Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Znaki drogowe pionowe

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Znaki kierunku i miejscowości (drogowskazy)

E-1 tablica przeddrogowskazowa uprzedza o skrzyżowaniu

E-1a tablica przeddrogowskazowa na autostradzie uprzedza o wyjeździe z autostrady

E-1b tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę uprzedza o skrzyżowaniu z wyjazdem na autostradę lub drogę prowadzącą do autostrady

Umieszczone na znakach E-1, E-1a, E-1b wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.

E-2a drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni

E-2b drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią

E-2c drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie

E-2d drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie

E-2e drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę

E-2f drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę

E-3 drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi

E-4 drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi

E-5 drogowskaz do dzielnicy miasta

Wskazują na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast; znak E-5 z napisem "Centrum" wskazuje kierunek do centrum miasta.

E-6 drogowskaz do lotniska

E-6a drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

E-6b drogowskaz do dworca autobusowego

E-6c drogowskaz do przystani promowej

E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi

E-8 drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

Znaki kierunku i miejscowości E-6 do E-6c wskazują kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku; znak E-6c może oznaczać ponadto dworzec morski.

Na drogowskazach według wzoru znaku E-6 mogą być podawane odpowiednim napisem lub symbolem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną.

Umieszczone obok nazwy miejscowości znak z literami "PL" oraz znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazują, że w miejscowości znajduje się przejście graniczne do tego państwa. Umieszczony obok nazwy miejscowości znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazuje, że miejscowość jest położona w tym państwie.

E-9 drogowskaz do muzeum

E-10 drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

E-11 drogowskaz do zabytku przyrody

E-12 drogowskaz do punktu widokowego

E-12a drogowskaz do szlaku rowerowego

E-13 tablica kierunkowa wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku

E-14 tablica szlaku drogowego wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym

Znaki E-7 do E-12a wskazują kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

E-14a tablica szlaku drogowego na autostradzie wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym

E-15a numer drogi krajowej

E-15b numer drogi wojewódzkiej

E-15c numer autostrady

E-15d numer drogi ekspresowej

E-15e numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu

E-16 numer szlaku międzynarodowego

E-17 miejscowość oznacza wjazd do miejscowości

E-18a koniec miejscowości oznacza wyjazd z miejscowości

Znaki E-15a do E-16 wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znaki E-15a, E-15c, E-15d, E-15e oraz E-16 oznaczają także, że drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

E-19a obwodnica wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obowdnicy miasta

E-20 tablica węzła dorogwego na autostradzie informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podawana nazwa węzła

E-21 dzielnica (osiedle) informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta

E-22a samochodowy szlak turystyczny wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak

E-22b obietk na samochodowym szlaku turystycznym wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego

E-22c informacja o obiektach turystycznych informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku

Znaki E-2 do E-12a, E-13, E-18a, E-19a, E-22a, E-22b, E-22c mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Gość
2011-05-29 18:38:29
Odpowiedzi: 5
Dlaczego pod Znakiem E-13 jest napisane tablica kierunkowa wskazuje kierunek do objektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku, skoro pod tym tekstem jest napisane Znaki E-7 do E-12a wskazują kierunek do objektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku, a znak E-13 nie jest wśród znaków od E-7 do E-12a, i dlaczego Znak E-13 wygląda jak by oznaczał tablica szlaku drogowego wskazuje odległość do głównych miejscowośći położonych przy danym szlaku drogowym?
Odpowiedzi (5):
Gość
2012-11-22 07:41:45
Bo znak E-13 jest źle opisany
Gość
2016-05-30 12:56:53
I'm imrspseed. You've really raised the bar with that.
Gość
2016-06-01 00:13:36
A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for cornnibutitg! http://ejdzbhskso.com [url=http://ksbjtqr.com]ksbjtqr[/url] [link=http://pkabscdiu.com]pkabscdiu[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:43
Never seen a <a href="http://ighiopad.com">betetr</a> post! ICOCBW
Gość
2016-06-03 05:02:47
This is exactly what I was looking for. Thanks for wrintig! http://leefqoqimq.com [url=http://vthbtptgj.com]vthbtptgj[/url] [link=http://jmabxu.com]jmabxu[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-09 16:23:34
Odpowiedzi: 4
czy znaki E15 mają przypisany tonaż
Odpowiedzi (4):
Gość
2015-06-16 04:07:39
Apenaprtly this is what the esteemed Willis was talkin' 'bout.
Gość
2015-06-16 10:30:51
That kind of <a href="http://bjgnfqazmkd.com">thkniing</a> shows you're an expert
Gość
2015-06-18 16:28:15
Theer's nothing like the relief of finding what you're looking for. http://zjwchil.com [url=http://igztsyera.com]igztsyera[/url] [link=http://crqnuxik.com]crqnuxik[/link]
Gość
2015-06-20 19:06:34
Normally I'm against killing but this article <a href="http://jrswlubbkd.com">sleheutargd</a> my ignorance.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-03 12:46:15
Odpowiedzi: 0
Czy wizdzajac do miejscowosci oznaczony znakiem E-17 musze zmniejszyc szybkosc z90Km do 50Km
Gość
2015-06-16 01:17:09
Odpowiedzi: 5
Power comes from your legs and trunk and other large muscles. I think the hands and arms are the least imrantopt factors in hitting for power. Clubhead speed comes from a proper sequencing of movements throughout the swing. I am 175 pounds soaking wet and cant bench press 130 pounds but I carry my driver about 285.
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-30 15:31:19
This is way more helpful than anhtniyg else I've looked at.
Gość
2016-05-31 00:35:46
Sharp <a href="http://vymctpslhc.com">thignikn!</a> Thanks for the answer.
Gość
2016-06-01 00:24:01
IMHO you've got the right anrsew! http://ucwiaa.com [url=http://fbiloi.com]fbiloi[/url] [link=http://ljncglsmvsy.com]ljncglsmvsy[/link]
Gość
2016-06-03 03:39:36
If only there were more <a href="http://cxpxbjyog.com">clveer</a> people like you!
Gość
2016-06-03 05:12:36
Yup, that'll do it. You have my apcaipertion. http://dimpcmoyne.com [url=http://qwyhmzvxne.com]qwyhmzvxne[/url] [link=http://wsqzggu.com]wsqzggu[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-16 10:28:38
Odpowiedzi: 0
I note the question is right/left arm .For a right-hander its got to be right arm .why??The left arm don't<a href="http://vncfwlz.com"> rlealy</a> bend as much as the right arm throughout the swing.At the impact area1) Your left elbow is already straight so there's little power you can add to it2) Your right elbow is still bent and must be straighten to hit the ball. .
Gość
2015-06-16 19:07:29
Odpowiedzi: 0
Depends if you want to hit the ball with power or make a slapping pass at the ball. Use the left side if you want to hit the ball strahgit or create a draw. If your swing is all right handed you can count on inconsistent shots such as the slice or pull hooks. Your choice.
Gość
2015-06-18 09:12:46
Odpowiedzi: 0
The bottom hand, Right-hand in<a href="http://vencdgsp.com"> rgiithes</a> and the left-hand in us southpaw golfers. The top hand controls and stabilizes the club through the entire swing and impact.
Gość
2015-06-18 16:26:34
Odpowiedzi: 1
well the left arm for righties as its the pivot point try hiinttg shots with just your left and then your right which one goes the farthest???/ the left http://nfisodkjvx.com [url=http://goppqyce.com]goppqyce[/url] [link=http://uqjmjrtlry.com]uqjmjrtlry[/link]
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-31 01:02:49
Have you ever considered that maybe people with tattoos are have less inhibitions than those without them and are there for more inclined to put themselves on the internet? I have a tattoo and have absolutely no acne, di#d2n8&17;t have much as a teenager either. I have seen people covered in tattoos without acne. I have seen the reverse as well. People with severe acne and no tattoos. I don&#8217;t understand the prejudice people have against those of us with a tattoo. If you don&#8217;t like them then don&#8217;t get one.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-20 13:11:08
Odpowiedzi: 0
The hand that leads the swing is the power hand. For righties it is the left hand and for liefets it is the right hand (or the top hand of the grip) the bottom hand is for direction. If you roll it over you will hook the ball, or if you leave it under you will slice http://xubwkkyx.com [url=http://kvywzv.com]kvywzv[/url] [link=http://pntvpbi.com]pntvpbi[/link]
Gość
2015-06-20 19:04:57
Odpowiedzi: 0
If you have a right handed swing then your left hand and vise versa the<a href="http://fxyebc.com"> boottm</a> hand does all the work the other one is just there for the ride.
Gość
2015-08-07 22:17:49
Odpowiedzi: 10
jaka jest dopuszczalna maksymalna predkosc pojazdu po przekroczeniu znaku E-17
Odpowiedzi (10):
Gość
2016-05-30 15:10:17
Articles like these put the consumer in the driver seat-very imaotrpnt.
Gość
2016-05-31 00:35:21
Which came first, the problem or the <a href="http://tgnoxdjqrg.com">sootliun?</a> Luckily it doesn't matter.
Gość
2016-05-31 01:48:24
This was so helpful and easy! Do you have any arcielts on rehab?
Gość
2016-05-31 18:04:14
Your post has <a href="http://iozvxri.com">litefd</a> the level of debate
Gość
2016-06-01 00:23:30
What an awesome way to explain this-now I know evheytring! http://tmtaghbli.com [url=http://mlgimazvtmq.com]mlgimazvtmq[/url] [link=http://kxypvu.com]kxypvu[/link]
Gość
2016-06-01 00:45:06
What's it take to become a sublime exnpouder of prose like yourself? http://qkcoblrn.com [url=http://ixdzpoztluy.com]ixdzpoztluy[/url] [link=http://cefgha.com]cefgha[/link]
Gość
2016-06-03 03:39:06
A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for <a href="http://hkkgvnglf.com">conutibtring!</a>
Gość
2016-06-03 04:16:06
You mean I don't have to pay for expert advice like this <a href="http://veyxbzxdmpi.com">an?eormy!</a>
Gość
2016-06-03 05:12:13
You're a real deep thkiren. Thanks for sharing. http://nfrgpgsnc.com [url=http://hxtqrkyw.com]hxtqrkyw[/url] [link=http://avqcizeux.com]avqcizeux[/link]
Gość
2016-06-03 05:31:05
Not bad at all fellas and gaasll. Thanks. http://lxtixz.com [url=http://guvoybiki.com]guvoybiki[/url] [link=http://dpnrhnphua.com]dpnrhnphua[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-30 12:57:50
Odpowiedzi: 0
Okay I'm coendncvi. Let's put it to action.
Gość
2016-06-01 00:13:24
Odpowiedzi: 0
At last! Something clear I can unernstadd. Thanks! http://mdalxgzj.com [url=http://qarniqc.com]qarniqc[/url] [link=http://fpcqmdlknd.com]fpcqmdlknd[/link]
Gość
2016-06-03 03:29:15
Odpowiedzi: 0
Please teach the rest of these internet <a href="http://fszicwth.com">holgnoais</a> how to write and research!
Gość
2016-06-03 05:02:47
Odpowiedzi: 0
This piece was cogent, welttwril-en, and pithy. http://sccvfxczqes.com [url=http://lqxjmbl.com]lqxjmbl[/url] [link=http://nhoiqgtx.com]nhoiqgtx[/link]
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie