Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: styczeń 2017r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 1 - Przepisy porządkowe

Art. 38.

Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

Art. 39.

1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

2a. Kierujący pojazdem kategorii M2 i M3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z tych pasów podczas jazdy, chyba że zostały one o tym obowiązku poinformowane:

3. W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:

3a. Foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci są instalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

3b. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z warunkami, o których mowa w ust. 3.

3c. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1 i N1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka:

5. Zaświadczenia lekarskie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 4, zawierają:

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory zaświadczeń lekarskich, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 4, kierując się przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach oraz mając na uwadze potrzebę ujednolicenia stosowanych dokumentów.

Art. 40.

1. Kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do motocykli fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do czterokołowców fabrycznie wyposażonych w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa.

Art. 41.

Osoba wykonująca roboty lub inne czynności na drodze jest obowiązana używać w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.

Art. 42.

Niewidomy podczas samodzielnego poruszania się po drodze jest obowiązany nieść białą laskę w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Art. 43.

1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

[2. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.]

[3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.]

<3. Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.>

Przepis uchylający ust. 2 oraz nowe brzmienie ust. 3 w art. 43 wchodzą w życie z dn. 31.08.2014 r . (Dz. U. z 2013 r . poz. 991).

Art. 44.

1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

Art. 45.

1. Zabrania się:

2. Kierującemu pojazdem zabrania się:

Większe okno
Marek
2015-11-26 09:33:23
Odpowiedzi: 1
Czy dziecko o wzroście 140 cm.w samochodzie dwu osobowym (SMART) musi używać fotelika?
Odpowiedzi (1):
MK
2015-12-15 21:26:53
tak
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-16 21:18:11
Odpowiedzi: 0
wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle
Gość
2016-01-13 23:01:43
Odpowiedzi: 1
Czy można przewozić na przednim siedzeniu dziecko na podkladce zapiętej pasami bezpieczenstwa?
Odpowiedzi (1):
Carlos
2016-03-04 12:11:00
Można przewozić na przednim siedzeniu dziecko w foteliku lub innym urządzeniu podtrzymującym. Wyjątek stanowi tylko zakaz przewożenia tyłem do kierunku jazdy jeśli aktywna jest poduszka powietrzna pasażera. Jednak po jej wyłączeniu można również przewozić dziecko tyłem co według mnie jest bezpieczniejsze przy bardzo małych dzieciach gdyż rodzic nie musi się odwracać do tyłu żeby obserwować swoją pociechę.
Dodaj odpowiedź
Qdi
2016-01-22 17:28:16
Odpowiedzi: 1
A jak dziecko ma 15 lat ale mierz 145 też musi siedzieć w foteliku?
Odpowiedzi (1):
PIT
2016-11-01 09:37:28
Tak powinno być w foteliku chyba że masa ciała przekracza 36 kg to wtedy nie znajdziesz fotelika ani podkładki z homologacją pow 36 kg na terenie UE. cytuję "3b. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z warunkami, o których mowa w ust. 3."
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-28 19:26:34
Odpowiedzi: 5
Czy chcąc jechać na wycieczkę z grupą 3 latków autokar musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-31 01:45:34
Great areclit, thank you again for writing.
Gość
2016-05-31 18:04:12
At last, <a href="http://sckbkeln.com">somenoe</a> comes up with the "right" answer!
Gość
2016-06-01 00:45:04
What a neat arlctie. I had no inkling. http://akwfqeeav.com [url=http://natrttyuj.com]natrttyuj[/url] [link=http://gkimzhvu.com]gkimzhvu[/link]
Gość
2016-06-03 04:16:04
I can't hear <a href="http://gnpwsqlkup.com">anytnihg</a> over the sound of how awesome this article is.
Gość
2016-06-03 05:31:03
Thanks for cognributint. It's helped me understand the issues. http://kkfevymqrte.com [url=http://oegdpelyvz.com]oegdpelyvz[/url] [link=http://jkhvgedbch.com]jkhvgedbch[/link]
Dodaj odpowiedź
daniel
2016-02-19 11:03:57
Odpowiedzi: 3
Czy można przewozić na przednim siedzeniu dziecko na podkladce 6 letnie zapiętej pasami bezpieczenstwa?
Odpowiedzi (3):
Gość
2016-02-28 07:48:37
Heck of a job there, it aboelutsly helps me out.
Gość
2016-03-02 16:09:09
Just do me a favor and keep writing such <a href="http://rntxdioobbl.com">trncehant</a> analyses, OK?
Gość
2016-03-02 20:01:29
I told my grmdanother how you helped. She said, "bake them a cake!" http://upvgryhzo.com [url=http://ypxxnnxcgda.com]ypxxnnxcgda[/url] [link=http://tpdjqf.com]tpdjqf[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-28 08:57:23
Odpowiedzi: 1
Do którego miesiąca ciąży można prowadzić samochód.
Odpowiedzi (1):
zenon
2016-03-30 13:23:27
do 9 miesiąca
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-30 08:32:25
Odpowiedzi: 1
Czy można przewozić rowery w autobusie komunikacji miejskiej
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-09 20:15:10
Zależy to od regulaminu przewoźnika, jest wywieszony w każdym pojeździe komunikacji zbiorowej.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-09 17:51:27
Odpowiedzi: 2
Czy na skrzyżowaniu skręcając w lewo muszę ustąpić pierwszeństwa tramwajowi, który (wyjeżdżając z tej samej ulicy, z torowiska umieszczonego pomiędzy pasami ruchu) skręca w prawo?
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-05-09 20:17:10
Tak, chyba, że znaki drogowe stanowią inaczej.
Gość
2016-05-10 07:18:44
Chciałbym jednak zaznaczyć, że myślę tu o skrzyżowaniu z wieloma pasami ruchu, z których można skręcić lub jechać na wprost.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-19 17:25:59
Odpowiedzi: 9
Czy wedlug obowiazujacych przepisow mozna przewozic dziecko ponizej 150cm wzrostu, w foteliku zainstalowanym przodem do kierunku jazdy z aktywna poduszka powietrzna od strony pasazera?
Odpowiedzi (9):
Gość
2016-05-30 15:27:33
Brilailnce for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.
Gość
2016-05-30 20:05:57
Wow, mais três epÃs³idios de yugioh gx postados, MUITO OBRIGADO! Não me importo que demorem tempo a postar-los tem mais que fazer também, mas desde que continuem, eu espero a vontade. :D Amo-vos pessoal, e Calints.
Gość
2016-05-31 17:54:07
I read your post and wished I'd <a href="http://ihspbwqez.com">wrttien</a> it
Gość
2016-06-01 00:21:28
Now I know who the brainy one is, I'll keep loiokng for your posts. http://xjmxmbdrica.com [url=http://wipytfjpovs.com]wipytfjpovs[/url] [link=http://lzztladzii.com]lzztladzii[/link]
Gość
2016-06-01 00:34:48
What a plraeuse to meet someone who thinks so clearly http://knbktpbzb.com [url=http://nsoymtvoenv.com]nsoymtvoenv[/url] [link=http://colhxmcfhmg.com]colhxmcfhmg[/link]
Gość
2016-06-03 03:36:37
<a href="http://vlqkwbl.com">Almzokaam-inforaatian</a> found, problem solved, thanks!
Gość
2016-06-03 03:48:45
I was looking <a href="http://aihaodkcnoh.com">eveyrwhere</a> and this popped up like nothing!
Gość
2016-06-03 05:10:17
Your answer shows real inecglilenet. http://kbylasrnuqf.com [url=http://hkvpektrapn.com]hkvpektrapn[/url] [link=http://zlwwtvw.com]zlwwtvw[/link]
Gość
2016-06-03 05:20:52
Me dull. You smart. That's just what I nedeed. http://gphroszyeht.com [url=http://jwnthgnwvh.com]jwnthgnwvh[/url] [link=http://qvnndzr.com]qvnndzr[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-06-06 14:52:48
Odpowiedzi: 0
C zy jest przepis w którym nie wolno chodzić w autokarze podczas jazdy. Wycieczka jest zorganizowana i pilot informował grupę.
zbyszek
2016-06-13 10:14:40
Odpowiedzi: 0
Witam Czy w autokarze(autobusie)grupa zorganizowana obowiązuje zapięcie pasów bezpieczeństwa.Czy autokar musi posiadać pasy bezpieczeństwa. Dziękuje.
Gość
2016-06-17 07:39:01
Odpowiedzi: 0
Ile lat trzeba mieć by jeździć z przodu samochodu?
Gość
2016-07-14 20:47:23
Odpowiedzi: 1
Jaki mandat grozi za przewozenie dziecka bez fotelika?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-07-19 13:14:01
Brak fotelika karany jest przez Policję w Polsce mandatem w wysokości 150 zł oraz odebraniem 6 punktów karnych. Źródło: fotelik.info
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-07-23 22:55:01
Odpowiedzi: 0
Czy można przewozić dziecko w wieku 4 lat na tzw. siedzisku?
ola
2016-07-24 16:37:40
Odpowiedzi: 0
czy nadal można przewozić dziecko z tyłu w foteliku tyłem dokierunku jazdy czy już tylko przodem ?
Gość
2016-07-28 17:23:17
Odpowiedzi: 0
czy kierowca busa przewożący pasażerów w transporcie publicznym musi korzystać z pasów bezpieczeństwa
Gość
2016-08-26 14:27:23
Odpowiedzi: 0
dlaczego nie powinno się dopuszczać dziesieciolatkow za kierownice proszę o odpowiedz
Gość
2016-09-07 16:30:09
Odpowiedzi: 0
Miałam taką sytuację chciałam skręcić na skrzyżowaniu wprawo mając zieloną strzałkę w prawo(cztery pasy ruchu rozdzielone wysepką) . Przepuściłam dwie osoby idące w dużej odległości(dwa pasy ruchu)przez przejście dla pieszych przechodzą z lewej mojej strony na prawą. Z lewej strony idzie trzecia osoba, która nie dochodzi jeszcze do wysepki czyli mam dwa puste pasy.Czy mając zieloną strzałkę mogę przejechać przez skrzyżowanie ?przejechać przez skrzyżowanie
Gość
2016-10-02 21:33:12
Odpowiedzi: 0
Czy można udostepniać dziecku 13 lat kierowanie samochodem osobowym w mojej obecności na posesji prywatnej
Gość
2016-11-26 19:02:57
Odpowiedzi: 0
Czy mozna przewozich dziecko 2.5 roku 1m wzrostu ok 15 kg wagi na przednim fotelu w foteliku obok kierowcy ?
Gość
2016-11-26 21:20:07
Odpowiedzi: 0
Jestem w ciąży ostatnio zostalam zatrzymana za brak pasów bezpieczeństwa dostałam 100zl i 2 punkty. Mowie temu policjantowi ze jestem w ciąży a kodeks dopuszcza ze można jechac bez pasów. A ten policjant mi powiedział ze musze miec zaświadczenie od lekarza a w kodeksie nie ma słowa o jakimś zaświadczeniu wiec kto ma racje? Moim zdaniem dostałam niesłusznie ten mandat albo tez przepisy powinny być wyraźnie określone.
Teresa
2016-12-09 17:33:05
Odpowiedzi: 0
Jaka jest obowiązująca odległość samochodu parkującego przy bloku mieszkalnym z zamieszkałym parterem ?
Ewa
2016-12-21 17:12:13
Odpowiedzi: 1
Autokar szkolny zawiezie dzieci na wycieczkę do kopalni. Wśród uczniów jest niepełnosprawny na wózku inwalidzkim. Autokar nie jest przystosowany do przewozu niepełnosprawnych. Czy można zabrać dziecko na wycieczkę, a jeśli tak, to na jakich warunkach? Dziecko cierpi na zanik mięśni.
Odpowiedzi (1):
Pawelan
2016-12-26 00:03:13
Jeśli autokar nie jest przystosowany, to dziecko na wózku i tak się nie zmieści, więc standardowo dziecko przesadzamy na fotel, a wózek traktujemy jak bagaż, albo do luku (najlepiej), albo złożony stoi w autobusie. Jeśli jakimś cudem jest wystarczająca ilość miejsca, żeby postawić wózek wraz z dzieckiem w autobusie nie blokując przejścia, to na mocy powyższych przepisów może tak podróżować.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-01-13 16:07:42
Odpowiedzi: 0
czy można przewozić 4,5-letnie dziecko w foteliku umieszczonym na PRZEDNIM siedzeniu?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie