Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: styczeń 2017r.

POJAZDY

Rozdział 1c - Dopuszczenie indywidualne WE pojazdu

Art. 70zt.

1. Spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu określonych w dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE, potwierdza się świadectwem dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

2. Dopuszczeniu indywidualnemu WE pojazdu podlega nowy pojazd kategorii M1 i N1, o którym mowa w dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE, przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którego typ producent lub importer nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE pojazdu.

Art. 70zu.

1. Świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, za opłatą, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 800 zł.

2. Świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu wydaje się na wniosek producenta, importera albo właściciela pojazdu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

Art. 70zv.

1. Badanie potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu uzyskania świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu przeprowadza jednostka uprawniona, na wniosek producenta, importera albo właściciela pojazdu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

3. Z przeprowadzonego badania jednostka sporządza sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Art. 70zw.

Opłata, o której mowa w art. 70zu ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 70zx.

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister uwzględnia:

Art. 70zy.

Maksymalne stawki opłat, o których mowa w art. 70h ust. 2, art. 70j ust. 4, art. 70k ust. 4, art. 70za ust. 1, art. 70ze ust. 2, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 2 i art. 70zu ust. 1 ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 70zz.

Przepisów rozdziałów 1a–1c nie stosuje się do:

– pod warunkiem okazania na żądanie właściwego organu kontroli dokumentów potwierdzających odbiorcę i miejsce docelowego odbioru nowego pojazdu oraz nowego przedmiotu wyposażenia lub części.

Pytania prawne (8):
Większe okno
Marek
2015-05-21 16:22:16
Odpowiedzi: 0
Gdzie są podane prawidłowe dopuszczalne wymiary dla tabliczki "CD" w kodeksie, lub innym rozporządzeniu? Ambasada Malezji Marek
Gość
2015-06-17 08:45:20
Odpowiedzi: 0
I have contracted 'funny UST scndaal' in my laptop recently and tried using your given formula above. The problem is that the 'trojan' has already infected the regedit command and hence when I write it in the 'run' bar, it comes for few seconds and then it is gone. I have tried several times but remained unsuccessful. Unless, I can see all the hidden files, this trojan cannot be removed. Do you think this virus has adapted to a new form? Please advise and help as I do need to protect my data. Thanks. Awaiting urgent reply. Is there any way out?
Gość
2015-06-18 09:23:09
Odpowiedzi: 0
Hello Philippe, just a small comment on <a href="http://ialnmsnivd.com">inrdctuoing</a> new building blocks: If you introduce too many, BOI may lose one of its main assets: A clearcut, direct overview of what types of value objects are exchanged between what actors.Also, in the new version, are you reconsidering the existing building blocks? For example: one may argue that it is not a service per se that interests a customer, but rather the outcome of that service. Therefore, it may be more important to depict the outcome (e.g. an experience) as flowing from a company to a customer, rather than the service itself. br, Sybren (colleague of Betrand)
Gość
2015-06-20 13:19:19
Odpowiedzi: 0
hiif u have poblem of funny sandacl u will go my program menu and click acceseries and go system tools and go syestem restore and restore ur syatem at old date u and funny sandacl attomatically remove thankssssssssssssss if u knowe more detail mail me on http://mdqyacwxxcv.com [url=http://lsukbq.com]lsukbq[/url] [link=http://pcuwrygyf.com]pcuwrygyf[/link]
Gość
2016-05-30 15:01:06
Odpowiedzi: 0
Awesome you should think of somtheing like that
Gość
2016-06-01 00:21:01
Odpowiedzi: 0
Thanks guys, I just about lost it loonikg for this. http://sjqerb.com [url=http://zrnnetq.com]zrnnetq[/url] [link=http://vuqdjrwat.com]vuqdjrwat[/link]
Gość
2016-06-03 03:35:54
Odpowiedzi: 0
Your story was really <a href="http://soqwzmdvcjq.com">invmeoatifr,</a> thanks!
Gość
2016-06-03 05:09:51
Odpowiedzi: 0
Hey, that post leaves me feeling foiolsh. Kudos to you! http://cwijptggf.com [url=http://sntpndibdzp.com]sntpndibdzp[/url] [link=http://zdnnyyzfk.com]zdnnyyzfk[/link]
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie