Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Przepisy końcowe

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Aministracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

§ 1. 1. Rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

3. Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:

4. Oprócz znaków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, stosuje się znaki drogowe związane z oznaczeniem pasa drogowego, obiektów drogowych i oznaczenia w postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególnoŚci w związku z zamknięciem drogi lub jej częŚci dla ruchu, a w razie potrzeby — znaki z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi, jeżeli nie może on być wyrażony znakami okreŚlonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak drogowy umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Kierujący jest obowiązany stosować się do znaku drogowego pionowego umieszczonego na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeŚdzie, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne.

3. Znaki drogowe wyrażające zakazy lub nakazy odnoszące się do kierunku jazdy oraz znaki zakazu wjazdu pojazdów o okreŚlonych wymiarach, masie lub naciskach osi nie dotyczą kierującego pojazdem szynowym, poruszającego się po wyznaczonej dla niego trasie.

4. Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną częŚć znaku.

5. Jeżeli na znaku lub tabliczce jest podany układ dróg na skrzyżowaniu (schemat skrzyżowania) liniami o różnej szerokoŚci, to linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem.

6. Znaki poziome odzwierciedlające znaki pionowe ostrzegawcze lub zakazu stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych.

7. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio do sygnałów Świetlnych do kierowania ruchem.

8. Wzory znaków drogowych, sygnałów drogowych, wzory tabliczek oraz ich spis okreŚla, z zastrzeżeniem ust. 9, załącznik do rozporządzenia.

9. Znaki i sygnały dotyczące organizacji ruchu oraz znaki okreŚlające prędkoŚć, wymiary, masę i naciski osi pojazdu podane są przykładowo. Dotyczy to również tabliczek przedstawiających pojazdy, układ dróg na skrzyżowaniu i sytuacje na drodze.

Pytania prawne (4):
Większe okno
Gość
2011-02-22 11:38:42
Odpowiedzi: 0
Czy osoba niepełnosprawna posiadająca "kartę parkingową" lub N+ w Warszawie może poruszać się, jechać "Bus-Pasem"
Gość
2011-04-20 00:35:08
Odpowiedzi: 0
Na ulicy dwu jezdniowej rozdzielonej pasem zieleni po prawej stronie na słupie energetycznym umieszczono znak B-36 i tabliczkę T-25a. Około 30 metrów dalej umieszczono tylko tabliczkę T-25c. Następnie około 20 metrów dalej powtórnie tylko tabliczkę T-25c która znajduje się ok 10 metrów przed P-10 (przejście dla pieszych). W odcinku między tabliczkami T-25c wykonano z lewej strony utwardzony przejazd przez pas zieleni, aby kierowcy mogli zawracać w obu kierunkach, z prawej dojazdy do sklepów. Proszę o odpowiedź czy słuszne jest karanie za postój przed i za druga tabliczka T-25c skoro znak B-36 został odwołany przez pierwsza. Jakie znaczenie ma sama tabliczka T-25c? Odwołuje zakaz zatrzymywania się i postoju. Ustawiona przed przejściem informuje ze mogę się zatrzymać za T-25c czyli odwołuje zakaz postoju w odległości mniejszej niz 10 metrów. Czy to zgodne z prawem ? Przecie to pułapka. Karę dostaje ten kto parkuje, za i przed tym znakiem. Jaki jest cel odwołania zakazu postoju w takim miejscu? P-10 nie jest poprzedzony znakiem A-16 ani D-6 za to jest T-25c. Czy to słuszne?
ANDRZEJ
2014-10-10 16:47:01
Odpowiedzi: 2
Witam! Czy znak poziomy - koperta -namalowana na jezdni lecz bez znaku pionowego jest znakiem obowiazującym. Chodzi o samą kopertę bez symbolu "dla osób niepełnosprawnych".Czy jeśli nie ma słupka ze znakiem czego lub kogo koperta dotyczy można na tej kopercie parkować.Pozdrawiam.
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-01-04 19:38:13
Witam, nawet na nieokreślonej kopercie stawiać nie można, np. u mnie pod blokiem przy każdej klatce schodowej jest koperta i to oznacza, ze np. to jest miejsce dla karetek. Zresztą koperta=nie stajemy tutaj samochodem.
Gość
2017-12-04 13:39:05
Przepisy mówią, że taka koperta powinna być oznaczona odpowiednio inaczej każdy by sobie malował kopertę. Nie oznaczona koperta jest wg. przepisów nie ważna.
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-05-09 08:50:21
Odpowiedzi: 0
Do naszego zakładu pracy prowadzi droga, przy której widnieje znak zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych wraz z adnotacją, że nie dotyczy to mieszkańców. Czy w tej sytuacji zakład pracy mieści sie w definicji mieszkańca? Auto tu stacjonuje i jakoś musi wyjechać. Na logikę mieszkańcem jest także właściciel firmy. Proszę o odpowiedź wraz z podstawą prawną. Dziekuję.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie