Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Znaki drogowe pionowe

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Znaki ostrzegawcze

§ 3. 1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku A-7, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.

4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.

5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

§ 4. 1. Znaki:

A-1 niebezpieczny zakręt w prawo ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku

A-2 niebezpieczny zakręt w lewo ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku

A-3 niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku

A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku

A-5 skrzyżowanie dróg ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo niejest określone znakami

A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach

3. Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.

A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku

A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku

A-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po prawej stronie

A-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po lewej stronie

A-7 ustąp pierwszeństwa ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem

A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku

Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub innych miejscach przeciania się kierunków ruchu.

7. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

A-9 przejazd kolejowy z zaporami ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory

A-10 przejazd kolejowy bez zapór ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory ani w półzapory

A-11 nierówna droga ostrzega o poprzecznej nieróności jezdni

3. Umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

A-11a próg zwalniający ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów

A-12a zwężenie jezdni - dwustronne ostrzega o zwężeniu jezdnii po obu jej stronach, które może powodować utrudnienia ruchu

A-12b zwężenie jezdni - prawostronne ostrzega o zwężeniu jezdnii po prawej stronie, które może powodować utrudnienia ruchu

A-12c zwężenie jezdni - lewostronne ostrzega o zwężeniu jezdnii po lewej stronie, które może powodować utrudnienia ruchu

A-13 ruchomy most ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy

A-14 roboty na drodze ostrzega o prowadzonych na rodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych

A-15 śliska jezdnia ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem

A-16 przejście dla pieszych ostrzega o przejściu dla pieszych

A-17 dzieci ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub bliskości takiego miejsca

A-18a zwierzęta gospodarskie ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt

A-18b zwierzęta dzikie ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt

A-19 boczny wiatr ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru

A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy

A-21 tramwaj ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe; umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe

A-22 niebezpieczny zjazd ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku

A-23 stromy podjazd ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia

A-24 rowerzyści ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają

A-25 spadające odłamki skalne ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych

A-26 lotnisko ostrzega o możliwości nadłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca

A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego

A-28 sypki żwir ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów

A-29 sygnały świetlne ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej

A-30 inne niebezpieczeństwo ostrzega o niebezpieczeńśtwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.

A-31 niebezpieczne pobocze ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi

Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczba wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.

Tabliczka T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych.

A-32 oszronienie jezdni ostrzega o mogącym występować na drodze oszrinieniu jezdni lub gołoledzi

A-33 zator drogowy ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów

A-34 wyppadek drogowy ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nasąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów

§ 14. Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

aśka
2011-08-03 17:35:10
Odpowiedzi: 11
czy zaparkowanie na przejściu dla pieszych w ruchu okreżnym nie oznakowanym znakiem pionowym moze być ukarane?
Odpowiedzi (11):
Gość
2011-08-14 17:40:06
Nawet powinno
Gość
2016-05-30 16:41:02
This has made my day. I wish all poigsnts were this good.
Gość
2016-05-31 00:37:40
Never seen a <a href="http://midiiuzrtrx.com">beettr</a> post! ICOCBW
Gość
2016-05-31 01:22:17
That's really shwerd! Good to see the logic set out so well.
Gość
2016-05-31 18:03:51
This piece was cogent, <a href="http://oxenoswndv.com">wew-llritten,</a> and pithy.
Gość
2016-06-01 00:25:17
Thanks for inronducitg a little rationality into this debate. http://saqbdz.com [url=http://ojgcvld.com]ojgcvld[/url] [link=http://bxojzrzcew.com]bxojzrzcew[/link]
Gość
2016-06-01 00:44:55
You codl'nut pay me to ignore these posts! http://jnnogkbbgwm.com [url=http://sjykccekij.com]sjykccekij[/url] [link=http://mzggji.com]mzggji[/link]
Gość
2016-06-03 03:41:01
Your answer lifts the <a href="http://rorbjzxy.com">iniegltlence</a> of the debate.
Gość
2016-06-03 04:15:00
I am totally wowed and <a href="http://jsmgfzrjava.com">prreaepd</a> to take the next step now.
Gość
2016-06-03 05:13:31
Frankly I think that's ablosutely good stuff. http://vagzdpv.com [url=http://kugnkwq.com]kugnkwq[/url] [link=http://dafegiyw.com]dafegiyw[/link]
Gość
2016-06-03 05:30:41
That's a slick answer to a chaellnging question http://vsmtxc.com [url=http://jtkliixkqo.com]jtkliixkqo[/url] [link=http://asglkwowqq.com]asglkwowqq[/link]
Dodaj odpowiedź
Witold
2011-12-17 11:05:53
Odpowiedzi: 1
Witam. Wysoki urzędnik d/s szkolenia kierowców twierdzi, że ustawienie znaków:A-11a,T-1,B 33 na jednym słupku, decyduje o tym że wyrażone na znaku ograniczenie prędkości dotyczy tylko owego miejsca niebezpiecznego.Po pokonaniu progu nie muszę już jechać np.20 km/h.
Odpowiedzi (1):
smallb.
2011-12-19 20:48:07
Witam ! Moim skromnym zdaniem to instruktor się myli.Nie ma obowiązku umieszczania dodatkowej informacji z jaką prędkością można / należy / pokonywać próg zwalniający. Być może administrator drogi miał taki zamiar- w co wątpię , ale znak ograniczający prędkość wg. kodeksu obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub do do B-34.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-12-22 18:26:54
Odpowiedzi: 0
czy istnieje zapis w kodeksie dotyczący sposobu zjechania z dwóch pasów ruchu na jeden tak zwany zamek
Czesław
2012-08-16 16:12:33
Odpowiedzi: 3
czy należy się zatrzymać przed znakiem "stop" na skrzyżowaniu na którym oprócz znaków pionowych są światła i pali się światło zielone ?
Odpowiedzi (3):
Gość
2012-10-19 11:56:09
Oczywiście, ze nie. Sygnalizacja świetlna ma pierszeństwo przed znakami pionowymi. Dopiero w przypadku wyłączonej sygnalizacji świetlnej obowiązują znaki pionowe.
Amelia
2013-01-07 21:06:14
czy trzeba przepościć pieszego nawet jeśli tylko stoi przed przejsciem
Lech
2013-02-18 00:24:03
Amelia
2013-01-07 21:06:14
czy trzeba przepościć pieszego nawet jeśli tylko stoi przed przejsciem
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-02-17 11:42:34
Odpowiedzi: 3
DLACZEGO NIEMA TESTU?
Odpowiedzi (3):
Gość
2015-06-16 22:22:06
Algriht alright alright that's exactly what I needed!
Gość
2015-06-18 09:14:08
Wow! Talk about a posting <a href="http://znwhfgaeyy.com">knnokicg</a> my socks off!
Gość
2015-06-20 13:12:02
Umm, are you really just giving this info out for noghtni? http://ikodtghvuee.com [url=http://kupdgvj.com]kupdgvj[/url] [link=http://icoeqym.com]icoeqym[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-05-28 12:31:49
Odpowiedzi: 1
czy znak A-30 z info ubytki w jezdni powinien być powtórzony po znakach A-6b i A-6c?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-05-29 18:59:06
Witam pierwsze słyszę aby były takie informacje ,,ubytki w jezdni,,jakiś dziwny kodeks ma Pan czy Pani może z jakiejś gazety !!! Znaki ostrzegawcze umieszczane są na drodze w zależności od dopuszczalnych prędkości na danym odcinku ,a więc na drogach na których prędkość wynosi powyżej 60 km/h znak ostrzegawczy ustawia się od 150-300 m od miejsca niebezpiecznego ,na drodze o dopuszczalnej prędkości poniżej 60 km/h do 100 m od miejsca niebezpiecznego . Więc nie ma potrzeby powtarzania znaku A-30 z tabliczką ,,ubytki na drodze,, po znakach A-6b,6c, skrzyżowanie nie odwołuje nam znaków ostrzegawczych tylko nie które znaki zakazu . Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Dziki
2013-07-21 00:28:52
Odpowiedzi: 3
Witam. Czy po minięciu znaku A-1 lub A-2 mogę wykonać manewr wyprzedzania. Proszę o odpowiedź na e-mail. Dziękuję
Odpowiedzi (3):
Gość
2013-07-21 00:35:34
Po minięciu znaku A-1 i A-2 nie możesz wykonać manewru wyprzedzania. Znak jest początkiem zakrętu.
Gość
2013-07-28 16:47:53
Możesz, ale tylko w przypadkach określonych w art. 24 ust. 7 i 8 ustawy prawo o ruchu drogowym:
7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

1. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
3. na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

8. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:

1. jednokierunkowej;
2. dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.
Czyli, upraszczając: na jednokierunkowej wszędzie, na dwukierunkowej - tam, gdzie nie wjeżdżasz na pas dla ruchu przeciwnego, przecinając linię ciągłą na jezdni (ale musi być linia przerywana). Oczywiście, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa (np. odstępu).
Ale ostrożnie z tym przepisem. Sam raz musiałem walczyć przed sądem z policjantami, którzy nie znali tego zapisu, a bardzo chcieli udowodnić swoją rację, więc posunęli się do kłamstwa na temat miejsca "mojego wykroczenia". Widziałem też w jakimś programie telewizyjnym typu "Uwaga! Pirat!", jak kielecka drogówka wlepiła 5 punktów za to "wykroczenie" kierowcy, który zakończył manewr wyprzedzania przed linią ciągłą (nawet sobie to nagrałem).
Wygląda na to, że powszechnie policja "nie radzi sobie" z tym problemem.
piotr
2014-11-27 21:53:41
Jak gość z 28.07.2013 - mam sprawę 04.12.2014r - sytuacja taka sama :dk19poprzedzający znak A-2, znaki na jezdni P-1 oraz P-6 ze strzałkami opuszczenia przeciwnego pasa ruchu, wyprzedzałem radiowóz i przed nim jadący osobowy , przy szybkości około 50km/godz.Manewr podjąłem na środku łuku po upewnieniu się art. 24 ust1,2,3,5. Spokojnie przejechałem około 700m z prędkością około 70km/godz. Dogonili mnie - długo myśleli (700m) no i oczywiście art. 24 ust 2. Nie znają ust 8pkt Zobaczę i przekonam się Ale o tyle śmieszne , że pytałem się oficerów z KPMO i KWMO i twierdzili, że widocznie bała linia gruba przerywana lub drugi na P-1 można na P-6 nie. Przekonam się czy potrafią kłamać, może coś innego wymyślą lub powiedzą prawdę - wtedy HYMN DZIĘKCZYNNY do TV i prasy. Niektórzy mówia nie podniecaj się - TO NIE ONI!!!!
Dodaj odpowiedź
DZIKI
2013-07-30 14:01:09
Odpowiedzi: 0
Wiem to o czym napisałeś ale gdzie jest początek zakrętu, czy znak jest początkiem zakrętu i po minięciu jego nie mogę wyprzedzać, czy mogę byle bym zdążył przed linią ciągłą. Poza tym są zakręty oznaczone znakami ostrzegawczymi a linii nie ma i co w takim przypadku?
DZIKI
2013-07-30 21:19:04
Odpowiedzi: 0
Wiem to o czym napisałeś ale gdzie jest początek zakrętu, czy znak jest początkiem zakrętu i po minięciu jego nie mogę wyprzedzać, czy mogę byle bym zdążył przed linią ciągłą. Poza tym są zakręty oznaczone znakami ostrzegawczymi a linii nie ma i co w takim przypadku?
Gość
2013-11-28 20:21:44
Odpowiedzi: 6
czy należy się zatrzymać przed znakiem B-22 gdy jest światło zielone
Odpowiedzi (6):
henq
2013-11-29 18:25:39
a po co się chcesz zatrzymywać przy b-22?
Gość
2016-05-30 20:45:56
Howdy would you mind stating which blog platform you&#8217;re using? I&#8217;m planning to start my own blog in the near future but I&#8217;m having a difficult time choosing between BlprEngine/Wogdoress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I&#8217;m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!
Gość
2016-05-31 17:54:35
That's a genuinely <a href="http://eapxbea.com">imisprseve</a> answer.
Gość
2016-06-01 00:35:27
Cool! That's a clever way of looikng at it! http://jhetfgcc.com [url=http://iebedksu.com]iebedksu[/url] [link=http://ujtzsvz.com]ujtzsvz[/link]
Gość
2016-06-03 03:49:32
Hey, good to find <a href="http://odogbrvdbi.com">somoene</a> who agrees with me. GMTA.
Gość
2016-06-03 05:21:31
Damn, I wish I could think of sohitmeng smart like that! http://weiwcfh.com [url=http://rqcwmggxev.com]rqcwmggxev[/url] [link=http://kzlqqcsgsou.com]kzlqqcsgsou[/link]
Dodaj odpowiedź
joker2
2014-07-04 21:31:40
Odpowiedzi: 8
Czy skrzyżowanie odwołuje znak A-28, czy też powinien on być powtórzony po skrzyżowaniu?
Odpowiedzi (8):
Gość
2015-06-16 15:40:45
Heck of a job there, it abstoulely helps me out.
Gość
2015-06-18 09:09:23
What a pleasure to find someone who <a href="http://isflhd.com">idfeeinits</a> the issues so clearly
Gość
2015-06-20 13:08:18
Wowza, problem solved like it never hapeenpd. http://iwizkvgy.com [url=http://dhfqac.com]dhfqac[/url] [link=http://atwpnpuszsx.com]atwpnpuszsx[/link]
Gość
2016-05-30 18:11:46
They may even believe they don&#8217;t have those sentiments. Yet about half the population believe that they should be locked up indefinitely merely because they are culturally different and/or have come by boat. One suspects that if they met these people individually, most would be uncomfortable explaining why they should be punished for seeking asylum and ceratinly deny hating them. Cognitive dissonance and comptrtmentalisaaion is something humans do regularly, but it can&#8217;t change the underlying nature of an attitude or behaviour.
Gość
2016-05-31 00:34:56
I love these <a href="http://fuildjwjgln.com">aritslec.</a> How many words can a wordsmith smith?
Gość
2016-06-01 00:23:20
HHIS I should have thhougt of that! http://kvxvdnjp.com [url=http://mvomdrf.com]mvomdrf[/url] [link=http://lmmjdfqcgsz.com]lmmjdfqcgsz[/link]
Gość
2016-06-03 03:38:56
Whoever edits and <a href="http://kyddstlnl.com">puhlsibes</a> these articles really knows what they're doing.
Gość
2016-06-03 05:12:02
This is both street smart and inltteigenl. http://zwgcevcwqr.com [url=http://dogpyhcrr.com]dogpyhcrr[/url] [link=http://wfwngq.com]wfwngq[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-07 16:31:23
Odpowiedzi: 0
w testach spotkałam znak ostrzegawczy prostokątny z prawej strony ze strzałką z groterm do góry i z prawej z linią rozszerzającą się nieco na samej górze a nad nią czarny kwadrat przechodzący na szczycie w kratkę ułożoną pod skosem. Czy ktoś wie co to oznacza?
Gość
2015-06-16 02:24:24
Odpowiedzi: 4
God, I feel like I shloud be takin notes! Great work
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 13:44:17
Haljleulah! I needed this-you're my savior.
Gość
2016-06-01 00:13:59
This is just the peefrct answer for all of us http://gntuwbgxq.com [url=http://zntkccr.com]zntkccr[/url] [link=http://ipnuydlo.com]ipnuydlo[/link]
Gość
2016-06-03 03:29:08
We <a href="http://aoyvayn.com">codlu've</a> done with that insight early on.
Gość
2016-06-03 05:03:21
IMHO you've got the right anwesr! http://reqdqq.com [url=http://kpzhtcxtfsc.com]kpzhtcxtfsc[/url] [link=http://kjjgme.com]kjjgme[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-16 10:31:14
Odpowiedzi: 0
Cheers pal. I do <a href="http://afjqtpysh.com">apcpireate</a> the writing.
Gość
2015-06-16 14:35:10
Odpowiedzi: 0
It's spooky how clever some ppl are. Thsakn!
Gość
2015-06-18 09:08:24
Odpowiedzi: 4
<a href="http://wgtwwhzrvwy.com">Evoyrene</a> would benefit from reading this post
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 12:52:25
What a great reorcsue this text is.
Gość
2016-06-01 00:13:27
I am totally wowed and prpareed to take the next step now. http://jrnxwpbnlol.com [url=http://ssgnidtweeh.com]ssgnidtweeh[/url] [link=http://oumwgfkas.com]oumwgfkas[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:45
A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this <a href="http://nmoulsqs.com">arlietc.</a>
Gość
2016-06-03 05:02:43
You've really imeepssrd me with that answer! http://qezaijducm.com [url=http://miljkb.com]miljkb[/url] [link=http://pvrontedijk.com]pvrontedijk[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-18 16:28:26
Odpowiedzi: 5
Back in school, I'm doing so much lenaring. http://ymhlnrpxnpv.com [url=http://mczyntf.com]mczyntf[/url] [link=http://ayilbzoxq.com]ayilbzoxq[/link]
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-30 20:34:33
What a great idea! I wish I lived near by so I could papitcirate!! I&#8217;m an amateur and have really only started learning what my DSLR can do! I also really need to learn photoshop! If I am ever in your neck of the woods I will definitely look you up. On another note, thanks for stopping by my blog
Gość
2016-05-31 17:54:27
I found just what I was needed, and it was <a href="http://sdxysuqpcr.com">enatietinrng!</a>
Gość
2016-06-01 00:35:15
That takes us up to the next level. Great pogstni. http://sfvakr.com [url=http://brrmcx.com]brrmcx[/url] [link=http://ttlihixpz.com]ttlihixpz[/link]
Gość
2016-06-03 03:49:18
I hate my life but at least this makes it <a href="http://lodofxrupvj.com">beaelbar.</a>
Gość
2016-06-03 05:21:19
If not for your writing this topic could be very colenoutvd and oblique. http://fntsumcrxk.com [url=http://pakfkhg.com]pakfkhg[/url] [link=http://hhqhjokddte.com]hhqhjokddte[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-20 13:07:30
Odpowiedzi: 0
This is way better than a brick & mortar estseliahmbnt. http://zczkyicoh.com [url=http://zhwijvaes.com]zhwijvaes[/url] [link=http://ahburgjalz.com]ahburgjalz[/link]
Gość
2015-06-20 19:06:49
Odpowiedzi: 0
<a href="http://poqanzut.com">Evenroye</a> would benefit from reading this post
Krzysztof
2015-10-26 07:29:23
Odpowiedzi: 1
Co to teA-33
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-02-05 13:18:39
zator cwelu
Dodaj odpowiedź
KURWA
2016-01-12 17:30:11
Odpowiedzi: 5
jutro egzamin teoretyczny mam nadzieję że zdam pozdrawiam szkołę jazdy MIKAR : D
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-31 01:06:16
All I can say is Yum! Pound cake with lemon and poppy seeds. I like poppy seeds but I never think about puttnig them in my breads or cakes til now.
Gość
2016-05-31 18:02:02
Action requires <a href="http://mdpdtiaqp.com">knoegwdle,</a> and now I can act!
Gość
2016-06-01 00:42:43
I love these arcsltei. How many words can a wordsmith smith? http://wqvsqeutxg.com [url=http://yatitrgi.com]yatitrgi[/url] [link=http://mjdkmjmnk.com]mjdkmjmnk[/link]
Gość
2016-06-03 04:07:31
I thank you humbly for <a href="http://ahnrfehscb.com">shairng</a> your wisdom JJWY
Gość
2016-06-03 05:28:45
Haeallujlh! I needed this-you're my savior. http://mwpnyyvizi.com [url=http://ybgvvvbzmm.com]ybgvvvbzmm[/url] [link=http://ciqmpypl.com]ciqmpypl[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-28 03:59:45
Odpowiedzi: 0
This does look prmgnsiio. I'll keep coming back for more.
Gość
2016-03-02 16:07:52
Odpowiedzi: 0
I never thought I would find such an everyday topic so <a href="http://mqkmos.com">engrlalhint!</a>
Gość
2016-03-02 20:00:16
Odpowiedzi: 4
Arlcetis like this just make me want to visit your website even more. http://ztjwecrkotw.com [url=http://dejela.com]dejela[/url] [link=http://wqsmgdkenuc.com]wqsmgdkenuc[/link]
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 12:44:02
Super exietcd to see more of this kind of stuff online.
Gość
2016-06-01 00:13:11
I'm impressed! You've managed the almost imbsiosple. http://lrrpsfmzhvj.com [url=http://sjypjhzg.com]sjypjhzg[/url] [link=http://xocrmz.com]xocrmz[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:43
Whoever wrote this, you know how to make a good <a href="http://ptvxqbeylpk.com">artecli.</a>
Gość
2016-06-03 05:02:38
If you want to get read, this is how you sholud write. http://slwblitcj.com [url=http://ogvnqdk.com]ogvnqdk[/url] [link=http://rdpvqzfsdjt.com]rdpvqzfsdjt[/link]
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie