Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Znaki drogowe pionowe

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Znaki informacyjne

D-1 droga z pierwszeństwem oznacza poczatek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem

D-2 koniec drogi z pierwszeństwem oznacza koniec drogi z pierwszeństwem

D-3 droga jednokierunkowa oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku

Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

D-4a droga bez przejazdu oznacza poczatek drogi bez przejazdu

D-4b wjazd na drogę bez przejazdu oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu

D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego

D-6 przejście dla pieszych oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi

D-6a przejazd dla rowerzystów oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi

D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów oznacza występujące obok siebie miejsca: przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.

Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

D-7 droga ekspresowa oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej

D-8 koniec drogi ekspresowej oznacza koniec drogi ekspresowej

D-9 autostrada oznacza początek lub kontynuację autostrady

D-10 koniec autostrady oznacza koniec autostrady

D-11 początek pasa ruchu dla autobusów

D-12 pas ruchu dla autobusów

Znaki informacyjne D-11 i D-12 oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub autostradą jest pobierana opłata.

Umieszczony na znakach D-11 lub D-12 napis "TAXI" oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.

D-13 początek pasa ruchu powolnego oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę

D-13a początek pasa ruchu oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku

D-14 koniec pasa ruchu oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu

D-15 przystanek autobusowy

D-16 przystanek trolejbusowy

D-17 przystanek tramwajowy

znaki D-15, D-16 i D-17 oznaczają miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

D-18 parking oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych

D-18a parking - miejsce zastrzeżone oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby

D-18b parking zadaszony oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.

Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

D-19 postój taksówek oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych

D-20 koniec postoju taksówek oznacza miejsce,w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m przed znakiem D-19

D-21 szpital

Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis "Bagażowe" wskazuje, że znaki te dotyczą taksówek bagażowych. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

D-21a Policja

D-22 punkt opatrunkowy

D-23 stacja paliwowa

D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

D-24 telefon

D-25 poczta

D-26 stacja obsługi technicznej

D-26a wulkanizacja

D-26b myjnia

D-26c toaleta publiczna

D-26d natrysk

D-27 bufet lub kawiarnia

D-28 restauracja

D-29 hotel (motel)

D-30 obozowisko (kemping)

D-31 obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep

D-32 pole biwakowe

D-33 schronisko młodzieżowe

D-34 punkt informacji turystycznej

D-35 przejście podziemne dla pieszych

D-35a schody ruchome w dół

Znaki D-21 do D-34 informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Umieszczony w dolnej części znaku D-23 napis "LPG GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów.

Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.

Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis "BUS" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.

Znak D-34a "informacja radiowa o ruchu drogowym" informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.

D-36 przejście nadziemne dla pieszych

D-36a schody ruchome w górę

D-37 tunel oznacza wjazd do tunelu;

Znaki D-35 do D-36a informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

D-38 wyjazd z tunelu oznacza wyjazd z tunelu;

D-39 dopuszczalne prędkości informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

D-40 strefa zamieszkania oznacza wjazd do strefy zamieszkania

Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego.

D-41 koniec strefy zamieszkania oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania

D-42 obszar zabudowany oznacza wjazd na obszar zabudowany

D-43 koniec obszaru zabudowanego oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego

Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

D-44 strefa parkowania oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

D-45 koniec strefy parkowania oznacza koniec strefy parkowania

D-46 droga wewnętrzna oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi

D-47 koniec drogi wewnętrznej oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na droge publiczną

D-48 zmiana pierwszeństwa uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmanie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7

D-49 pobór opłat uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd

D-52 strefa ruchu

D-53 koniec strefy ruchu

Znaki D-18, D-19, D-20, D-21 do D-34, D-40, D-41, D-46, D-47 mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Marian
2011-06-02 03:33:00
Odpowiedzi: 2
Co oznacza biała tablica z czarnym napisem "strefa ruchu"
Odpowiedzi (2):
Gość
2011-08-14 17:53:09
Ruch pieszych ( najprawdopodobniej )
Gość
2014-02-02 15:29:50
oznacza wjazd do strefy ruchu :) art.2 pkt.16a
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-09-12 12:15:31
Odpowiedzi: 1
W jakiej odległości do ... ustawiane są poszczególne znaki , zakazu , nakazu czy informacyjne

TiK
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-09-16 08:49:06
§ 3. 2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.

§ 3. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku A-7(ustąp pierwszeństwa), który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.

§ 3. 4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.
Dodaj odpowiedź
Ka
2011-10-24 23:17:33
Odpowiedzi: 1
Czy wyjeżdżając z Drogi Wewnętrznej (której zarządcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa) na drogę w strefie zamieszkania, muszę ustąpić pierwszeństwa przejazdu?

P.S. Droga wewnętrzna też znajduje się w tej samej strefie zamieszkania...
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-02 15:28:14
oboeiazuja zasady takie same jak na drogach. jak znaki nie mówią inacze to pierwszenstwo ma pojazd z prawej
Dodaj odpowiedź
joanna
2011-11-15 22:24:57
Odpowiedzi: 1
Czy przed wjazdem do zatoczki parkingowej która nota bene przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla inalidów winien byc umieszczony znak D18 wraz z tabliczką info z inwalida??
czy znaki poziome które sa w znacznym stopniu zniszczone np 90 % i nie są czytelne , czy Straż miejska może karać mandatami??
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-02 15:25:33
może karać ale można nie przyjąć i w sądzie duża szansa na wygranie
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-01-29 17:39:43
Odpowiedzi: 1
Witam gdzie mogę znależć przepisy dotyczące taxi,np zapinanie pasów,brak obowiązku posiadania fotelika dla dziecka,możliwość zatrzymania się na*zakazie* z osobą niepełnosprawną.Dziękuję
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-02 15:24:09
prawo o ruchu drogowym, prawo przewozowe rozporzadzenia: o warunkach technicznych, o znakach i sygnałach
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-01-29 17:53:38
Odpowiedzi: 2
czy taksówka z osobą niepełnosprawną może wjechać na miejsce oznaczone tabliczką D-18 i T-29
Odpowiedzi (2):
Gość
2012-02-01 22:42:12
jutro mam sprawe w tym temacie więc wieczorem dam odpowiedz, czytając wykładnie znaków mam nadzieje że powinienem wygrać
Gość
2014-02-02 15:17:40
może
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-09-30 09:13:55
Odpowiedzi: 1
czy na opszarze oznaczonym znakiem D-40 mozna parkowac
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-07-23 20:41:41
tylko w wyznaczonym miejscu
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-02-12 11:29:01
Odpowiedzi: 1
Czy znak D-21 "szpital" zobowiązuje prawnie do nie powodowania nadmiernego hałasu? W starym prawie był na to zapis, w nowym chyba jest usunięte. Proszę o rozwianie wątpliwości.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-02 15:16:40
nie wolno nigdzie hałasować :)
Dodaj odpowiedź
PeCha
2013-05-06 14:13:22
Odpowiedzi: 1
czy jest określona odległość od skrzyżowania w jakiej powinien być ustawiony znak D-1? i czy odległość ta jest liczona od krawędzi jezdni czy od jej osi?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-31 01:27:10
With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright innmefgirent? My site has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any solutions to help prevent content from being stolen? I’d really appreciate it.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-09-03 21:01:15
Odpowiedzi: 0
tablice o symbolu T
ewa
2013-10-10 19:38:07
Odpowiedzi: 0
czy w strefie zamieszkania mozna parkować ciezarówke
Gość
2013-10-28 20:50:22
Odpowiedzi: 2
Co oznacza strefa ruchu?
Odpowiedzi (2):
Gość
2013-12-12 01:30:48
co to jest stefa ruchu
Gość
2014-02-02 15:14:19
prawo o ruchu drogowym art.2 pkt16a :)
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-25 15:47:06
Odpowiedzi: 0
witam mam pytanie w jaki sposób mogę zaparkowac auto osobowe za znakiem D-18 bez żadnej tabliczki informacyjnej. i czy mogę zaparkowac na chodniku ,czy ulicy
edward
2014-11-27 18:37:09
Odpowiedzi: 0
mam protezy w kolanach w lewym i prawym w Niemczech zatrzymałem się na parkingu dla niepełnosprawnych i dostałem mandat pomimo ze wystawiłem endoprotezepass
Gość
2015-01-11 10:01:56
Odpowiedzi: 0
czy może być taki znak informacyjny \\"Miejsce Postojowe Urzędu Miejskiego\\"
Gość
2015-06-15 21:35:26
Odpowiedzi: 0
A proicoatvve insight! Just what we need!
Felipe Garcia
2015-08-25 20:04:18
Odpowiedzi: 0
jaka predkoscia trzeba jechac droga powiatowa przez wies.kiedy jedynym znakiem jaki jest jest tylko nazwa wsi
Felipe Garcia
2015-08-25 20:06:08
Odpowiedzi: 0
Jakia jest procedura wydawaniu mandatu obywatelowi Hiszpanskiemu
Gość
2015-10-31 16:03:07
Odpowiedzi: 1
Z jaką prędkością należy jechac samochodem po znaku "obszar zabudowany"?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-12-29 09:29:17
50 na godzinę
Dodaj odpowiedź
Anna
2016-02-01 19:36:56
Odpowiedzi: 0
Do kogo należy się zwrócić o ustawienie znaku strefa zamieszkania na drodze prywatnej. Dodam ze droga ta ma kilkunastu współwłaścicieli, czy wszyscy muszą się zgodzić na ustawienie takiego znaku. dodam ze napewno jeden z współwłaścicieli bedzie przeciwny
Krzysztof
2016-02-12 17:09:26
Odpowiedzi: 0
Witam... Nie mogę znaleźć rozporządzenia, które zmienia znak D-39 na obecny. Wszędzie jest ten ze starymi prędkościami, a które rozporządzenie zmieni wygląd znaki z podziałem na godziny? pozdrawiam Krzysztof
Gość
2016-04-27 17:28:50
Odpowiedzi: 0
Gdzie znaleźć przepisy dot. "strefy ruchu zorganizowanego" i co to jest .
Gość
2016-09-22 14:47:42
Odpowiedzi: 0
Cześć xD
Gość
2016-10-30 15:25:40
Odpowiedzi: 0
czy pod znakiem d-18a jet i czy powinna być informacja o ilości miejsc do parkowania
Stanisław
2017-04-05 08:53:09
Odpowiedzi: 0
jaka jest interpretacja znaku strefa ruchu D53?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie