Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Znaki drogowe pionowe

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Znaki nakazu

C-1 nakaz jazdy w prawo przed znakiem

C-2 nakaz jazdy w prawo za znakiem

C-3 nakaz jazdy w lewo przed znakiem

C-4 nakaz jazdy w lewo za znakiem

C-5 nakaz jazdy prosto

C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo

C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo

C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo

C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku

C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku

C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

C-12 ruch okrężny oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku

znaki nakazu C-1 do C-11 zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni

Znaki C-1 do C-11 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

C-13 droga dla rowerów oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi

C-13a koniec drogi dla rowerów oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi

C-14 prędkość minimalna oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczególnych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwa wymagają zmniejszenia prędkości

C-15 koniec minimalnej prędkości oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać

C-16 droga dla pieszych oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać

C-16a koniec drogi dla pieszych oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:

Przepisy ust. 1 oraz § 37 ust. 2 i § 39 ust. 2 stosuje się odpowiednio dla oznaczania końca drogi przeznaczonej dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi.

C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi oznacza obowiązujący, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne

C-18 nakaz używania łańcuchów przeciwposlizgowych oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnkowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na conajmniej dówch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka oznacza, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce

C-19 koniec nakazu używania łańcuchów przeciwposlizgowych oznacza miejsce, w którym nakaz okreslony znakiem C-18 przestaje obowiązywać

Pytania prawne (8):
Większe okno
Gość
2011-06-30 16:02:34
Odpowiedzi: 1
Czy znak C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku może nas informować że wjeżdżamy na odcinek drogi jednokierunkowej?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-07-21 11:27:24
Tak, jest to zapisane w szczegółowych warunkach technicznych stosowania znaków i sygnałów drogowych. 4.2.9.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-10-17 13:41:21
Odpowiedzi: 0
jaki to kolory
Gość
2012-05-21 23:31:33
Odpowiedzi: 4
Jak to się ma do znaków łamanych C-13-C-16 i C-13|C-16? Skąd się biorą setki tych znaków, skoro nie ma ich w żadnym kodeksie? Czy to jest jakiś wyjęty spod prawa wytwór fantazji zarządców dróg? Jak rowerzyści mają je interpretować?
Odpowiedzi (4):
W2
2013-07-21 11:16:29
§ 40. 1.
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:
1) Na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,
2) Odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole są oddzielone kreską pionową.
Gość
2014-08-27 11:51:51
"Art.2. p.7 droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego" "Art.33. p.1 Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym." Wynika z tego (moim zdaniem), że: a) droga dla pieszych i rowerów, to nie droga dla rowerów b) nie ma obowiązku korzystania z drogi dla pieszych i rowerów chyba, że jest to znak c-13 c-16 z pionową linią. W owym przekonaniu utwierdza mnie fakt stosowania, lub nie, w zależności od sytuacji, wraz za znakami c-13 c-16 znaku b-9 przy jezdni. Jeśli się mylę, proszę o sprostowanie wraz z podaniem podstawy prawnej. Z poważaniem Jacek
Gość
2019-11-19 21:57:28
zgodnie z definicją drogi rowerowej oraz obowiązku korzystania z drogi rowerowej (lub pasa ruchu dla rowerów), rowerzysta musi korzystać tylko z drogi rowerowej znak c13 oraz c13/c16 oddzielone pionowo oraz pasa dla rowerów. droga dla rowerów nie jest wstanie współistnieć na jednej płaszczyźnie (mowa o znaku c13/c16 oddzielonych poziomo, droga dla rowerów i pieszych) z inna drogą zgodnie z definicją drogi rowerowej (droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego).
Gość
2019-11-19 22:08:02
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych Stan prawny aktualny na dzień: 19.11.2019 Dz.U.2019.0.454 t.j.§ 40. Droga dla pieszych i rowerzystów 1. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską poziomą oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić. Ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni tak oznaczonej drogi. 2. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio po stronach wskazanych na znaku. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić. 3. Przepisy ust. 1 i 2, § 37 ust. 2 i 3 oraz § 39 ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio dla oznaczania końca drogi dla pieszych i kierujących rowerami oraz końca drogi dla rowerów i drogi dla pieszych położonych obok siebie, przy czym znak C-13/C-16 jest odwoływany również znakami C-13 albo C-16. zgodnie z rozporządzeniem jest poprawny, ale z ustawą już nie, rozporządzenie i ustawa zawierają sprzeczne informacje, zamiast się uzupełniać, a ustawa jest nad rozporządzeniem. Prawo o ruchu drogowymtreść aktualna: Art. 33. 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. treść zastąpiona:Art. 33. 1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. zgodnie z aktualnym brzemieniem nie ma obowiązku poruszać się rowerem po drodze dla rowerów i pieszych. odnośnie wpisu:''- jeżeliustawiony jest znak nr 3. – wyznaczone są strony poruszania się pieszych irowerów po drodze (według oznaczenia na znaku drogowym) jednakże pieszy w tej sytuacji i tak mapierwszeństwo przed rowerzystą,''no chyba nie do końca, znak 3 w artykule c13/c16 oddzielone pionowo, wskazują strony rozmieszczenia drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i stąd wynika po której stronie mają poruszać się poszczególni uczestnicy ruchu. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.stan aktualny ''Rys. 4.2.19.2. Znak C-13/16 wskazujący drogę dla rowerów i drogę dla pieszych, położone obok siebie”,  (rysunek rozporządzenia przedstawia znaki pionowo) oraz Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym1) stan aktualny 15.05.2019art 25) droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; zgodnie z definicją drogi rowerowej oraz ustawą - obowiązku korzystania z drogi rowerowej (lub pasa ruchu dla rowerów), rowerzysta musi korzystać tylko z drogi rowerowej znak c13 oraz c13/c16 oddzielone pionowo oraz pasa dla rowerów. droga dla rowerów nie jest wstanie współistnieć na jednej płaszczyźnie (mowa o znaku c13/c16 oddzielonych poziomo, droga dla rowerów i pieszych) z inna drogą zgodnie z definicją drogi rowerowej (droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego). pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-09-20 19:56:45
Odpowiedzi: 0
sytuacja dotyczy znaku C-16.Jestem kierowcą taksówki w Gdańsku takie znaki umieszczone są na fragmentach ulic znajdujących się na starówce ul.Piwna i Tkacka.Czy jako taksówka mogę wjechać z klientem lub po klienta za ten znak zachowując szczególną ostrożność i nie utrudniając ruchu pieszym? Nadmienie,że jest to teren zamieszkały.Interpretacja Urzędu Miejskiego a co za tym idzie Straży Miejskiej i Policji w Gdańsku jest taka,że jest to "deptak" i obowiązuje na tych odcinkach zakaz ruchu pojazdów.
Gość
2014-09-14 16:39:51
Odpowiedzi: 0
"Art.2. p.7 droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego" "Art.33. p.1 Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym." Wynika z tego (moim zdaniem), że: a) droga dla pieszych i rowerów, to nie droga dla rowerów b) nie ma obowiązku korzystania z drogi dla pieszych i rowerów chyba, że jest to znak c-13 c-16 z pionową linią. W owym przekonaniu utwierdza mnie fakt stosowania, lub nie, w zależności od sytuacji, wraz za znakami c-13 c-16 znaku b-9 przy jezdni. Jeśli się mylę, proszę o sprostowanie wraz z podaniem podstawy prawnej. Z poważaniem Jacek PS. Ponawiam, bo poprzednio pytanie zamieściłem jako odpowiedź.
Robert
2014-12-04 14:00:54
Odpowiedzi: 0
Jak powinien zachować się kierowca przy znaku c-2 tz chodzi mi o jeśli jest nakaz jazdy w prawo i wjeżdża się na drogę, która ma dwa i więcej pasów ruch w danym kierunku?Czy mogę wjechać na dowolny pas?
Gość
2016-05-30 12:35:12
Odpowiedzi: 0
TYVM you've solved all my prebolms
Ewa
2017-09-28 20:41:08
Odpowiedzi: 0
Witam, w jakich konkretnie miesiacach w roku obowiazuje znak drogowy C-18 ? Jesli stoi przy drodze rowniez w lecie, to w lecie tez mam zakladac lancuchy na kola? Jesli tylko zima, dlaczego nie jest na zime usuwany albo dlaczego nie jest jasno okreslone od kiedy do kiedy obowiazuje. Mam sama oceniac stan drogi w zimie i decydowac czy uzyc lancuchow ? Pozdrawiam. Ewa
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie