Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: maj 2016r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 1 - Przepisy porządkowe

Art. 38.

Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

Art. 39.

1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

2a. Kierujący pojazdem kategorii M2 i M3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z tych pasów podczas jazdy, chyba że zostały one o tym obowiązku poinformowane:

3. W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:

3a. Foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci są instalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

3b. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z warunkami, o których mowa w ust. 3.

3c. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1 i N1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka:

5. Zaświadczenia lekarskie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 4, zawierają:

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory zaświadczeń lekarskich, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 4, kierując się przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach oraz mając na uwadze potrzebę ujednolicenia stosowanych dokumentów.

Art. 40.

1. Kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do motocykli fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do czterokołowców fabrycznie wyposażonych w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa.

Art. 41.

Osoba wykonująca roboty lub inne czynności na drodze jest obowiązana używać w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.

Art. 42.

Niewidomy podczas samodzielnego poruszania się po drodze jest obowiązany nieść białą laskę w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Art. 43.

1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

[2. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.]

[3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.]

<3. Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.>

Przepis uchylający ust. 2 oraz nowe brzmienie ust. 3 w art. 43 wchodzą w życie z dn. 31.08.2014 r . (Dz. U. z 2013 r . poz. 991).

Art. 44.

1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

Art. 45.

1. Zabrania się:

2. Kierującemu pojazdem zabrania się:

Większe okno
GOŚĆ art. 39
2015-05-18 14:26:31
Odpowiedzi: 4
Art 39 nowelizacji wskazuje, iż można przewozić dzieci bez podkładki jeśli mają 135 cm, ponadto ich masa lub wzrost nie pozwala na zakup podkładki odpowiedniej dla dziecka-przepis jest dwuznaczny. Czy sam wzrost ponad 135cm wystarczy, aby móc przewozić dziecko bez podkładki?
Odpowiedzi (4):
Gość
2015-05-23 11:57:42
dla mnie przepis jest jasny, można dziecko przewozić bez fotelika czy podstawki w przypadkach gdy masa i wzrost nie pozwala na ich użycie nie ma dwuznaczności
Gość
2015-06-17 00:50:45
Great hammer of Thor, that is polewfurly helpful!
Gość
2015-06-18 09:16:36
This is a neat <a href="http://hdloylmm.com">suammry.</a> Thanks for sharing!
Gość
2015-06-20 13:14:54
This is a really ineleligtnt way to answer the question. http://ogwckblwsm.com [url=http://gyvujhgd.com]gyvujhgd[/url] [link=http://zzwjcnskyjz.com]zzwjcnskyjz[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-05-21 15:03:59
Odpowiedzi: 3
Czy przewożąc dziecko minibusem (typu Mercedes Sprinter) można je posadzić z przodu obok kierowcy? Jeśli tak to z fotelikiem czy bez? A może zapis "4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, autobusem, .." zwalnia z tego obowiązku?
Odpowiedzi (3):
Gość
2016-02-27 22:12:11
Alaorzaam-infoamatikn found, problem solved, thanks!
Gość
2016-03-02 16:05:58
BION I'm <a href="http://zolbcyrgti.com">imsserped!</a> Cool post!
Gość
2016-03-02 19:58:14
Thanks for that! It's just the answer I nedede. http://icedpizainx.com [url=http://ehozsfj.com]ehozsfj[/url] [link=http://ezvayh.com]ezvayh[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-05-22 17:06:22
Odpowiedzi: 1
Witam,czy ktos zna przepisy ale w uk? Moje dziecko ms 7 lat 33 kg i 125, no i mam problem bo nie wiem czy powinno ono siedziec w foteliku i czy same siedzisko wyystarczy,prosze o jakas rade,dziekuje
Odpowiedzi (1):
cziliiaram
2015-05-27 05:53:11
Zarabia we funtach i nie wie do kogo te pytania? Pójdzie gdzie napisane POLICE STATION, w londynie inaczej się nazywa to sprawdzi.Jak nie zna języka napisze na kartce zgodnie z wymową,żeby wstydu nie przynieść.Jeżeli jest nielegalnie część o szukaniu napisów pominąć i o londynie również, kartkę przeczytać podczas rozmowy telefonicznej z najbliższą komendą dbając o odpowiednią wymowę i akcent.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-05-29 21:11:27
Odpowiedzi: 2
Do jakiego wieku osobę uważa się za dziecko. Przecież ktoś kto jest postrzegany jako dorosły może mieć mniej niż 150 cm wzrostu a w pewnych przypadkach nawet mniej niż 135 cm.
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-05-30 09:01:40
Jest sie dzieckiem do czasu aż jest sie doroslym
Gość
2015-05-31 12:09:14
Niektórzy chyba nigdy nie dorastają sądząc po odpowiedziach.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-17 09:28:04
Odpowiedzi: 3
Dzięki za ten artyadkuł. Ja i mf3j szaadlony sąsiad poszuadkiadwaadliadśmy danych na ten temat przeadszło 2 gnozidy. Takim spoadsoadbem traadfiadliadśmy na Twf3j blog, ktf3ry przeadobraadził nasz dzień. Jesteadśmy autenadtyczadnie szczęadśliwi, że można wynaadleźć nadal tak dobre blogi jak ten. Z pewadnoadścią będziemy Twf3j blog polecać.
Odpowiedzi (3):
Gość
2016-02-27 22:03:28
I liltarely jumped out of my chair and danced after reading this!
Gość
2016-03-02 16:05:55
A few years ago I'd have to pay someone for this <a href="http://qvktvymwg.com">inrftmaoion.</a>
Gość
2016-03-02 19:58:13
Hey hey hey, take a ganedr at what' you've done http://wmpghbuwv.com [url=http://tgruytxn.com]tgruytxn[/url] [link=http://szvmsbw.com]szvmsbw[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-18 09:23:59
Odpowiedzi: 0
Thanks for sharing. Your post is a useful <a href="http://hqxfnhon.com">corbiitutnon.</a>
mark
2015-06-20 08:32:10
Odpowiedzi: 1
czy można przewozić dziecko na motocyklu do lat 7 między kierowcą a pasażerem?????
Odpowiedzi (1):
darek
2015-07-08 10:57:33
jak najbardziej, trzeba tylko pamiętać, żeby nie przekraczać prędkości 40km/h, a w strefie zamieszkania 20km/h
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-20 13:19:56
Odpowiedzi: 0
No quetoisn this is the place to get this info, thanks y'all. http://swhporwlj.com [url=http://wuhfydjapmk.com]wuhfydjapmk[/url] [link=http://yllzkb.com]yllzkb[/link]
Marek
2015-06-28 10:36:00
Odpowiedzi: 0
Czy można podróżować bez pasów bezpieczeństwa siedząc tyłem do kierunku jazdy? (problem dotyczy kamperów)
Gość
2015-07-28 18:31:31
Odpowiedzi: 0
jaka jest kara za prowadzenie pojazdu bez uprawnień
Gość
2015-08-09 09:17:52
Odpowiedzi: 1
czy majac na tylnym siedzeniu dwoje dzieci w fotelikach moge przewozic z tylu trzecia osobe?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-10-07 15:01:42
Tak. Jeśli tylko pojazd ma 3 miejsca z tyłu.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-08-25 08:31:31
Odpowiedzi: 0
Gdzie ma siedzieć 7 latek na motorze
Gość
2015-10-01 12:48:50
Odpowiedzi: 1
Skoro kierującemu pojazdem zabrania się: 1.korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku; to czy można kierować trzymając podczas jazdy w ręku inny przedmiot ? np. kamerę
Odpowiedzi (1):
MK
2015-12-15 21:26:14
tak. Chyba, że trzymanie przedmiotu spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to też możesz dostać mandat (właśnie za stworzenie zagrożenia)
Dodaj odpowiedź
Magda
2015-10-01 21:52:42
Odpowiedzi: 0
Ile cm musi mieć dziecko żeby jeździło bez fotelika
Gość
2015-11-07 09:01:14
Odpowiedzi: 1
ile punktów karnych można minimalnie dostać za przejechanie na czerwonym świetle
Odpowiedzi (1):
MK
2015-12-15 21:24:35
nie ma widełek, jest 5pkt
Dodaj odpowiedź
Marek
2015-11-26 09:33:23
Odpowiedzi: 1
Czy dziecko o wzroście 140 cm.w samochodzie dwu osobowym (SMART) musi używać fotelika?
Odpowiedzi (1):
MK
2015-12-15 21:26:53
tak
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-16 21:18:11
Odpowiedzi: 0
wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle
Gość
2016-01-13 23:01:43
Odpowiedzi: 1
Czy można przewozić na przednim siedzeniu dziecko na podkladce zapiętej pasami bezpieczenstwa?
Odpowiedzi (1):
Carlos
2016-03-04 12:11:00
Można przewozić na przednim siedzeniu dziecko w foteliku lub innym urządzeniu podtrzymującym. Wyjątek stanowi tylko zakaz przewożenia tyłem do kierunku jazdy jeśli aktywna jest poduszka powietrzna pasażera. Jednak po jej wyłączeniu można również przewozić dziecko tyłem co według mnie jest bezpieczniejsze przy bardzo małych dzieciach gdyż rodzic nie musi się odwracać do tyłu żeby obserwować swoją pociechę.
Dodaj odpowiedź
Qdi
2016-01-22 17:28:16
Odpowiedzi: 0
A jak dziecko ma 15 lat ale mierz 145 też musi siedzieć w foteliku?
Gość
2016-01-28 19:26:34
Odpowiedzi: 0
Czy chcąc jechać na wycieczkę z grupą 3 latków autokar musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa
daniel
2016-02-19 11:03:57
Odpowiedzi: 3
Czy można przewozić na przednim siedzeniu dziecko na podkladce 6 letnie zapiętej pasami bezpieczenstwa?
Odpowiedzi (3):
Gość
2016-02-28 07:48:37
Heck of a job there, it aboelutsly helps me out.
Gość
2016-03-02 16:09:09
Just do me a favor and keep writing such <a href="http://rntxdioobbl.com">trncehant</a> analyses, OK?
Gość
2016-03-02 20:01:29
I told my grmdanother how you helped. She said, "bake them a cake!" http://upvgryhzo.com [url=http://ypxxnnxcgda.com]ypxxnnxcgda[/url] [link=http://tpdjqf.com]tpdjqf[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-28 08:57:23
Odpowiedzi: 1
Do którego miesiąca ciąży można prowadzić samochód.
Odpowiedzi (1):
zenon
2016-03-30 13:23:27
do 9 miesiąca
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-30 08:32:25
Odpowiedzi: 1
Czy można przewozić rowery w autobusie komunikacji miejskiej
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-09 20:15:10
Zależy to od regulaminu przewoźnika, jest wywieszony w każdym pojeździe komunikacji zbiorowej.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-09 17:51:27
Odpowiedzi: 2
Czy na skrzyżowaniu skręcając w lewo muszę ustąpić pierwszeństwa tramwajowi, który (wyjeżdżając z tej samej ulicy, z torowiska umieszczonego pomiędzy pasami ruchu) skręca w prawo?
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-05-09 20:17:10
Tak, chyba, że znaki drogowe stanowią inaczej.
Gość
2016-05-10 07:18:44
Chciałbym jednak zaznaczyć, że myślę tu o skrzyżowaniu z wieloma pasami ruchu, z których można skręcić lub jechać na wprost.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-19 17:25:59
Odpowiedzi: 0
Czy wedlug obowiazujacych przepisow mozna przewozic dziecko ponizej 150cm wzrostu, w foteliku zainstalowanym przodem do kierunku jazdy z aktywna poduszka powietrzna od strony pasazera?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie