Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Wróć do: znaki informacyjne

Pytania prawne (1):
Większe okno
Gość
2017-09-27 10:31:18
Odpowiedzi: 0
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym Kontakt | Mapa strony godło polski Kodeks drogowy Prawo o ruchu drogowym Portal informacyjny A A A WORD WORD Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Aktualności Znaki drogowe Ustawy Rozporządzenia Inne ustawy Znaki drogowe pionowe Stan prawny: luty 2014r Linki sponsorowane Znaki informacyjne D-1 droga z pierwszeństwem oznacza poczatek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem D-2 koniec drogi z pierwszeństwem oznacza koniec drogi z pierwszeństwem D-3 droga jednokierunkowa oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych. Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku. D-4a droga bez przejazdu oznacza poczatek drogi bez przejazdu D-4b wjazd na drogę bez przejazdu oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego D-6 przejście dla pieszych oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi D-6a przejazd dla rowerzystów oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów oznacza występujące obok siebie miejsca: przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. D-7 droga ekspresowa oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej D-8 koniec drogi ekspresowej oznacza koniec drogi ekspresowej D-9 autostrada oznacza początek lub kontynuację autostrady D-10 koniec autostrady oznacza koniec autostrady D-11 początek pasa ruchu dla autobusów D-12 pas ruchu dla autobusów Znaki informacyjne D-11 i D-12 oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub autostradą jest pobierana opłata. Umieszczony na znakach D-11 lub D-12 napis \\\\\\\\\\"TAXI\\\\\\\\\\" oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek. D-13 początek pasa ruchu powolnego oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę D-13a początek pasa ruchu oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku D-14 koniec pasa ruchu oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu D-15 przystanek autobusowy D-16 przystanek trolejbusowy D-17 przystanek tramwajowy znaki D-15, D-16 i D-17 oznaczają miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli. D-18 parking oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych D-18a parking - miejsce zastrzeżone oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby D-18b parking zadaszony oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój. Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. D-19 postój taksówek oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych D-20 koniec postoju taksówek oznacza miejsce,w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m przed znakiem D-19 D-21 szpital Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis \\\\\\\\\\"Bagażowe\\\\\\\\\\" wskazuje, że znaki te dotyczą taksówek bagażowych. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. D-21a Policja D-22 punkt opatrunkowy D-23 stacja paliwowa D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów D-24 telefon D-25 poczta D-26 stacja obsługi technicznej D-26a wulkanizacja D-26b myjnia D-26c toaleta publiczna D-26d natrysk D-27 bufet lub kawiarnia D-28 restauracja D-29 hotel (motel) D-30 obozowisko (kemping) D-31 obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep D-32 pole biwakowe D-33 schronisko młodzieżowe D-34 punkt informacji turystycznej D-35 przejście podziemne dla pieszych D-35a schody ruchome w dół Znaki D-21 do D-34 informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku D-23 napis \\\\\\\\\\"LPG GAZ\\\\\\\\\\" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon. Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis \\\\\\\\\\"BUS\\\\\\\\\\" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach. Znak D-34a \\\\\\\\\\"informacja radiowa o ruchu drogowym\\\\\\\\\\" informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego. D-36 przejście nadziemne dla pieszych D-36a schody ruchome w górę D-37 tunel oznacza wjazd do tunelu; Znaki D-35 do D-36a informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku. D-38 wyjazd z tunelu oznacza wyjazd z tunelu; D-39 dopuszczalne prędkości informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej D-40 strefa zamieszkania oznacza wjazd do strefy zamieszkania Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego. D-41 koniec strefy zamieszkania oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania D-42 obszar zabudowany oznacza wjazd na obszar zabudowany D-43 koniec obszaru zabudowanego oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. D-44 strefa parkowania oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. D-45 koniec strefy parkowania oznacza koniec strefy parkowania D-46 droga wewnętrzna oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi D-47 koniec drogi wewnętrznej oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na droge publiczną D-48 zmiana pierwszeństwa uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmanie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7 D-49 pobór opłat uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd D-52 strefa ruchu D-53 koniec strefy ruchu Znaki D-18, D-19, D-20, D-21 do D-34, D-40, D-41, D-46, D-47 mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Pytania prawne (28):Wyświetl wszystkie pytania prawne Większe okno Gość 2011-09-12 12:15:31 Odpowiedzi: 1 W jakiej odległości do ... ustawiane są poszczególne znaki , zakazu , nakazu czy informacyjne TiK Odpowiedzi (1): Gość 2011-09-16 08:49:06 § 3. 2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach. § 3. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku A-7(ustąp pierwszeństwa), który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5. § 3. 4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego. Dodaj odpowiedź Ka 2011-10-24 23:17:33 Odpowiedzi: 1 Czy wyjeżdżając z Drogi Wewnętrznej (której zarządcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa) na drogę w strefie zamieszkania, muszę ustąpić pierwszeństwa przejazdu? P.S. Droga wewnętrzna też znajduje się w tej samej strefie zamieszkania... Odpowiedzi (1): Gość 2014-02-02 15:28:14 oboeiazuja zasady takie same jak na drogach. jak znaki nie mówią inacze to pierwszenstwo ma pojazd z prawej Dodaj odpowiedź joanna 2011-11-15 22:24:57 Odpowiedzi: 1 Czy przed wjazdem do zatoczki parkingowej która nota bene przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla inalidów winien byc umieszczony znak D18 wraz z tabliczką info z inwalida?? czy znaki poziome które sa w znacznym stopniu zniszczone np 90 % i nie są czytelne , czy Straż miejska może karać mandatami?? Odpowiedzi (1): Gość 2014-02-02 15:25:33 może karać ale można nie przyjąć i w sądzie duża szansa na wygranie Dodaj odpowiedź Gość 2012-01-29 17:39:43 Odpowiedzi: 1 Witam gdzie mogę znależć przepisy dotyczące taxi,np zapinanie pasów,brak obowiązku posiadania fotelika dla dziecka,możliwość zatrzymania się na*zakazie* z osobą niepełnosprawną.Dziękuję Odpowiedzi (1): Gość 2014-02-02 15:24:09 prawo o ruchu drogowym, prawo przewozowe rozporzadzenia: o warunkach technicznych, o znakach i sygnałach Dodaj odpowiedź Gość 2012-01-29 17:53:38 Odpowiedzi: 2 czy taksówka z osobą niepełnosprawną może wjechać na miejsce oznaczone tabliczką D-18 i T-29 Odpowiedzi (2): Gość 2012-02-01 22:42:12 jutro mam sprawe w tym temacie więc wieczorem dam odpowiedz, czytając wykładnie znaków mam nadzieje że powinienem wygrać Gość 2014-02-02 15:17:40 może Dodaj odpowiedź Gość 2012-09-30 09:13:55 Odpowiedzi: 1 czy na opszarze oznaczonym znakiem D-40 mozna parkowac Odpowiedzi (1): Gość 2013-07-23 20:41:41 tylko w wyznaczonym miejscu Dodaj odpowiedź Gość 2013-02-12 11:29:01 Odpowiedzi: 1 Czy znak D-21 \\\\\\\\\\"szpital\\\\\\\\\\" zobowiązuje prawnie do nie powodowania nadmiernego hałasu? W starym prawie był na to zapis, w nowym chyba jest usunięte. Proszę o rozwianie wątpliwości. Odpowiedzi (1): Gość 2014-02-02 15:16:40 nie wolno nigdzie hałasować :) Dodaj odpowiedź PeCha 2013-05-06 14:13:22 Odpowiedzi: 1 czy jest określona odległość od skrzyżowania w jakiej powinien być ustawiony znak D-1? i czy odległość ta jest liczona od krawędzi jezdni czy od jej osi? Odpowiedzi (1): Gość 2016-05-31 01:27:10 With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright innmefgirent? My site has a lot of exclusive content I
Dodaj odpowiedź:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Inne pytania:

pracodawca nakazuje zamontowanie lodówki turystycznej na przednim fotelu pasażera kierowcy w doblo za pomocą dwóch gum
Dodano: 2017-09-22 15:56:05 przez: 2017-09-22 15:56:05
gdzie kielbasa ja sie pytam i gdzie taniej kupic
Dodano: 2017-09-22 10:59:35 przez: 2017-09-22 10:59:35
serdecznie, chciałbym zapytać czy do kierowania samochodem z ciężarowym z naczepą (pow. 3,5t) TYLKO wewnątrz wyznaczonego
Dodano: 2017-09-28 09:11:10 przez: 2017-09-28 09:11:10
3zł
Dodano: 2017-09-28 12:27:58 przez: 2017-09-28 12:27:58
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie