Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: wrzesień 2017r.

KONTROLA RUCHU DROGOWEGO

Rozdział 4 - Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu

Art. 140aa.

1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub zarządca drogi.

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na:

4. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wobec podmiotu wykonującego przejazd, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli:

5. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wobec podmiotu wykonującego przejazd oraz inne czynności związane z przejazdem drogowym pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W przypadku stwierdzenia przejazdu po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia organ kontroli, o którym mowa w ust. 2, powiadamia właściwy terytorialnie ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli organ Żandarmerii Wojskowej.

7. Organ Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 6, występuje do dowódcy jednostki wojskowej organizującej przejazd drogowy lub do jego przełożonego z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474).

Art. 140ab.

1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 140aa ust. 1, ustala się w wysokości:

2. W przypadku naruszeń zakazu, o którym mowa w art. 64 ust. 2, za przejazd pojazdem nienormatywnym nakłada się karę jak za przejazd bez zezwolenia.

Art. 140ac.

1. Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 140aa ust. 1, przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który tę karę wymierzył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu po upływie 30 dni od jej doręczenia, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Organ kontroli, który wydał decyzję ostateczną, z urzędu wstrzymuje jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

3. Karę pieniężną uiszcza się w formie przekazu na wskazany w decyzji rachunek bankowy. Koszty związane z jej przekazaniem pokrywa obowiązany podmiot.

4. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 2, podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Obowiązek uiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kara powinna zostać uiszczona.

Art. 140ad.

1. W przypadku gdy podczas kontroli zostanie stwierdzone naruszenie, o którym mowa w art. 140aa ust. 1, przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową o wzajemnej egzekucji kar pieniężnych, osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej.

2. Kaucję pobiera się:

3. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Koszty związane z uiszczeniem kaucji w formie przelewu na rachunek bankowy lub za pomocą karty płatniczej – związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy – pokrywa obowiązany podmiot.

4. Kaucję przekazuje się:

5. W przypadku gdy wysokość nałożonej kary jest mniejsza od wysokości pobranej kaucji, do powstałej różnicy stosuje się odpowiednio przepis ust. 4 pkt 2.

6. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem pojazdów nienormatywnych ponosi wykonujący przejazd pojazdem nienormatywnym.

Art. 140ae.

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140aa ust. 1, są przekazywane odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Środki z tytułu kar gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są przekazywane w terminie pierwszych 2 dni roboczych po upływie tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów.

3. Urzędy celne i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego otrzymują prowizję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary.

4. Prowizja, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa.

5. Od kar pieniężnych urzędy celne i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego odliczają prowizję, a pozostałą część kary, w terminie 4 dni po upływie każdych kolejnych 10 dni miesiąca, przekazują odpowiednio do podmiotów wymienionych w ust. 1.


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/seen/domains/kodeks-drogowy.org/public_html/kontrola-ruchu-drogowego/kary-pieniezne-za-przejazd-pojazdow-nienormatywnych-bez-zezwolenia.php:1) in /home/seen/domains/kodeks-drogowy.org/public_html/captcha.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/seen/domains/kodeks-drogowy.org/public_html/kontrola-ruchu-drogowego/kary-pieniezne-za-przejazd-pojazdow-nienormatywnych-bez-zezwolenia.php:1) in /home/seen/domains/kodeks-drogowy.org/public_html/captcha.php on line 2
Pytania prawne (6):
Większe okno
Zenobjusz
2012-03-21 10:53:58
Odpowiedzi: 1
Czy można jeździć samochodem osobowym bez prawego lusterka?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-03-23 12:22:27
Witam, niestety, ale nie, gdyż nie spełnia on wymogów.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-07-06 20:46:59
Odpowiedzi: 1
jazda bez prawa jazdy
Odpowiedzi (1):
jozef
2013-09-17 12:45:13
jazda bez prawa jazdy które zostało zatrzymane
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-12-30 11:22:38
Odpowiedzi: 0
Czy ciągnik rolniczy wymaga zezwolenia kat.2 do poruszania się po drogach publicznych
kozik
2013-04-19 15:30:50
Odpowiedzi: 4
Jeśli nie jestem pełnoletni a pojade pojazdem na kategorie B to jakie kary będzie mógł mi dac stóż prawa?
Odpowiedzi (4):
Gość
2014-12-10 21:46:30
Jak śmiesz wsiadać bez uprawnień ?! Jest tyle sytuacji na drodze, których sobie nie możesz nawet wyobrazić ! Potrzeba czasu żeby ogarnąć sprawę, a ty sobie przejażdżkę urządzasz ?! Ludzie - najpierw jazdy, egzamin i dopiero powoli oswajanie ! Opanowanie samego pojazdu, to ciągle za mało ! Musisz wiedzieć jak się zachować, kto ma pierwszeństwo, a ty myślisz, że jak to będzie - "na farta" ?! Ludzie dojrzejcie do cholery ! Obrażasz taką postawą wszystkich normalnych kierowców !
Gość
2015-06-05 09:49:56
wolisz wsiąść do auta z osobą A- która posiada uprawnienia, ale nie potrafi jeździć ? B- która nie posiada uprawnień, ale potrafi jeździć ?
Gość
2016-01-05 12:31:20
Jeśli osoba A nie potrafi jeździć, to jakim cudem zdała prawo jazdy? Jeśli osoba B nie ma prawa jazdy to jakim cudem umie jeździć?
Gość
2016-03-13 22:19:09
Naprawdę jesteś takim tępakiem? Umiałem jeździć autem jak miałem 9 lat. To, że nie musisz mieć papierów na jazdę rowerem, to znaczy, że nie będziesz umiał nim jeździć? Mam kuzynkę, która zdała na prawko za 9 razem i nadal zdarza jej się wjechać na rondo nie w tę stronę co trzeba albo cofnąć na autostradzie jak pomyli zjazd. To, że komuś udało się zdać za którymś tam razem śmieszny egzamin na prawo jazdy to nie znaczy, że umie dobrze jeździć.
Dodaj odpowiedź
jan
2013-11-07 11:06:08
Odpowiedzi: 0
Czy mogę przewozić rury dł.6m gdy paka samochodu ma 3,60m?
Kacper
2015-05-23 18:49:54
Odpowiedzi: 1
Witam, zdałem dwa tygodnie temu egzamin praktyczny na kat. B w wordzie, została mi jeszcze do zdania praktyka kat. A, do osiągnięcia pełnoletniości został z tydzień. Pytanie jest czy mogę z kwitkiem o zdanym egzaminie jeździć samochodem osobowym na kat B?
Odpowiedzi (1):
Marek
2017-07-15 16:27:45
... do osiągnięcia pełnoletniości został Ci tydzień, ale do osiągnięcia minimalnego choćby stopnia mądrości to, ooo, jeszcze bardzo długo... bo dzisiaj to byś był, jak ta małpa za kierownicą...
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie