Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Znaki drogowe pionowe

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Znaki informacyjne

D-1 droga z pierwszeństwem oznacza poczatek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem

D-2 koniec drogi z pierwszeństwem oznacza koniec drogi z pierwszeństwem

D-3 droga jednokierunkowa oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku

Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

D-4a droga bez przejazdu oznacza poczatek drogi bez przejazdu

D-4b wjazd na drogę bez przejazdu oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu

D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego

D-6 przejście dla pieszych oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi

D-6a przejazd dla rowerzystów oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi

D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów oznacza występujące obok siebie miejsca: przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.

Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

D-7 droga ekspresowa oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej

D-8 koniec drogi ekspresowej oznacza koniec drogi ekspresowej

D-9 autostrada oznacza początek lub kontynuację autostrady

D-10 koniec autostrady oznacza koniec autostrady

D-11 początek pasa ruchu dla autobusów

D-12 pas ruchu dla autobusów

Znaki informacyjne D-11 i D-12 oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub autostradą jest pobierana opłata.

Umieszczony na znakach D-11 lub D-12 napis "TAXI" oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.

D-13 początek pasa ruchu powolnego oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę

D-13a początek pasa ruchu oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku

D-14 koniec pasa ruchu oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu

D-15 przystanek autobusowy

D-16 przystanek trolejbusowy

D-17 przystanek tramwajowy

znaki D-15, D-16 i D-17 oznaczają miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

D-18 parking oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych

D-18a parking - miejsce zastrzeżone oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby

D-18b parking zadaszony oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.

Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

D-19 postój taksówek oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych

D-20 koniec postoju taksówek oznacza miejsce,w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m przed znakiem D-19

D-21 szpital

Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis "Bagażowe" wskazuje, że znaki te dotyczą taksówek bagażowych. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

D-21a Policja

D-22 punkt opatrunkowy

D-23 stacja paliwowa

D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

D-24 telefon

D-25 poczta

D-26 stacja obsługi technicznej

D-26a wulkanizacja

D-26b myjnia

D-26c toaleta publiczna

D-26d natrysk

D-27 bufet lub kawiarnia

D-28 restauracja

D-29 hotel (motel)

D-30 obozowisko (kemping)

D-31 obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep

D-32 pole biwakowe

D-33 schronisko młodzieżowe

D-34 punkt informacji turystycznej

D-35 przejście podziemne dla pieszych

D-35a schody ruchome w dół

Znaki D-21 do D-34 informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Umieszczony w dolnej części znaku D-23 napis "LPG GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów.

Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.

Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis "BUS" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.

Znak D-34a "informacja radiowa o ruchu drogowym" informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.

D-36 przejście nadziemne dla pieszych

D-36a schody ruchome w górę

D-37 tunel oznacza wjazd do tunelu;

Znaki D-35 do D-36a informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

D-38 wyjazd z tunelu oznacza wyjazd z tunelu;

D-39 dopuszczalne prędkości informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

D-40 strefa zamieszkania oznacza wjazd do strefy zamieszkania

Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego.

D-41 koniec strefy zamieszkania oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania

D-42 obszar zabudowany oznacza wjazd na obszar zabudowany

D-43 koniec obszaru zabudowanego oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego

Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

D-44 strefa parkowania oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

D-45 koniec strefy parkowania oznacza koniec strefy parkowania

D-46 droga wewnętrzna oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi

D-47 koniec drogi wewnętrznej oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na droge publiczną

D-48 zmiana pierwszeństwa uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmanie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7

D-49 pobór opłat uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd

D-52 strefa ruchu

D-53 koniec strefy ruchu

Znaki D-18, D-19, D-20, D-21 do D-34, D-40, D-41, D-46, D-47 mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

psiuta
2017-09-29 10:49:12
Odpowiedzi: 1
mormon choc sie ruch
Odpowiedzi (1):
mormon
2018-09-06 08:03:18
Już lecę bitch
Dodaj odpowiedź
Julia
2017-11-05 14:51:25
Odpowiedzi: 0
Jak znaleść rodzaje znaków drogowych pionowych np.:ostrzegawczy taki i taki kolor?
Gość
2018-01-02 11:28:10
Odpowiedzi: 0
ty wariacie pierdz w gacie ha ha ha
Gość
2018-09-06 08:02:48
Odpowiedzi: 0
pablo to świnia bita w agreście
Petit
2018-09-06 08:03:14
Odpowiedzi: 0
jajo pedał
cypek
2018-09-06 11:39:37
Odpowiedzi: 0
placki
mateuttttt
2018-09-06 11:40:44
Odpowiedzi: 0
jurzyk
Gość
2018-09-06 11:41:04
Odpowiedzi: 0
siema pedaly jak ta,m lekcja
cypek
2018-09-06 11:41:51
Odpowiedzi: 0
cypek ma ryj jak pinokio po inwazji termitów
jan kowalski
2018-09-06 11:45:06
Odpowiedzi: 0
jak tam
cypek
2018-09-06 11:46:45
Odpowiedzi: 0
cypek rucha brata
Ana dzika pana
2018-09-06 11:46:49
Odpowiedzi: 2
jebać cyca
Odpowiedzi (2):
Gość
2018-09-06 11:47:49
Ok
mama
2018-09-06 11:49:36
Kocham Cie synu cyprjan
Dodaj odpowiedź
dzik//////
2018-09-06 11:49:43
Odpowiedzi: 0
masz ryj jak rozrzutnik do gnoju !!!!!!
psiuta dzik
2018-09-06 11:50:03
Odpowiedzi: 0
cypria nie pisz bo zara cie wale na łeb
Szdandera
2018-09-06 11:50:44
Odpowiedzi: 0
Bo mnie boly nie
mormon
2018-09-06 11:51:57
Odpowiedzi: 0
nie pisac [psy
Gość
2018-09-06 11:55:48
Odpowiedzi: 0
dawid mormonie nie pisz
Ksajo
2018-09-06 11:56:23
Odpowiedzi: 0
Twoj stary pijany
Cyprian Ty pyta się
2018-09-06 14:56:57
Odpowiedzi: 2
Chodź się poruchamy jak chcesz to tylko 15 zł za 1 godz
Odpowiedzi (2):
Marta
2018-09-07 14:21:36
jasne gdzie spotkanie ?
kuba
2018-09-07 14:22:29
ja tesz hce
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-09-07 07:43:56
Odpowiedzi: 0
Mormonie Ty podobnie jechać cb na łeb
Cycu
2018-09-07 07:51:15
Odpowiedzi: 0
Swędzi mnie psioszka
Jurzyk
2018-09-07 15:11:42
Odpowiedzi: 0
Cypek do szkoły !!!
Cyprian Babiak 3c
2018-09-10 14:15:47
Odpowiedzi: 0
Kur...wa jak tam na informatyce z mormonem
Jurzyk
2018-09-11 13:15:11
Odpowiedzi: 0
Jestem bułą
Gość
2018-09-11 13:19:37
Odpowiedzi: 1
cypek ty mlonie
Odpowiedzi (1):
Jurzyk
2018-09-11 13:23:44
Na informaytke!!!!
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie