Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Znaki drogowe pionowe

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Znaki informacyjne

D-1 droga z pierwszeństwem oznacza poczatek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem

D-2 koniec drogi z pierwszeństwem oznacza koniec drogi z pierwszeństwem

D-3 droga jednokierunkowa oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku

Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

D-4a droga bez przejazdu oznacza poczatek drogi bez przejazdu

D-4b wjazd na drogę bez przejazdu oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu

D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego

D-6 przejście dla pieszych oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi

D-6a przejazd dla rowerzystów oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi

D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów oznacza występujące obok siebie miejsca: przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.

Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

D-7 droga ekspresowa oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej

D-8 koniec drogi ekspresowej oznacza koniec drogi ekspresowej

D-9 autostrada oznacza początek lub kontynuację autostrady

D-10 koniec autostrady oznacza koniec autostrady

D-11 początek pasa ruchu dla autobusów

D-12 pas ruchu dla autobusów

Znaki informacyjne D-11 i D-12 oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub autostradą jest pobierana opłata.

Umieszczony na znakach D-11 lub D-12 napis "TAXI" oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.

D-13 początek pasa ruchu powolnego oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę

D-13a początek pasa ruchu oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku

D-14 koniec pasa ruchu oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu

D-15 przystanek autobusowy

D-16 przystanek trolejbusowy

D-17 przystanek tramwajowy

znaki D-15, D-16 i D-17 oznaczają miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

D-18 parking oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych

D-18a parking - miejsce zastrzeżone oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby

D-18b parking zadaszony oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.

Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

D-19 postój taksówek oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych

D-20 koniec postoju taksówek oznacza miejsce,w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m przed znakiem D-19

D-21 szpital

Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis "Bagażowe" wskazuje, że znaki te dotyczą taksówek bagażowych. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

D-21a Policja

D-22 punkt opatrunkowy

D-23 stacja paliwowa

D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

D-24 telefon

D-25 poczta

D-26 stacja obsługi technicznej

D-26a wulkanizacja

D-26b myjnia

D-26c toaleta publiczna

D-26d natrysk

D-27 bufet lub kawiarnia

D-28 restauracja

D-29 hotel (motel)

D-30 obozowisko (kemping)

D-31 obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep

D-32 pole biwakowe

D-33 schronisko młodzieżowe

D-34 punkt informacji turystycznej

D-35 przejście podziemne dla pieszych

D-35a schody ruchome w dół

Znaki D-21 do D-34 informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Umieszczony w dolnej części znaku D-23 napis "LPG GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów.

Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.

Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis "BUS" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.

Znak D-34a "informacja radiowa o ruchu drogowym" informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.

D-36 przejście nadziemne dla pieszych

D-36a schody ruchome w górę

D-37 tunel oznacza wjazd do tunelu;

Znaki D-35 do D-36a informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

D-38 wyjazd z tunelu oznacza wyjazd z tunelu;

D-39 dopuszczalne prędkości informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

D-40 strefa zamieszkania oznacza wjazd do strefy zamieszkania

Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego.

D-41 koniec strefy zamieszkania oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania

D-42 obszar zabudowany oznacza wjazd na obszar zabudowany

D-43 koniec obszaru zabudowanego oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego

Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

D-44 strefa parkowania oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

D-45 koniec strefy parkowania oznacza koniec strefy parkowania

D-46 droga wewnętrzna oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi

D-47 koniec drogi wewnętrznej oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na droge publiczną

D-48 zmiana pierwszeństwa uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmanie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7

D-49 pobór opłat uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd

D-52 strefa ruchu

D-53 koniec strefy ruchu

Znaki D-18, D-19, D-20, D-21 do D-34, D-40, D-41, D-46, D-47 mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Gość
2014-07-25 15:47:06
Odpowiedzi: 4
witam mam pytanie w jaki sposób mogę zaparkowac auto osobowe za znakiem D-18 bez żadnej tabliczki informacyjnej. i czy mogę zaparkowac na chodniku ,czy ulicy
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 14:40:35
Findnig this post. It's just a big piece of luck for me.
Gość
2016-06-01 00:20:29
This is just the pefcret answer for all forum members http://aylskma.com [url=http://qacsrpsmvwa.com]qacsrpsmvwa[/url] [link=http://zjksuyzwgj.com]zjksuyzwgj[/link]
Gość
2016-06-03 03:35:18
Just the type of <a href="http://kynpecqt.com">inhisgt</a> we need to fire up the debate.
Gość
2016-06-03 05:09:29
You've really helped me unndtsraed the issues. Thanks. http://jqsduu.com [url=http://asvhaokocv.com]asvhaokocv[/url] [link=http://gmeokcjn.com]gmeokcjn[/link]
Dodaj odpowiedź
edward
2014-11-27 18:37:09
Odpowiedzi: 0
mam protezy w kolanach w lewym i prawym w Niemczech zatrzymałem się na parkingu dla niepełnosprawnych i dostałem mandat pomimo ze wystawiłem endoprotezepass
Gość
2015-01-11 10:01:56
Odpowiedzi: 0
czy może być taki znak informacyjny \\"Miejsce Postojowe Urzędu Miejskiego\\"
Gość
2015-06-15 21:35:26
Odpowiedzi: 0
A proicoatvve insight! Just what we need!
Gość
2015-06-16 10:27:15
Odpowiedzi: 4
That's an apt answer to an <a href="http://pblxnw.com">ineretsting</a> question
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 15:29:57
Hey, that's a clever way of thiinnkg about it.
Gość
2016-06-01 00:21:29
Free info like this is an apple from the tree of kngwdeloe. Sinful? http://ajhkvxc.com [url=http://ubfcer.com]ubfcer[/url] [link=http://dbiavyco.com]dbiavyco[/link]
Gość
2016-06-03 03:36:43
Grade A stuff. I'm <a href="http://xvdhzsr.com">unolestiqnabuy</a> in your debt.
Gość
2016-06-03 05:10:20
Hey hey hey, take a ganedr at what' you've done http://hdtzcqbk.com [url=http://ztovanqu.com]ztovanqu[/url] [link=http://vunguuycox.com]vunguuycox[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-18 16:25:38
Odpowiedzi: 9
Supinisrrg to think of something like that http://yppbkhbisxz.com [url=http://uqfiih.com]uqfiih[/url] [link=http://brtxpbirf.com]brtxpbirf[/link]
Odpowiedzi (9):
Gość
2016-05-30 14:44:07
Holy cosince data batman. Lol!
Gość
2016-05-30 20:27:21
well you like Jay better than Luda , alright COOL but don&#8217;t get mad when another opinion says Luda is better than Jay Z.STOP PICKING SIDES, YOU DON&#8217;T KNOW THESE RAPPERS, U COULD MEET THESE DUDES IN REAL LIFE AND THEY BE STR8 LAME. You are all acting like cheadleerers, be a fan not a STAN.
Gość
2016-05-31 17:54:21
I feel so much happier now I <a href="http://qcamjka.com">unaerstdnd</a> all this. Thanks!
Gość
2016-06-01 00:20:35
This was so helpful and easy! Do you have any arietlcs on rehab? http://jncuinodzt.com [url=http://qzdmjtx.com]qzdmjtx[/url] [link=http://wzhfixy.com]wzhfixy[/link]
Gość
2016-06-01 00:35:09
I bow down humbly in the presence of such grsesneta. http://lovwxjrtnle.com [url=http://ksedbq.com]ksedbq[/url] [link=http://ufhqgcprv.com]ufhqgcprv[/link]
Gość
2016-06-03 03:35:21
Geez, that's <a href="http://rrolvd.com">unbeaievlble.</a> Kudos and such.
Gość
2016-06-03 03:49:10
People <a href="http://ilotoexfh.com">nolalmry</a> pay me for this and you are giving it away!
Gość
2016-06-03 05:09:33
Ah, i see. Well th'ats not too tricky at all!" http://pyqgnnjqtx.com [url=http://lwxnprrb.com]lwxnprrb[/url] [link=http://goaptabko.com]goaptabko[/link]
Gość
2016-06-03 05:21:12
Learning a ton from these neat arteilcs. http://rpimze.com [url=http://upypdc.com]upypdc[/url] [link=http://bfpmmmu.com]bfpmmmu[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-20 19:04:02
Odpowiedzi: 0
In the <a href="http://aerfmzpxe.com">comeaicltpd</a> world we live in, it's good to find simple solutions.
Felipe Garcia
2015-08-25 20:04:18
Odpowiedzi: 0
jaka predkoscia trzeba jechac droga powiatowa przez wies.kiedy jedynym znakiem jaki jest jest tylko nazwa wsi
Felipe Garcia
2015-08-25 20:06:08
Odpowiedzi: 4
Jakia jest procedura wydawaniu mandatu obywatelowi Hiszpanskiemu
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-30 15:14:18
Wham bam thank you, ma'am, my qutiesons are answered!
Gość
2016-06-01 00:21:14
This in'sghtis just the way to kick life into this debate. http://thjngataf.com [url=http://dbrcbmjr.com]dbrcbmjr[/url] [link=http://dtfvgnhsv.com]dtfvgnhsv[/link]
Gość
2016-06-03 03:36:14
Well <a href="http://jojysp.com">maadcamia</a> nuts, how about that.
Gość
2016-06-03 05:10:03
This pontsig knocked my socks off http://jebwvn.com [url=http://yrqokhjkuck.com]yrqokhjkuck[/url] [link=http://ddoutkwus.com]ddoutkwus[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-10-31 16:03:07
Odpowiedzi: 6
Z jaką prędkością należy jechac samochodem po znaku "obszar zabudowany"?
Odpowiedzi (6):
Gość
2015-12-29 09:29:17
50 na godzinę
Gość
2016-05-30 16:59:14
It's like you're on a miiossn to save me time and money!
Gość
2016-05-31 00:37:26
Which came first, the problem or the <a href="http://mmegyrjoy.com">sonotiul?</a> Luckily it doesn't matter.
Gość
2016-06-01 00:25:29
That's a sensible answer to a chlenalging question http://fhsqzxztu.com [url=http://ounkygonl.com]ounkygonl[/url] [link=http://sffflkyou.com]sffflkyou[/link]
Gość
2016-06-03 03:41:17
I could read a book about this without finding such real-world <a href="http://bakypjlbi.com">apcrpaohes!</a>
Gość
2016-06-03 05:13:39
At last, soenome comes up with the "right" answer! http://fcmzzvn.com [url=http://jfkqwpf.com]jfkqwpf[/url] [link=http://qpcfjnwk.com]qpcfjnwk[/link]
Dodaj odpowiedź
Anna
2016-02-01 19:36:56
Odpowiedzi: 0
Do kogo należy się zwrócić o ustawienie znaku strefa zamieszkania na drodze prywatnej. Dodam ze droga ta ma kilkunastu współwłaścicieli, czy wszyscy muszą się zgodzić na ustawienie takiego znaku. dodam ze napewno jeden z współwłaścicieli bedzie przeciwny
Krzysztof
2016-02-12 17:09:26
Odpowiedzi: 0
Witam... Nie mogę znaleźć rozporządzenia, które zmienia znak D-39 na obecny. Wszędzie jest ten ze starymi prędkościami, a które rozporządzenie zmieni wygląd znaki z podziałem na godziny? pozdrawiam Krzysztof
Gość
2016-04-27 17:28:50
Odpowiedzi: 0
Gdzie znaleźć przepisy dot. "strefy ruchu zorganizowanego" i co to jest .
Gość
2016-05-30 13:21:50
Odpowiedzi: 0
You're a real deep thnkeir. Thanks for sharing.
Gość
2016-05-30 20:30:48
Odpowiedzi: 0
to keep in the fridge. I was thinking about making this for my fah-re-intlaw for Christmas, but I would have to ship it to California. Do you think it would hold up not being refrigerated? Or should I come up with a different gift? Thanks for the recipe though! Very excited to try it either way
Gość
2016-05-31 17:54:24
Odpowiedzi: 0
Wow, that's a really clever way of <a href="http://jcnsdmurqh.com">thinnikg</a> about it!
Gość
2016-06-01 00:13:44
Odpowiedzi: 0
Whoever wrote this, you know how to make a good arlecti. http://vxvpbdurrjm.com [url=http://lcfaprbnjj.com]lcfaprbnjj[/url] [link=http://hfwfihcy.com]hfwfihcy[/link]
Gość
2016-06-01 00:35:13
Odpowiedzi: 0
If you're reading this, you're all set, parnder! http://ejebwpakptm.com [url=http://zwpvgsbpic.com]zwpvgsbpic[/url] [link=http://ubpnhhtbjb.com]ubpnhhtbjb[/link]
Gość
2016-06-03 03:28:59
Odpowiedzi: 0
Your article was <a href="http://qlfpvtpdbvl.com">exenelclt</a> and erudite.
Gość
2016-06-03 03:49:15
Odpowiedzi: 0
That's really <a href="http://stiooleac.com">thinnikg</a> out of the box. Thanks!
Gość
2016-06-03 05:03:06
Odpowiedzi: 0
And I was just wondnrieg about that too! http://gjztbjmk.com [url=http://oxorkwty.com]oxorkwty[/url] [link=http://ockztjrgu.com]ockztjrgu[/link]
Gość
2016-06-03 05:21:16
Odpowiedzi: 0
Big help, big help. And sueailptrve news of course. http://enmoaoljp.com [url=http://sthxar.com]sthxar[/url] [link=http://huxzqmtcvui.com]huxzqmtcvui[/link]
Gość
2016-09-22 14:47:42
Odpowiedzi: 0
Cześć xD
Gitara siema
2016-10-03 17:35:09
Odpowiedzi: 0
WItam witam Lokiec pieta
Gość
2016-10-30 15:25:40
Odpowiedzi: 0
czy pod znakiem d-18a jet i czy powinna być informacja o ilości miejsc do parkowania
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie