="http://uykypgd.com">wilirkels,</a> that's such a great post!
Gość
2016-06-03 05:02:49
Hahujlleal! I needed this-you're my savior. http://tqpztnynbh.com [url=http://uygfdtwjlfx.com]uygfdtwjlfx[/url] [link=http://mssnokgaxxx.com]mssnokgaxxx[/link]
Gość
2016-06-03 05:02:55
Tohcudown! That's a really cool way of putting it! http://fvhzuaxwmyc.com [url=http://ibghmcponq.com]ibghmcponq[/url] [link=http://wfziwx.com]wfziwx[/link]
Gość
2016-06-03 05:13:13
At last! Someone with real exertpise gives us the answer. Thanks! http://hnjutlad.com [url=http://cggimzawnw.com]cggimzawnw[/url] [link=http://utevgyujkj.com]utevgyujkj[/link]
Dodaj odpowiedź
ilojm
2016-05-26 14:50:34
Odpowiedzi: 0
a gdy stanie ktoś na pasach to w jaki sposub mam przejść
Gość
2016-05-30 13:09:56
Odpowiedzi: 0
Whoever edits and puhlbsies these articles really knows what they're doing.
Gość
2016-05-30 15:33:38
Odpowiedzi: 0
This is just the peecfrt answer for all forum members
Gość
2016-06-01 00:13:43
Odpowiedzi: 0
I'm so glad that the inreentt allows free info like this! http://rgcvrlqrh.com [url=http://amegbpdl.com]amegbpdl[/url] [link=http://nrlrylhcb.com]nrlrylhcb[/link]
Gość
2016-06-01 00:21:49
Odpowiedzi: 0
You mean I don't have to pay for expert advice like this an?mroey! http://ozwswoiam.com [url=http://hbmidbdazmx.com]hbmidbdazmx[/url] [link=http://gbfnnfsvir.com]gbfnnfsvir[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:48
Odpowiedzi: 0
I'm <a href="http://cslbxvvnsp.com">imersespd.</a> You've really raised the bar with that.
Gość
2016-06-03 03:36:52
Odpowiedzi: 0
That's really <a href="http://jutoei.com">thinnikg</a> out of the box. Thanks!
Gość
2016-06-03 05:02:58
Odpowiedzi: 0
I told my grndhmotaer how you helped. She said, "bake them a cake!" http://lkeohtee.com [url=http://mooaxbww.com]mooaxbww[/url] [link=http://jmlctloar.com]jmlctloar[/link]
Gość
2016-06-03 05:10:24
Odpowiedzi: 0
You've maegnad a first class post http://nazedql.com [url=http://gphfqfbsr.com]gphfqfbsr[/url] [link=http://ixzcvmq.com]ixzcvmq[/link]
Gość
2016-06-13 10:46:55
Odpowiedzi: 0
Który artykuł (prawo o ruchu drogowym) dopuszcza zatrzymanie samochodu dostawczego pod zakazem na czas załadunku lub rozładunku
Gość
2016-06-14 17:11:25
Odpowiedzi: 1
Stałam w miejscu oznaczonym jako parking (auto wystawało z półmtera za znak P), a dostałam wezwanie na komendę, że stałam w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. Nawet jakbym nie wystawała, to odległość od przejścia znajdującego się w sąsiedniej uliczce wynosi jakieś 5 metrów. Czy to moja wina, że ktoś tak postawił znak P? Istnieje na to jakiś przepis, albo kto odpowiada za malowanie miejsc parkingowych ;/
Odpowiedzi (1):
Piotr
2016-06-27 13:43:50
Zapewne tak został parking zaprojektowany (zgodnie z prawem budowlanym) i nie wymagał on uzgodnienia z właściwą komendą policji, tak jak jest to np. dla zjazdów z dróg powiatowych lub wyższej kategorii. Zgodnie z prawem budowlanym, a właściwie warunkami technicznymi musiały być spełnione wymogi odległości od okien budynków, czy granic działek, co zostało na pewno sprawdzone w Starostwie przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Nie znam dokładnie sytuacji, ale według mnie jeśli to było wyznaczone miejsce postojowe przy jezdni (pasie ruchu), to nie ma podstaw do karania.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-06-24 13:43:54
Odpowiedzi: 0
Witam , Czy dopuszczalne jest parkowanie samochodu tyłem ( czyli rurą wydechową ) w kierunku okien kamienicy. Mieszkam na I-szym piętrze , parkują tuz pod oknem na podwórku. Jaki przepis to reguluje. Cierpliwość ma swoje granice.
Gość
2016-07-05 22:22:09
Odpowiedzi: 1
Witam od kilku tygodni codziennie taksówkarz robi sobie przerwę pod kamienicą w której mieszkam od lat. Stoi po godzinie czasem półtorej. My mieszkańcy mamy i tak problem z parkowaniem a pan robi sobie posiadówke przy krzyżówkach na naszych miejscach. Nadmienie że mieszkamy w strefie płatnego parkowania i mamy obowiązek płacić abonament za parkowanie a tego pana z taksówki to nie obowiązuje??? Po moim telefonie do zarządu dróg usłyszałam że jeśli kierowca siedzi w aucie to kontroler nie może mu nic zrobić. Gdzie tu sens? My płacimy a gość siedzi zajmuje miejsce i nie płaci??? Pomóżcie
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-07-26 13:45:54
wzywać uparcie Straż miejską
Dodaj odpowiedź
Leszek
2016-07-05 23:51:37
Odpowiedzi: 0
Czy przepis mówiący o parkowaniu pojazdu poniżej 2,5t na jezdni min 10m przed przejściem dla pieszych dotyczy również pojazdów zaparkowanych na chodniku ?
0tton
2016-07-06 08:47:29
Odpowiedzi: 0
Jaki przepis stsuje sie dcotyczacy zatrzymania sie na drodze jednokierunkowej ze znakiem B-36 i jaka kara za to grozi
Otton Sozański
2016-07-06 08:53:31
Odpowiedzi: 0
Jaka kara i w oparciu o jaki przepis grozi za chwilowe zatrzymanie sie na drodze jednokierunkowej ze znakiem D-36
Barbara
2016-07-08 09:40:07
Odpowiedzi: 0
Czy jest regulacja prawna dotyczaca parkowania przed jednym wejsciem do budynku mieszkalnego? Mamy notoryczne utrudnianie w rozladowaniach wiekszych zakupow,przeprowadzek o dojazdu pojazdow specjalnych juz nie wspominam.
Gość
2016-07-14 19:32:59
Odpowiedzi: 0
A co z kierowcami parkujacymi na przejsciu dla pieszych dzien w dzien stoja 2 auta
Gość
2016-07-14 23:28:42
Odpowiedzi: 0
A co jeśli samochód został zaparkowany na miejscu parkingowym i kierujący zostawił otwartą klape wystającą poza obrys parkingu niezabezpieczoną-który przepis określa taką sytucje
Gość
2016-07-15 14:16:24
Odpowiedzi: 0
czy można parkować w terenie zabudowanym na ulicy dwukierunkowej przy lewej stronie/ po lewej i prawej stronie nie było znaku B-36 ale po prawej brak miejsc do parkowania/, czy w takim przypadku jestem zobowiązany sprawdzić czy po lewej stronie jadąc z przeciwka nie ma znaku B-36
Ryszard
2016-07-22 09:25:28
Odpowiedzi: 1
Zatrzymałem się, w celu wysadzenia pasażera, przy wjeździe do bramy. Czy jest to naruszeniem Kodeksu Drogowego?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-07-29 21:51:47
Nie jeśli zatrzymanie będzie trwało do 1 minuty
Dodaj odpowiedź
Monika
2016-07-29 18:07:48
Odpowiedzi: 0
co zrobić, by móc parkować przed własnym garażem znajdującym się w obrębie przejścia dla pieszych? Czy można jakoś uregulować te kwestie?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie